מחשבונים לחיסכון לכל ילד

טווח ההשקעה בחיסכון לכל ילד מגיע ל-21 שנה ויותר, לעיתים קשה לשערך את סכום הכסף הצפוי לעמוד לרשות הילד ולכן בנינו מספר מחשבונים לרשותך שיכולים לסייע.