לוח תשואות קופות גמל

קופות הגמל במסלולים הפופולארים במבט על

קופות גמל 50 ומטה 13 מסלולים

שם קופהחודשית2023שנה3 שנים5 שנים
ילין לפידות קופ...
-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18
סלייס גמל קופת ...
-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69
אלטשולר שחם גמל...
-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86
אינפיניטי גמל מ...
-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08
מיטב גמל לבני 5...
-2.57
4.35
3.45
18.03
28.36
אנליסט גמל - מס...
-2.58
6.72
5.01
18.11
31.88
אלפא מור תגמולי...
-2.64
3.73
2.4
21.64
הראל גמל מסלול ...
-2.98
3.07
2.35
17.12
23.83
מגדל לתגמולים ו...
-2.99
3.76
2.78
16.26
25.59
מנורה מבטחים תג...
-3.17
3.42
3.17
16.27
23.46
הפניקס גמל לבני...
-3.33
1.94
0.7
16.01
26.76
הפניקס גמל פאסי...
-3.61
3.99
2.62
12.31
17.43
כלל תמר עד 50
-3.72
1.08
0.13
16.77
25.19

קופות גמל 50-60 13 מסלולים

שם קופהחודשית2023שנה3 שנים5 שנים
סלייס גמל קופת ...
0.23
8.51
5.77
9.39
אלטשולר שחם גמל...
-1.74
3.44
2.77
7.77
21.01
ילין לפידות קופ...
-2.08
5.89
5.53
17.41
28.25
אינפיניטי גמל מ...
-2.08
10.12
6.8
18.41
23.56
אלפא מור תגמולי...
-2.24
3.52
2.84
18.59
מיטב גמל לבני ...
-2.3
4.16
3.58
18.41
27.83
אנליסט גמל מסלו...
-2.4
5.66
4.21
14.55
27.55
מנורה מבטחים תג...
-2.55
3.26
3.23
15.94
21.49
הראל גמל מסלול ...
-2.58
3.30
2.6
16.99
23.87
מגדל לתגמולים ו...
-2.69
3.34
2.7
15.32
24.52
הפניקס גמל פאסי...
-3.1
3.58
2.61
9.84
14.84
הפניקס גמל מסלו...
-3.14
2.17
1.56
13.53
22.18
כלל תמר 50-60
-3.31
1.17
0.46
13.62
21.92

קופות גמל 60 ומעלה 13 מסלולים

שם קופהחודשית2023שנה3 שנים5 שנים
סלייס גמל קופת ...
-0.16
5.05
3.88
6.14
אלטשולר שחם גמל...
-1.22
2.82
2.58
5.47
17.97
ילין לפידות קופ...
-1.26
4.11
3.96
9.14
17.13
אלפא מור תגמולי...
-1.35
4.07
3.86
13.95
אנליסט גמל מסלו...
-1.41
3.81
3.15
7.4
15.33
מיטב גמל לבני 6...
-1.67
2.97
2.84
12.98
22.74
אינפיניטי גמל מ...
-1.84
5.97
3.14
9.34
12.48
הראל גמל מסלול ...
-2.26
1.49
0.99
8.91
15.47
מגדל לתגמולים ו...
-2.31
2.22
1.73
8.27
16.38
מנורה מבטחים תג...
-2.35
2.05
2.04
7.53
13.18
הפניקס גמל פאסי...
-2.47
2.57
1.77
6.35
10.85
הפניקס גמל לבני...
-2.56
1.37
1.14
10.39
17.89
כלל תמר 60 ומעלה
-2.65
0.46
0.13
9.45
17.2

