ביטוח מנהלים

מגיע לך ביטוח מנהלים מצוין.

ביטוח מנהלים משמש כאפיק חיסכון מתוחכם לצבירה של כספי פנסיה תוך שמירה והגנה על זכויות המבוטח. 

איור טבלה קופות גמל מובילות

ביטוח מנהלים הינו מכשיר פנסיוני מתוחכם לניהול כספים המיועדים לפרישה. ביטוח מנהלים כולל מאפיינים ויתרונות רבים.

ביטוח מנהלים הינו חיסכון פנסיוני המהווה אפיק לקבלת קצבת זקנה חודשית בהגיע המבוטח לגיל פרישה. חברות הביטוח האחראיות על ניהול פוליסה פנסיונית זו, גובות דמי ניהול עד תקרה מסוימת מהמבוטחים. נציין כי מאז שנת 2008 כל מעסיק חייב להפריש עבור עובדו דמי ביטוח פנסיוני כשאחד מאפיקי החיסכון הינו ביטוח מנהלים. סקירה קצרה על ביטוח מנהלים: משמעות החיסכון, צורת ההפקדה וקבלת התשלום בזמן פרישה.

ביטוח מנהלים לפי מנהל השקעות

לפניכם רשימה של מסלולי השקעה של ביטוח מנהלים של מנהלי השקעות מובילים.

הפניקס

ביטוחי מנהלים של הפניקס מגוונים מאוד, חלקם כבר לא מאפשרים הרשמה של לקוחות חדשים

מהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הינו למעשה חוזה כתוב בין המבוטח לבין חברת הביטוח המפרט את המאפיינים הרלוונטים בחיסכון הפנסיוני של החוסך כגון גובה הקצבה, כיסוי ביטוחי ועוד. 

מכיוון שמדובר בחוזה, לאורך השנים השיקו חברות הביטוח מהדורות שונות של פוליסות ביטוח מנהלים מה שיצר בילבול רב בקרב החוסכים ולכן ראוי לבדוק לעומק את טיב ביטוח המנהלים הספציפי שלכם.

אפשרויות הכיסוי בחיסכון פנסיוני של ביטוח מנהלים

הכיסוי הבסיסי לחוסך דמי פנסיה חודשיים בביטוח מנהלים הוא ביטוח חיים. באפשרות המבוטח להוסיף כיסוי של אובדן כושר עבודה כאשר כל חוסך רשאי להרכיב את התיק הביטוחי שלו בהתאם להעדפותיו.

נציין כי בדומה לחוזים אחרים, ביטוח מנהלים הוא הסכם לכל דבר ועניין מה שמונע מחברת הביטוח לבצע שינויים בפרמיות של חוסכים ותיקים. כל שינוי בהסכמי החיסכון יחול אך ורק על מבוטחים חדשים.

האחראית לתשלום פיצויים בקרות מקרה ביטוחי בהתאם להסכם של ביטוח מנהלים – זו חברת הביטוח כך שאם נפטר המבוטח, חברת הביטוח היא זו שתשלם למוטבים וכן במידה והמבוטח איבד את כושר עבודתו, מתפקידה של חברת הביטוח לשלם לו קצבת נכות חודשית.

שינויים בתוחלת החיים כגורם השפעה

עד שנת 2012 הובטח לרוכשי פוליסות של ביטוח מנהלים כי תשלום הפנסיה שלהם לא יושפע משינוי תוחלת החיים הסטטיסטית, כך שכאשר מסתמנת עלייה בתוחלת החיים, ההכנסה מהפנסיה לא תקטן. מאז השתנו ההנחיות ולוח תוחלת החיים מוגדר כמשפיע על גובה תשלומי הפנסיה עבור חוסכים חדשים החל משנת 2013 והלאה.

הפקדה לביטוח מנהלים – איך היא מתבצעת?

יש לחלק את צורת ההפקדה בין חוסך עצמאי לחוסך שכיר:

חיסכון לעצמאי בביטוח מנהלים

כל בעל עסק עצמאי יכול להפקיד בביטוח מנהלים שיעור של עד 16% מהכנסותיו החודשיות (כאשר קיימת הגבלה על גובה ההפקדה). עובד עצמאי יהיה זכאי לזיכוי או לניכוי מס על התשלומים כחוק. נציין כי קיימות הטבות במס הכנסה בהתאם להפקדות עצמאיות.

חיסכון לשכיר בביטוח מנהלים

חיסכון של שכיר נחלק בין המעסיק לבין השכיר עצמו. מצד המעסיק: הפקדה של 7.5% משכר העובד עבור תגמולים ו-8.33% מהשכר עבור פיצויים. על השכיר להפקיד משכרו עד 7%. כל ההפקדות מותנות בהתאמה לגובה תקרת השכר המקסימלי לפי חוק.

עוד על פי חוק, מינואר 2017, סך ההפרשות הפנסיוניות לעובד שכיר עומד על 18.5% משכר העובד כש-12.5% על חשבון המעסיק ו-6% על חשבון העובד. במקרה בו המעסיק משלם מדי חודש 8.33% משכר העובד כפיצויים, בסוף תקופת ההעסקה לא יצטרך המעסיק להשלים לעובד פיצויי פיטורין.

במסגרת רכישת ביטוח מנהלים, על המעסיק לרכוש לעובד כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה כך שיבטיח לעובד בקרות מקרה ביטוחי 75% משכרו (השכר הקובע), גם אם עבור כך יצטרך להגדיל את סך הפרשותיו לפנסיה.

עוד נציין כי עד תקרת השכר הקבועה בחוק כל חוסך בחיסכון פנסיוני נהנה מהטבות מס שונות.

תשלום פנסיוני בגיל פרישה עבור חוסכים בביטוח מנהלים

ניתן לקבל תשלום פנסיה עבור חיסכון בביטוח מנהלים בגיל פרישה באחת מהצורות הבאות: תשלום הוני, קצבה חודשית או שילוב של שתי האופציות.

אפשרויות התשלום

במידה והחוסך מבוטח בפוליסה המקנה לו אפשרות לתשלום הוני חדש פעמי בהגיעו לגיל פרישה, יש להפריד בין כספי פנסיה שהופקדו לפני שנת 2008 וניתנים למשיכה כתשלום הוני לבין כספים שהופקדו לאחר שנה זאת ומאפשרים תשלום קצבתי בלבד.

נסייג ונציין כי חוסך שזכאי לקבלת קצבאות חודשיות בגובה של למעלה מ-4,850 ש"ח רשאי לקבל את הסכום אותו צבר מעבר לגובה הסכום הקבוע בחוק – כמשיכה חד פעמית בגיל פרישה.

בהגיע החוסך לגיל פרישה הוא רשאי לבחור מסלול תשלומים כפי המצוין בפוליסה שלו וכן לקבל הבטחה של מינימום תשלומי פנסיה שישולמו למוטבים בכל מקרה של מות המבוטח טרם השלמת תקופת ההבטחה.

ביטוח מנהלים – סיכום הדברים

ביטוח מנהלים הינו אפיק חיסכון פנסיוני המאפשר לחוסכים להפקיד באופן חודשי סכומי כסף ולקבל בגיל פרישה סכום כסף חד פעמי או קצבה חודשית. הבטחת התשלום והאחריות לסיכון חלה על חברת הביטוח כאשר חוסך שבוטח בפוליסה הכוללת ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה יסתמך על הבטחת התשלום של החברה. בבחירת הפוליסה המתאימה יש לבדוק את מסלולי התשלום השונים בהגיע המבוטח לגיל פרישה.

הצג עוד
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.