מילון מונחים – ניהול השקעות

רוצים לקחת את המושכות בתחום ניהול השקעות? ריכזנו עבורכם את כל המושגים והביטויים שתתקלו בהם במסע לניהול השקעות עצמאי ומוצלח.

אג"ח (איגרת חוב)

איגרת חוב היא סוג של נייר ערך שבאפשרותו ניתן לגייס כספים. הגיוס נעשה על ידי מדינות או חברות – אג"ח ממשלתי או קונצרני.

לאורך חיי האג"ח ועד לפידיון – משלם מגייס הכספים קרן וריבית או ריבית בלבד. בסוף תקופת האג"ח משלם המגייס את הסכום המקורי שגויס. אג"ח רבים מהווים ני"ע סחירים, אי לכך, המחיר הנקוב משתנה לפי היצע וביקוש בשוק.

אגרות חוב מיועדות

אגרות חוב מיועדות הן אג"ח מיוחדות שהמדינה מנפיקה. הרוכשות של אגרות חוב אלה הן חברות ביטוח וקרנות פנסיה. אגרות החוב נרכשות מכספי המבוטחים הזכאים בהיקפים בתקרה לפי חוק. האגרות נושאות ריבית בהבטחה על ידי המדינה וצמודות מדד.

אופציות

אופציות הן מכשירים פיננסיים שמטרתם להציע מינוף רווחים משעותי או מתן בטחונות. בישראל קיימות 2 אפשרויות למסחר באופציות: אופציות מט"ח ואופציות על מדד מעו"ף. יש לעסוק במסחר באופציות רק לאחר בנייה של תוכנית אסטרטגית מובנית כדי להימנע מהפסדי הון ניכרים בגין שימוש לא זהיר.

אישור ניהול חשבון

אישור ניהול חשבון הוא אישור שנועד לאמת פרטי חשבון בנק של בעל החשבון לביצוע פעולות בנקאיות שונות.

גידור

גידור הוא מצב בו מוגבל המחיר של הרכישה או הקנייה לצורך מניעת הפסד ניכר והגבלת אפשרות הרווח. פעולה של גידור מצד אחד מקטינה את הסיכון בהשקעות ומנגד – מקטינה גם את אחוזי הסיכוי ואת פוטנציאל הרווח מהעסקה.

גליון שערים בורסה

גליון שערים בבורסה הוא גיליון יומי של הבורסה התפרסם מדי יום מסחר ובו מתפרסמת מועם הנהלת הבורסה: רשימת ניירות הערך הנסחרים באותו יום בבורסה, מחזורי מסחר ושערי מסחר מעודכנים של ני"ע. גיליון זה מהווה כלי עבור חברי הבורסה לזיהוי מגמות השוק.

דיבידנד

דיבידנד הוא תשלום המועבר למחזיקים במניות על ידי החברה שבה מושקעות המניות. הדיבידנדים מחולקים על פי החלטה של הגוף המנהל. לצורך קבלת דיבידנד על מחזיק המניה להיות רשום כבעל המניה ביום ה-x.

דמי משמרת

דמי משמרת הם עמלה בנקאית על ניהול תיק השקעות. כינוי זה ניתן לעמלה בהתאם למדיניות ההיסטורית בה ניהלו בנקים מערך שמירה בכספת של ניירות ערך בצורתם הפיזית. החל משנת 2000 עודכן שם עמלה זו ל: "דמי ניהול חשבון ניירות ערך".

הוצאות ניהול השקעות

הוצאות ניהול השקעות הם העלויות אותן מעבירה קרן פנסיה לגופים מקצועיים לצורך ניהול השקעות או כהוצאה ישירה על עמלות של קנייה ומכירת ניירות ערך.

השקעה

השקעה היא העברת סכומי כסף או הון לגורם אחר על מנת לייצר תשואה ולהגדיל את ערך ההשקעה.

השקעה לטווח ארוך

השקעה לטווח זמן ארוך של לא פחות מ-7 שנים.

השקעה לטווח בינוני

השקעה לטווח זמן בינוני של 3-7 שנים

השקעה לטווח קצר

השקעה לטווח זמן קצר של 2-3 שנים.

מדד ייחוס

מדד ייחוס הוא מדד המהווה אמת מידה לבדיקת ביצועי השקעה כלשהי לעומת מדד מסוים. כך למשל בחינת קרנות נאמנות בעלות התמחות בהשקעה בקבוצת מניות ספציפית באמצעות המדד של אותן מניות.