קופות גמל מניות 18 מסלולים

שם קופהחודשית2023שנה3 שנים5 שנים
אלפא מור תגמולי...
-0.33
1.74
אלטשולר שחם גמל...
-1.01
12.98
12.55
24.31
32.79
אנליסט גמל אג"ח...
-1.1
0.52
0.26
-1.95
0.45
מיטב גמל פאסיבי...
-1.67
29.30
23.37
40.87
45.61
הפניקס גמל פאסי...
-2.47
2.57
1.77
6.35
10.85
ילין לפידות קופ...
-3.04
10.01
8.85
36.75
47.94
אנליסט גמל מניות
-3.45
10.96
7.98
28.24
61.66
אלפא מור תגמולי...
-3.6
4.33
1.46
30.74
אלטשולר שחם גמל...
-3.7
6.71
5.88
10.62
26.16
מיטב גמל מניות
-4.47
5.16
2.59
24.41
34.89
סלייס גמל קופת ...
-4.77
9.22
7.29
מגדל לתגמולים ו...
-4.91
4.24
2.32
23.78
35.81
הראל גמל מסלול ...
-5.16
2.78
1.41
26.51
35.28
מנורה מבטחים תג...
-5.45
3.55
2.44
25.74
32.6
הפניקס גמל מסלו...
-5.52
2.48
-0.67
26.11
34.33
כלל תמר מניות
-5.83
0.18
-2.2
23.78
32.96
אלפא מור תגמולי...
-5.97
-4.12
-7.14
3.81
3.11
אינפיניטי גמל מ...
-11.45
-5.05
-12.31
25.9
27.06

קופות גמל משולב סחיר 17 מסלולים

שם קופהחודשית2023שנה3 שנים5 שנים
מיטב גמל משולב ...
3.03
7.99
אלפא מור תגמולי...
1.86
7.90
אינפיניטי גמל א...
מיטב אגוד תגמול...
סלייס גמל קופת ...
אנליסט גמל משול...
-1.91
5.05
אלטשולר שחם גמל...
-2.05
1.68
אלטשולר שחם גמל...
-2.09
3.33
מור מנורה מבטח...
-2.71
2.53
מנורה מבטחים תג...
-2.78
2.27
רשף משולב סחיר
-2.99
-1.17
הראל גמל- משולב...
-3.14
2.42
מגדל לתגמולים ו...
-3.31
-0.54
הילה משולב סחיר
-3.33
0.15
הפניקס גמל מסלו...
-3.56
0.31
כלל תמר משולב סחיר
-3.76
-7.15
ילין לפידות קופ...
-7.31
-3.94

קופות גמל מדדים גמיש 17 מסלולים

שם קופהחודשית2023שנה3 שנים5 שנים
אנליסט גמל עוקב...
2.49
28.83
כלל תמר עוקב מד...
2.08
5.23
ילין לפידות קופ...
2
10.18
אינפיניטי גמל א...
מיטב אגוד תגמול...
סלייס גמל קופת ...
מיטב גמל עוקב מ...
-1.65
19.61
אלפא מור תגמולי...
-2.05
1.63
אלטשולר שחם גמל...
-2.07
3.31
אלטשולר שחם גמל...
-2.08
3.57
רשף עוקב מדדים ...
-2.36
1.33
הפניקס גמל מסלו...
-2.71
1.53
מנורה מבטחים תג...
-2.75
3.11
הילה עוקב מדדים...
-2.83
-0.15
מור מנורה מבטחי...
-2.85
2.18
מגדל לתגמולים ו...
-3.01
-1.71
הראל גמל - עוקב...
-3.33
0.55

קופות גמל שקלי 13 מסלולים

שם קופהחודשית2023שנה3 שנים5 שנים
אינפיניטי גמל ...
1.4
20.41
24.77
39.89
52.93
מגדל לתגמולים ו...
0.54
3.30
3.66
3.06
3.56
אנליסט גמל שקלי
0.51
3.43
3.84
3.76
4.2
הראל גמל שקלי ט...
0.49
3.38
3.78
3.62
4.31
אלפא מור תגמולי...
0.45
3.53
4.01
4.53
4.53
כלל תמר שקלי טו...
0.45
3.61
4.04
4.53
5.27
מנורה מבטחים תג...
0.43
3.16
3.47
3.23
3.67
מיטב גמל שקלי ט...
0.33
3.12
3.41
3.18
3.79
אלטשולר שחם גמל...
0.26
3.18
3.54
4.29
4.64
הפניקס גמל שיקל...
0.25
2.72
2.85
3.5
4.15
מיטב גמל שקלי
-0.72
0.21
0.22
-2.28
5.68
הראל גמל מסלול ...
-1.84
-0.85
-1.22
-5.47
2.12
כלל תמר שקלים
-1.84
-0.76
-0.66
-8.26
-0.13

