קופות גמל אחרות

1.72
הלכה איסלאמית
0.8
מניות ישראל
0.15
כללי
0.08
כללי
0.01
שקלי טווח קצר
0
כללי
0
מבטיח תשואה
0
כללי
0
משולב מניות
0
כללי
0
כללי
0
עד 50
0
60 ומעלה
0
פאסיבי
0
כספית
0
עד 50
0
50-60
0
60 ומעלה
0
עד 50
0
60 ומעלה
0
50-60
0
עד 50
0
60 ומעלה
0
חו"ל
-0.03
אג"ח
-0.04
אג"ח ללא מניות
-0.14
אג"ח ממשלתי
-0.15
60 ומעלה
-0.21
אג"ח ממשלתי
-0.24
משולב מניות
-0.28
מניות ישראל
-0.3
כללי
-0.37
אג"ח ללא מניות
-0.37
60 ומעלה
-0.41
עד 10% מניות
-0.43
משולב מניות
-0.63
אג"ח
-0.65
אג"ח ממשלתי
-0.66
60 ומעלה
-0.66
50-60
-0.66
50-60
-0.67
60 ומעלה
-0.7
60 ומעלה
-0.71
50-60
-0.72
60 ומעלה
-0.75
60 ומעלה
-0.75
50-60
-0.8
50-60
-0.81
60 ומעלה
-0.81
60 ומעלה
-0.88
50-60
-0.93
כללי
-0.97
60 ומעלה
-0.99
50-60
-0.99
60 ומעלה
-0.99
עד 50
-1.05
כללי
-1.06
כללי
-1.06
60 ומעלה
-1.07
50-60
-1.11
60 ומעלה
-1.18
עד 50
-1.21
מניות
-1.23
50-60
-1.24
אג"ח ממשלתי
-1.25
אג"ח קונצרניות
-1.29
60 ומעלה
-1.29
50-60
-1.38
עד 50
-1.39
עד 50
-1.44
עד 50
-1.47
50-60
-1.5
מניות
-1.52
50-60
-1.52
עד 50
-1.68
עד 50
-1.76
עד 50
-1.84
עד 50
-1.9
50-60
-1.93
50-60
-1.99
עד 50
-2
כללי
-2.01
עד 50
-2.07
50-60
-2.08
חו"ל - פאסיבי
-2.22
עד 50
-2.32
50-60
-2.51
עד 50
-2.66
מניות
-2.94
מניות
-2.96
מניות
-3.17
מניות חו"ל
-3.3
עד 50
-4.19
מניות חו"ל
-4.76
מניות

קופת גמל הנדסאים

קופת גמל הנדסאים וטכנאים משמשת כקופת גמל לחיסכון "תגמולים" לשכירים ועצמאיים ולרכיב פיצויים. הסתדרות ההנדסאים והטכנאים משמשים כגוף המייצג של העמיתים ובבעלות של 74% מזכויות בחברה המנהלת.

קופת גמל להנדסאים וטכנאים מוגדרת כ-"מפעלית סקטוריאלית" , כלומר היא מיועדת אך ורק לקהל לקוחות הנדסאים וטכנאים ואלו המוגדרים בדרוג טכנאי כגון: שרטטים, לבורנטים וכדומה.

חברת ניהול הגמל קמה ב-29.1.1996 ומנהלת נכון להיום מעל מיליארד שקל עבור כ-15 אלף עמיתים העובדים במשרדים הגדולים במגזר הציבורי ובחברות המובילות במגזר הפרטי כגון: קריה למחקר גרעיני, רפא"ל, בתי זיקוק, בזק, חברת חשמל, משרד הביטחון, בתי חולים ועוד.

ניהול ההשקעות של נכסי הקופה מתבצע בכפוף לפיקוח ועדת ההשקעות אשר בוחרת מעת לעת את מנהלי ההשקעות המתאימים לניהול קופות הגמל בפועל. כיום הגופים שנבחרו הן מגדל, מיטב דש, אלטשולר שחם וילין לפידות.

בקופת גמל להנדסאים מתבצע מעקב ובקרה על ידי ועדת ההשקעות אחת לשבועיים, אלו דנים בביצועים השונים, מצב השוק ואסטרטגית ניהול ההשקעות לטווח הקצר והארוך.

חברת ניהול הגמל המחזיקה בקופת גמל הנדסאים מוגדרת כמוסד ללא מטרות רווח, לכן דמי הניהול שנגבים מהעמיתים הינם בשיעור ההוצאות בפועל בלבד.

כל עמית אשר יבחר לעשות זאת, יוכל להעביר את קופת הגמל שלו לכל בית השקעות או חברת ביטוח בהתאם לבחירתו, בעזרת איש מקצוע או נציג מטעם הגוף המקבל. כל הזכויות, הוותק ו"קורות החיים" של הקופה מתעדכן בקופה החדשה.

ניתן לקבל הלוואה על חשבון קופת גמל להנדסאים, החברה המנהלת מאפשרת לעמיתים לקבל הלוואה מכל סיבה שיחפצו, אמנם הריבית המוצאת נמוכה ב0.5% מריבית הפריים, אך החזר ההלוואה הינה בשיטת "שפיצר" בלבד (החזר של קרן וריבית) ולכן הקופה אינה מותאמת למינוף ואסטרטגיות השקעה מתקדמות.

החברה המנהלת דואגת לשלוח לעמיתים דוחות תקופתיים העוקבים אחר ביצועי הקופה, בנוסף לדוחות שנתיים ואישורי מס. מכיוון שההסתדרות להנדסאים בעלת זכויות בקופה, זאת שולחת מעת לעת עדכונים מכינוס הדירקטוריון.

בינואר 2021, אישר משרד האוצר מיזוג של קופות הגמל שובל וקופת הגמל שדות יחד עם קופת הגמל להנדסאים. 

קופת גמל קו הבריאות

קופת הגמל קו הבריאות , הינה קופת גמל סקטוריאלית לפיצויים, חיסכון ותגמולים. הצטרפות לקופה מוגבלת אך ורק לאחים, אחיות, עובדי בתי חולים, סטודנטים לסיעוד ועובדי מרפאות.

קופת הגמל קו הבריאות מנוהלת על ידי "קו הבריאות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ", החברה המנהלת הוקמה בשנת 1994 על ידי הסתדרות האחים והאחיות ופועלת כמוסד ללא מטרת רווח וכתוצאה מכך, דמי הניהול הנגבים בפועל מחויבים אך ורק לשיעור ההוצאות.

יתרת הנכסים והעמיתים מתופעלים על ידי בנק לאומי ואילו ניהול ההשקעות מתבצע על ידי ועדת ההשקעות של פסגות ניירות ערך.

קופות גמל אחרות מסלולים

רשימת קופות הגמל השמורות לקהל לקוחות מסויים (סקטוריאליות).