חשוב שלא לבצע השוואה בין תיק ההשקעות לביצוע מניה מסוימת כיוון שההשוואה אינה מבוססת רמת סיכון זהה.

מדד קרנות נאמנות

מדד קרנות נאמנות הוא מדד שנועד כדי לאפשר רכישת נייר ערך למעקב אחר ביצועי האינדקס עצמו. לרוב, ביצועי הקרן לא תואמים באופן מדויק את ביצועי המדד כתוצאה מטעויות במעקב אחרי הדיוק במשקלות של כל ניר ערך וכתוצאה מהוצאות הקרן.

מדד שארפ

מדד השארפ הוא מדד לביצועי תיקי השקעות. מדד זה מודד עודף תשואה ליחידת סיכון על נכסים להשקעה. המדד יהיה גבוה יותר ככל שהתשואה ביחס לסיכון תהיה גבוהה יותר.

מדד ת"א 100

מדד תל אביב 100 הוא ריכוז 100 המניות שלהן שווי השוק הגובה ביותר בבורסה ת"א אלו נכללות במדדי מניות 25 ת"א ו-75 ת"א.

מדד ת"א 25

מדד תל אביב 25 מכונה גם מדד המעו"ף. מדד זה מרכז את 25 המניות שלהן שווי השוק הגובה ביותר בבורסה בת"א.

מדד ת"א הבנקים

מדד תל אביב הבנקים הוא ריכוז המניות של חמשת הבנקים המסחריים שלהם שווי השוק הגובה ביותר. מניות אלה נכללות בתוך מדד ת"א 100.

מדד תל-אביב 125

מדד תל אביב 125 הוא מדד הכולל את 125 החברות המובילות בכלכלה הישראלית. המדד החל כשהוא כולל את 100 החברות המובילות (תל אביב 100) עד שהורחב ל-125 חברות.

מדד תל-אביב 35 (לשעבר מדד המעו"ף)

מדד תל אביב 35 הוא ריכוז של 35 החברות הגדולות בישראל מבחינה כלכלית. מדד זה נכון להיום מורכב בעקרו מתעשיות הייטק, נדל"ן מניב, בנקים ועוד.

מדד S&P-500 (סנופי)

מדד S&P500 המכונה גם "סנופי" הוא מדד הכולל את חמש מאות המניות המובילות בשוק בארה"ב בעלות שווי השוק בבורסה. מדד זה משקף את הפעילות הכללית במשק בארה"ב.

מדדי סיכון

מדד סיכון הם השקעה בניירות ערך כרוכה תמיד בסיכון מה. אין כל הבטחה כי הקרנות יניבו תשואה חיובית באופן מתמיד.

לכן גם בההשקעה בקופת גמל הנחשבת למסלול השקעה סולידי יש לבחון רמות סיכון בהתאם למספר מדדים נפוצים כגון: סטיית תקן, מדד שארפ, מדד נזילות ומדד אלפא.

מטבע חוץ (מט"ח)

מטבע חוץ הוא ניירות ערך או השקעות נמדדות לפי המטבע המקומי. על מנת לקבל תשואה כוללת על המשקיע להמיר את המטבע בה הוא משתמש למטבע החוץ על פיו נקוב מחירה של ההשקעה.

רוב הנכסים יימדדו בדולר אמריקאי ויספגו את התנודתיות שבהמרת המטבע המקומי למטבע חוץ.

מכפיל רווח

מכפיל רווח הוא מחיר מניה חלקי הרווח של המניה או שווי שוק של חברה חלקי הרווח הנקי שלה.

מניה (שווי)

מניה היא נייר ערך המעניק לבעליו חלק מבעלות של חברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך.

מניות צמיחה

מניות צמיחה הם כינוי למניות של חברות בתחילת דרכן בעיקר, שלהן פוטנציאל רווח משמעותי לצד סיכון שהחברה תתפרק והמשקיע יאבד את הקרן לחלוטין.

מסלקת המעו"ף

מסלקת המעו"ף היא גוף מטעם הבורסה לתיווך בין רוכשים ומוכרים של אופציות.

משך חיים ממוצע (מח"מ)

ממוצע זמן בו מתבצעים תשלומי הריבית ופירעון הקרן. ככל שמשך חיים ממוצע ארוך יותר – הסיכון גדול יותר כיון שקיים סיכון גבוה למצב של אי פירעון ההלוואה והריבית.

מדד הנאסד"ק – (Nasdaq)

מדד הנאסד"ק מרכז כ-3000 חברות טכנולוגיה הנסחרות בבורסת נאסד"ק האמריקנית.

