משיכת כספי פיצויים – כך תמשכו את הפיצויים שמגיע לכם

במשך כל חייכם חסכתם ביחד עם המעסיק שלכם סכום כסף לא מבוטל אשר נועד לדאוג לכם בתקופות המעבר בין עבודות, אז איך באמת אפשר למשוך את כספי הפיצויים ללא אירוע מס?
משיכת כספי פיצויים
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

מעסיק נדרש לפי החוק להפקיד סכום חודשי לחיסכון הפנסיוני עבור העובדים שלו. בנוסף כוללת ההפקדה הזו גם מרכיב של פיצויים. כך שבמידה והעובד יפוטר הוא יהיה זכאי לקבל את דמי הפיצויים הללו אשר המעביד חסך עבורו במהלך תקופת העבודה.

לדמי הפיצויים יש מטרה ברורה, והיא לאפשר לעובד להשתכר בכבוד עד אשר ימצא עבודה אחרת חלף זו שממנה פוטר. אך במציאות העכשווית הפיצויים הם חלק משמעותי מכל חיסכון פנסיוני של עובד. ואכן, יש עובדים שגם בשלב של פיטורין הם בוחרים שלא לפדות את דמי הפיצויים הללו, וזאת הודות לקבלת גמלאות כמו דמי אבטלה או הבטחת הכנסה.

אך במידה ואין לעובד מקור מחיה אחר, יומלץ לו לפדות את כספי הפיצויים שלו.

איך מושכים כספי פיצויים?

טרם יפנה העובד לתהליך הטכני של המשיכה עליו לוודא כי אכן כספים אלו שייכים לו. כי יש מקרים מסוימים בהם עובד מאבד את הזכות שלו על כספים אלו בגין עבירה שוללת.

אם הכול תקין צריך העובד לקבל טופס שחרור לכספי הפיצויים מהמעסיק שלו. כמו כן צריך המעסיק למלא טופס רלוונטי לגבי הפרישה, וגם העובד מצדו צריך למלא את הטופס המתאים.

הטפסים כולם מועברים לרשות המיסים על מנת לבדוק את חבות המס על דמי הפיצויים. לאחר מכן הטפסים מועברים לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

בשלב זה היא תורשה לבצע העברת כספים לחשבון הבנק של העובד.

כיצד לבצע את המשיכה?

על העובד לבצע מספר פעולות כדי למשוך את הכספים. תחילה עליו לפנות אל המעסיק כדי לקבל את כל המסמכים הרלוונטיים וכן לבקש את המסמכים שעליו למלא בעצמו.

את המסמכים יש להגיש לרשות המיסים על מנת לקבל הוראה בדבר המיסוי על כספי הפיצויים. יש מקרים בהם יהיה על העובד להפריש סכום משמעותי, במקרים אחרים הוא יהיה פטור ממס.

הדבר נקבע בהתאם לכל מקרה לגופו, לפי גובה הסכומים וכל הנתונים של העובד. לאחר מכן יש לפנות אל החברה המנהלת את כספי הפנסיה כדי להורות על העברת הכספים לחשבונו של העובד.

כיצד פונים אל החברה?

כאשר פונים אל החברה המנהלת את קרן הפנסיה או קופת הגמל יש להגיש שני טפסים. האחד הוא טופס שחרור כספי פיצויים מהמעסיק, והשני הוא הוראה של רשות המיסים באשר לניכוי המס בגין המשיכה.

אישור נוסף שעל העובד לספק הוא אישור על ניהול חשבון בנק או לחילופין צילום המחאה בנקאית המעידה כי החשבון המדובר הוא אכן חשבונו של העובד.

קבלת הכספים

לעובד המפוטר יש זכאות לקבל את כספי הפיצויים לאחר ארבעה ימי עסקים מיום הגשת הבקשה. אם כי הקופה תוכל לדחות את המועד אם מדובר על שלושת הימים הראשונים בחודש. במקרה כזה הקופה תדחה את ההפקדה ליום העסקים הרביעי בחודש.

מה תמצאו בכתבה

  • קופת גמל
  • 3 דקות
קופת גמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני אך לעת פרישה, מעבירים א...
42.82% תשואה.מתקדמים לקופת גמל מנצחת!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.