לוח תשואות קופות גמל

קופות הגמל במסלולים הפופולארים במבט על

קופות גמל 50 ומטה 13 מסלולים

קופות גמל 50-60 13 מסלולים

קופות גמל 60 ומעלה 13 מסלולים

קופות גמל מניות 16 מסלולים

קופות גמל משולב סחיר 17 מסלולים

קופות גמל מדדים גמיש 18 מסלולים

קופות גמל שקלי 12 מסלולים

קופות גמל חול 7 מסלולים

קופות גמל אג"ח ממשלתי 11 מסלולים

קופות גמל אג"ח 11 מסלולים

קופות גמל עד 25% מניות 6 מסלולים

קופות גמל עד 15% מניות 3 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
0.87
0.94
7.55
5.08
0.77
1.08
7.03
5.9
20.63
0.26
0.47
5.24
6.35
19.14

קופות גמל עד 10% מניות 4 מסלולים

קופות גמל עוקב S&P500 4 מסלולים

מגיע לך קופת גמל מעולה!

קופת גמל מצוינת היא המפתח להגדלת הקצבה החודשית בעת הפנסיה. וודאו שאתם לא מפספסים מסלול השקעה אשר יכול לשרת אתכם טוב יותר.