נייר ערך

נייר ערך הוא תעודה המונפקת בסדרות על ידי אגודה שיתופית, חברה ותאגידים אחרים. תעודה זו מזכה בחברות, השתתפות או יכולת תביעה מהארגון המנפיק. ניתן למנות ניירות ערך מסוגים שונים לרבות: אג"ח, אופציות, קרנות נאמנות, כתבי אופציות ועוד.

ניירות ערך זרים

ניירות ערך זרים הם למעשה ני"ע שאינם נסחרים בבורסה בתל אביב אלא בבורסות לניירות ערך ברחבי העולם.

ניירות ערך מסחריים

ניירות ערך מסחריים הם אמצעי לגיוס מימון מרוכשים לטווח הקצר. אלו שטרות שמונפקים על ידי תאגידים וחברות בנוסף להנפקה של אג"ח לטווח ארוך ולהלוואות דרך הבנקים השונים.

השטרות נמכרים בניכיון בבורסה לניירות ערך ומשמשים למעשה כמו אג"ח לתקופת זמן קצרה (בדומה למק"מ של בנק ישראל רק בתוספת ריבית).

פק"מ

פיקדון קצר מועד הוא אפיק השקעה קצר טווח של בנקים מסחריים. הפק"מ נושא ריבית שקלית בשיעור קבוע מראש.

קיבוע הפסד

קיבוע הפסד הוא מעבר בין מסלול עתיר סיכון למסלול מופחת סיכון המתבצע לאחר ירידות בשווקים מה שמקבע הפסד מכיוון שבמסלולים סולידיים פוטנציאל התשואה אינו דומה למסלול עתיר סיכון וכך למעשה אותו הפסד "מקובע" ולא ניתן להרוויח אותו בחזרה.

קרן גידור

קרן גידור היא קרן להשקעה מבוססת אסטרטגיה ששואפת להביא לרווחים בכל מצב שוק, לפעמים באמצעות שימוש באמצעי גידור פיננסיים. בשונה מקרן נאמנות המשקיעה לרוב באפיקים סולידיים כדוגמת: מניות יציבות ואגרות חוב, קרנות גידור שואפות למיקסום סיכויים לרווח גם כשזה כולל השקעה בשוק המצוי בתנודתיות.

קרן גידור משתמשת לצורך כך בכלים פיננסים שונים הכוללים מינוף פיננסי ומכירה בחסר. כלים אלו נועדו כדי לגדר את הסיכונים של הקרן להפסד.

קרן מחקה

קרן מחקה היא קרן השואפת להגיע להשגת אותה תשואה כמו זו של המדד אותו היא מחקה. בקרנות מחקות קיימים מספר סוגי עקיבה בעלי יתרונות וחסרונות שונים.

קרן כספית שקלית

קרן כספית שקלית היא קרן נאמנות סולידית שמבוססת על מח"מ 90 יום כשהיא בנויה ברובה מפקדונות ג'מבו בנקאיים וממק"מ. קרן זו יכולה לשמש גם כקרן חירום והיא צמודה בצורה יחסית לריבית בנק ישראל.

קרן נאמנות

קרן נאמנות היא גוף פיננסי לאיגוד פרטים על מנת להשקיע בצורה משותפת בני"ע סחירים. על ידי רכישת יחידות השתתפות ניתן להצטרף לקרן ולזכות בשותפות ברווחים כתוצאה מהמסחר בניירות הערך בהתאם למספר יחידות ההשתתפות.

קרן סל (ETF)

קרן סל ETF היא סל של מספר מניות העוקבות אחר מדד ייחוס מסוים במטרה להשיג את התשואה של מדד הייחוס, תוך מסחר בכל שעות פעילות הבורסה.

קרן פטורה

קרן פטורה היא קרן שלא משלמת מס על הנכסים שהיא משקיעה בהם. כאשר יווצר הון ריאלי למחזיק יחידות בקרן כתוצאה מפדיון הוא יחויב במיסוי בשיעור 20%.

ישנה אפשרות לקיזוז הפסד בגין פדיון יחידה בקרן פטורה מרווח על ניירות ערך אחרים או קיזוז הפסד ניירות ערך אחרים באמצעות רווח כתוצאה מפדיון יחידה.

קרן צוברת

קרן צוברת היא קרן המשקיעה את הדיבידנדים המתקבלים מאחזקות הקרן – מחדש ובכך מממשת את העיקרון של ריבית דריבית.