קופות גמל חול 9 מסלולים

שם קופהחודשית2023שנה3 שנים5 שנים
אנליסט גמל חו"ל
2.82
19.62
21.72
22.7
38.41
מנורה מבטחים תג...
2.8
13.62
18.43
מגדל לתגמולים ו...
2.77
16.83
20.55
18.21
23.47
סלייס גמל קופת ...
2.13
14.46
19.45
סלייס גמל קופת ...
1.9
22.97
22.19
46.73
אנליסט גמל מניו...
1.46
26.98
26.84
42.1
74.27
אינפיניטי גמל ...
1.4
20.41
24.77
39.89
52.93
מנורה מבטחים תג...
0.61
15.10
19.21
הפניקס גמל חו"ל
-0.4
2.69

קופות גמל אג"ח ממשלתי 26 מסלולים

שם קופהחודשית2023שנה3 שנים5 שנים
אינפיניטי גמל א...
-0.19
1.01
0.38
-2.72
-1.48
אלטשולר שחם גמל...
-0.56
0.44
0.23
0.89
9.18
מיטב גמל אג"ח מ...
-0.85
0.34
0.17
1.88
8.86
אנליסט גמל אג"ח...
-1.1
0.52
0.26
-1.95
0.45
ילין לפידות קופ...
-1.2
0.03
-0.64
-2.43
1.6
אלפא מור תגמולי...
-1.51
-2.15
-3.18
-12.01
-2.81
אלפא מור תגמולי...
-2.61
-3.00
-4.07
-5.26
0.74

קופות גמל אג"ח 26 מסלולים

שם קופהחודשית2023שנה3 שנים5 שנים
סלייס גמל קופת ...
0.53
5.23
5.89
18.53
הראל גמל שקלי ט...
0.49
3.38
3.78
3.62
4.31
מיטב גמל בניהול...
0
0
0
0
איי.אר.איי ישרא...
0
0
0
0
אינפיניטי גמל א...
-0.19
1.01
0.38
-2.72
-1.48
אלפא מור תגמולי...
-0.33
1.74
אלטשולר שחם גמל...
-0.56
0.44
0.23
0.89
9.18
אלטשולר שחם גמל...
-0.59
1.50
1.48
3.84
15.26
מיטב גמל אג"ח ל...
-0.84
2.02
2.31
9.24
17.06
מיטב גמל אג"ח מ...
-0.85
0.34
0.17
1.88
8.86
ילין לפידות קופ...
-0.91
2.28
2.39
4.2
10.37
אנליסט גמל אג"ח...
-1.1
0.52
0.26
-1.95
0.45
ילין לפידות קופ...
-1.2
0.03
-0.64
-2.43
1.6
אנליסט גמל אג"...
-1.26
2.30
1.95
1.38
7.8
אנליסט גמל אג"ח
-1.36
1.20
0.98
0.92
4.6
אינפיניטי גמל אג"ח
-1.49
2.99
1.8
2.05
3.36
אלפא מור תגמולי...
-1.51
-2.15
-3.18
-12.01
-2.81
הראל גמל מסלול ...
-1.66
0.08
-0.07
-0.52
5.96
הראל גמל מסלול ...
-1.71
2.09
2.7
1.39
7.06
מנורה מבטחים תג...
-1.77
-1.35
מגדל לתגמולים ו...
-1.83
-2.13
-2.8
-7.48
-0.09
כלל תמר מדד
-1.91
-0.18
-0.36
2.08
7.54
כלל תמר אג"ח
-2.05
-0.20
0.19
-1.37
5.2
הפניקס גמל אג"ח...
-2.13
0.57
0.81
1.24
8.63
אלפא מור תגמולי...
-2.61
-3.00
-4.07
-5.26
0.74
מנורה מבטחים תג...
-5.45
3.55
2.44
25.74
32.6

קופות גמל עד 25% מניות 8 מסלולים

שם קופהחודשית2023שנה3 שנים5 שנים
מיטב גמל פאסיבי...
2.83
12.08
11.28
12.29
20.63
מגדל לתגמולים ב...
0
0
0
0
אלפא מור תגמולי...
-1.46
4.15
4.14
14.44
ילין לפידות קופ...
-1.55
4.07
3.82
11.78
20.49
הראל אג"ח עד 25...
-1.7
2.42
1.75
12.8
20.05
<