חיסכון לכל ילד שאלות נפוצות

בין אם אתם הורים טריים שילדיהם נולדו ישירות לתוך תוכנית חיסכון לכל ילד של משרד האוצר או שילדיכם מתקרב לגיל 18, ייתכן ויש לכם שאלות לגבי התוכנית, הזכויות והאפשרויות שלכם. 

חיסכון לכל ילד

משרד האוצר וביטוח לאומי החל תוכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים עד גיל 18. המדינה מצידה תפקיד 51 ₪ לקופת חיסכון לבחירת ההורים (בבנק או בבית השקעות). מצד ההורים, ישנה אפשרות להכפיל את הסכום ולהפקיד 51 ₪ נוספים.

כמובן. משרד האוצר מציג רשימה של אפשרויות לניהול החיסכון, ראשית יש לבחור בין בנק לבין קופת גמל להשקעה בבית השקעות. לאחר מכן יש לצלול פנימה ולקבוע מסלול השקעות ורמת סיכון. במקרה שההורים לא יבחרו בפרק זמן סביר, יבחר עבורם מסלול ברירת מחדל.

בהחלט! זאת אחת הסיבות העיקריות שמשקיעים רבים בוחרים לנהל את החיסכון לכל ילד בקופות גמל להשקעה בבתי השקעה כך שתהיה להם את האפשרות להעביר את כספם לקצבה ללא תשלום מס.

בעיקרון גובה דמי הניהול משתנה בין בתי ההשקעות אך עד גיל 21 , ביטוח לאומי משלם את דמי הניהול ועמלות השונות עבור ילדיכם. במידה ותרצו להמשיך לנהל את החיסכון גם לאחר גיל 21 תדרשו לשלם דמי ניהול באופן עצמאי.

אפשר ומומלץ לפנות למוקד הטלפוני של ביטוח לאומי ולבקש מהנציגים לבדוק היכן נמצאים כספי החיסכון של ילדיכם. מספר הטלפון במוקד הוא *2637 או 02-5393700

בחירת מנהל השקעות

חיסכון לכל ילד שמנוהל בבתי השקעות, ינוהל למעשה בקופת גמל להשקעה אך לא תתאפשר גישה לכל המסלולים שבית ההשקעות מציע.
למעשה לחיסכון לכל ילד יש כ-3 מסלולים עיקריים (להחריג מסלול הלכה ושארייה):

  • מסלול חיסכון לכל ילד בסיכון נמוך – זהו מסלול ברירת מחדל.
  • מסלול חיסכון לכל ילד בסיכון בינוני.
  • מסלול חיסכון לכל ילד בסיכון גבוה.

נקודה למחשבה: ישנה אפשרות לשנות את רמת הסיכון ולעבור בין המסלולים השונים בתוך אותו בית השקעות אך לא תתאפשר העברה בין בית השקעות לבנק וההיפך.

ניתן כמובן לשנות את מסלול ההשקעה ולהעביר את הכסף בין המסלולים השונים בבית ההשקעות שבחרתם, אך לא ניתן לפצל את החיסכון בין מספר מסלולי השקעה או בתי השקעות.

משרד האוצר קבע כללי מפתח למקרה שההורים לא בחרו בפרק זמן סביר היכן לנהל את החיסכון. את הכללים אפשר לצמצם לשלושה תרחישים עיקריים:

  • ילד שמלאו לו 15 שנה או יותר בתאריך הקובע 1.1.2017: כספי החיסכון שלו יופקדו לבנק אליו מועברת קצבת הילדים על ידי ביטוח לאומי.
  • ילד שטרם מלאו לו 15 שנה בתאריך הקובע 1.1.2017: כספי החיסכון שלו יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול בעל אופי סיכון מועט מאוד.
  • ילד שנולד החל מ-1.1.2017 ואילך: הוריו יכולים לבחור היכן לנהל את החיסכון שלו בפרק זמן של שישה חודשים מיום הלידה. במידה ולא יבחרו, כספי החיסכון ינוהלו בקופת גמל להשקעה ברירת מחדל.
מוכנים לתוכנית חיסכון לכל ילד מצויינת?
קבלו מאתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה

אפשרויות משיכה

ישנם מספר כללים המשתנים בהתאם לשנת הלידה של ילדיכם, אך ככלל אצבע, ההורים יכולים לבקש למשוך את הסכום שהצטבר בחיסכון (בגין הפקדות ותשואה) ביום ההולדת 18 של ילדיהם. אך יש לקחת בחשבון ניכוי של מס רווחי הון בגובה של 25% על הרווח הריאלי.
מלבד זאת, משרד האוצר רוצה לעודד חיסכון לטווח ארוך ומעניק לכל ילד שיבחר להשאיר את כספו בחיסכון מגיל 18 ועד 21. כך שילד בגיל 21 רשאי לבצע משיכה עצמאית לחלוטין של כספו, שוב בניכוי מס רווחי הון.

במקרה של חולי קשה או נכות, ישנה אפשרות למשוך את הכסף לפני גיל 18 אך זוהי לא אפשרות מומלצת.
יחד עם זאת, משרד האוצר מבין את הדחיפות ובמקרה של משיכה לפני הזמן רק מסיבות רפואיות, תחודש ההפקדה החודשית ויופקד באופן מידי מענק של 510 ₪.

מקרים חריגים

במידה והילד שוהה בחו"ל מעל שלושה חודשים, ההפקדות לחיסכון לכל ילד יפסקו מכיוון שגם ההורים מאבדים את הזכאות לקצבת ילדים.
יחד עם זאת, ישנם חריגים: מעבר לחו"ל לטובת עבודה הכוללת הפרשות לביטוח לאומי ומס הכנסה או עקב טיפול רפואי באישור ביטוח לאומי.

משרד האוצר מגביל את ביטוח לאומי מלקזז את ההפקדה הראשונית לחיסכון לכל ילד עם כל חוב שיכול להיווצר. יחד עם זאת, ביטוח לאומי רשאי לקזז מול קצבת הילדים וכך לפגוע בהפקדה הנוספת של 51 ₪ עד הסדרת החוב.

במקרה של הורים גרושים, רק ההורה אשר מקבל בפועל את קצבת הילדים הוא זה שיכול לבצע החלטות ושינויים בחיסכון לכל ילד. דהיינו, בחירת הגוף המנהל, האם להכפיל את הפקדה בעוד 51 ₪.

חס וחלילה במקרה של פטירה, הורי הילד זכאים לקבל מביטוח לאומי קצבת ילדים במשך ארבעה חודשים (כולל חודש הפטירה). במקרה כזה ההפקדות ימשיכו כסדרם אך לאחר ארבעת החודשים, תפסיק קצבת הילדים ואיתה גם ההפקדות לחיסכון.