קרנות נאמנות

קרנות נאמנות הן כלי להשקעה משותפת בניירות ערך מתוך מטרה להפיק רווחים מהחזקה בהם ומכל עסקה אחרת הנעשית בני"ע אלו.

קרנות נאמנות משקיעות על פי מדיניות השקעה קבועה מראש אותה ניתן לשנות רק לאחר התרעה על כך לבורסה וכן יידוע כל המשקיעים בקרן. קרן נאמנות תנוהל על ידי מנהל הקרן ותפעל על פי הסכם הנאמנות שפורסם על ידי תשקיף.

רווח גולמי

רווח גולמי הוא רווח חברה ממכירות של שירותים ומוצרים בניכוי עלויות ייצור ומכירות. סעיף רווח גולמי מופיע בדוח רוו"ה (רווח והפסד) של החברה.

רווח הון נומינלי

רווח הון נומינלי הוא שינוי בערך השקעה כאשר אין תיאום בין ערכי ההשקעה לבין שיעור עליית מדד המחירים לצרכן.

רווח הון ריאלי

רווח הון ריאלי הוא שינוי בערך השקעה לאחר ניכוי שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן.

רווח למניה

רווח למניה הוא התוצאה המתקבלת בחלוקת רווח חברה במספר המניות שלה ומאפשרת להעריך את שווי החברה.

רווח נקי

רווח נקי הוא רווח החברה בסיכום כלל ההכנסות לאחר ניכוי של כל ההוצאות לרבות תשלומי מס. סעיף זה מופיע בדו"ח רוו"ה של החברה.

רווח תפעולי

רווח תפעולי הוא הפרש בין הכנסות החברה להוצאות החברה בגין הפעולות שהתבצעו בתחומי העיסוק המרכזיים שלה לפני ניכוי המס.

סעיף זה כולל: הוצאות עלות מכירות, הכנסות ממכירות של שירותים ומוצרים הוצאות מימון ומכירה וכן הוצאות כלליות והנהלה.

רווח/הפסד הון

רווח או הפסד שנוצרו כתוצאה מהפרש הבין מחיר הקניה למחיר המכירה של ני"ע.

תזמון שוק

תזמון השוק הוא מושג זה מתייחס לרוב לתזמון שוק ההון. זהו ניסיון לבצע מכירת ני"ע בשיא וקנייה חוזרת בשפל.

תל אביב 125

מדד תל אביב 125 הוא מדד שמשקלל שערי מניות של 125 החברות בישראל בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

תעודת סל

תעודת סל היא נייר ערך העוקב אחר נייר ערך אחר או מדד. מוכרת תעודת סל מבטיח לרוכש את החזר הקרן בתוספת/בניכוי שיעור העלייה במדד אחריו עוקבת התעודה.

תשואה

תשואה היא הרווח שנוצר כתוצאה מהשקעה. השתואה נמדדת בדרך כלל באחוזים.

תשואה לפידיון (Yield To Maturity)

תשואה לפדיון היא תשואה שנתית ממוצעת המתקבלת על איגרת חוב בהנחה שהאג"ח מוחזקת עד מועד הפרעון.

תשואה נומינלית

תשואה נומינלית היא רווח כתוצאה מהשקעה ללא תיאום לאינפלציה. תשואה זו נמדדת לרוב באחוזים.

תשואה ריאלית

תשואה ריאלית היא רווח כתוצאה מהשקעה עם תיאום לאינפלציה. במצב של דיפלציה, תהיה התשואה הריאלית גבוהה יותר מהתשואה הנומינלית.

תשואת דיבידנד

תשואת דיבידנד היא היחס בין דיבידנד שחולק במזומן למניה בודדת לבין מחיר השוק של המניה בעת החלוקה של הדיבידנד.

תשואת הקרן

תשואת הקרן היא הרווחים המתקבלים בקרן פנסיה כתוצאה מהשקעת כספי החוסכים בסוגי השקעות שונות. תשואת הקרן מחושבת באופן חודשי ונצברת לטובת הפנסיה של החוסכים בקרן.

תשואת יתר

תשואת יתר היא המניה הצפויה להפגין תשואה עודפת/ביצועים עודפים ביחס לנתוני השוק בשנים עשר החודשים הקרובים.

תשואת שוק

תשואת שוק היא המניה הצפויה להראות תשואה דומה או ביצועים דומים ביחס לביצועיה בשוק ב-12 החודשים הבאים.

ניווט מהיר
איור דמויות של נציגי שירות
יש מונח שלא מצאתם?

יש לכם מונח להציע לנו? בבקשה צרו איתנו קשר, נשמח לסייע.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.