מסלולי ניהול להמתנה – שיקלי טווח קצר וכספי

שיקלי טווח קצר וכספי הינם מסלולי השקעה סולידים ביותר ונועדו בעיקר למנוע אירועי מס בעת משיכת כספים ולאפשר לחיסכון לשהות במסלול שיקלי ללא תנודתיות כלל.
מסלול שיקלי וכספי
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

לאור הבהלה שאוחזת את המשקיעים האקטיביים כתוצאה מהתפרצות וירוס הקורונה והשלכותיו הכלכליות נכתבו עשרות מאמרים (גם אצלנו בלירות המגזין) ע"י מנהלי השקעות, אנליסטים, בנקאיים וכתבים כלכליים שמזהירים את הציבור מפני מכירת נכסיהם ו"בריחה" מהשוק הסוער לחוף מבטחים.

הטעות הנפוצה

אכן, יש דבר אחד או שניים בגישה שאומרת "לא לגעת!", הרי אם נבחן את ההיסטוריה רצופת המשברים הפיננסיים שנבעו ממגוון סיבות ניתן לראות שאכן משקיעים שחשבו שנכון לתזמן השקעתם הפסידו בסופו של דבר מהמהלך.

לכשתגיע הבשורה החיובית בנוגע להאטה משמעותית בהדבקה ותחילת עצירתה של התפשטות המחלה יתכן והתיקון יהיה חד ומהיר בעיקר לאור חוסר האלטרנטיבות בשוק המאופיין בריביות אפסיות ומי שינסה להספיק וליהנות מתיקון זה ככל הנראה לא יספיק לעשות זאת ויאלץ לספוג רק את הירידות החדות בתיקו טרם מכירת נכסיו.

חשוב לזכור דבר נוסף, משקיע שנתמך בסוכן פיננסי, מנהל השקעות או יועץ השקעות בוחר את רמת החשיפה בתיקו לנכסים מסוכנים טרם כניסתו לשוק, רמת חשיפה זו אמורה להיות תואמת את אפיונו כמשקיע והיא מתבססת בעיקר על שילובם של שלושה גורמים: גיל, איתנות פיננסית וטווח השקעה צפוי.

אפיון שכזה ושינויים בתמהיל ההשקעה חשוב שהתבצעו באמצעות בעל הרישיון לפחות אחת לשנה.

כמובן שככל שהצפי הוא לטווח השקעה קצר כלומר המשקיע יודע מראש על צורך בכספי החיסכון לטובת הוצאה ידועה ההמלצה תהיה להיחשף לנכסים מסוכנים ברמה מזערית אם בכלל, חלק גדול מאנשי המקצוע אף ימליצו על התרחקות משוק ההון כאשר מדובר בהשקעות לתקופות קצרות.

ומכאן, שבחירת אחוז החשיפה בתיק בהתאם לגורמים השונים ע"י בעל הרישיון והמשקיע צריכה לקחת בחשבון ייתכנותו של משבר פיננסי עמוק ולכן במרבית המקרים משקיע שמבצע בחינה של תמהיל ההשקעה באופן סדיר לא אמור לבצע שינויים מהותיים גם במהלך משבר פיננסי.

ואולי בכל זאת

למרות כל שנכתב עד כה, בהחלט ניתן להבין משקיעים רבים שפגיעה מהותית בחסכונותיהם מדירה שינה מעיניהם ואף עלולה לפגוע בבריאותם ומוכנים לספוג את הירידות עד לנקודה מסוימת שמבחינתם מוגדרת כקו אדום ומעדיפים להמתין על הגדר עד אשר יחלוף זעם.

חיזוק להחלטה שכזאת היא העובדה ששנת 2019 הייתה אחת השנים הרווחיות ביותר בעשור האחרון כך שכל עוד משקיע עדיין לא איבד את כל רווחי אשתקד בתיקו יוכל לצאת מהמשחק לאחר הפסד משמעותי ועם זאת להרגיש נח עם החלטתו.

מסלול שקלי לטווח קצר ומסלול כספי

במוצרי השקעה מובנים רבים קיימים מגוון מסלולי השקעה מהם יכולים לבחור המשקיעים, לעבור ממסלול אחד למשנהו ללא עלות.

במוצרים אלו קיימים מסלולים אשר מאופיינים ברמות סיכון נמוכות עד אפסיות.

מסלול שקלי לטווח קצר הינו מסלול שאינו צמוד מדד, המסלול חשוף ברובו לאגרות חוב ממשלתיות במח"מ (משך חיים ממוצע) של עד שנה ופיקדונות שקליים.

מסלול סולידי עוד יותר הינו המסלול הכספי שגם כן אינו צמוד ומורכב בעיקר ממזומן, אג"ח ממשלתי לתקופות מאוד קצרות ופיקדונות שקליים.

בשגרה מסלולים אלו אינם מומלצים לניהול החסכונות מכיוון שבמרבית המקרים עלויות הניהול גוברות או משתוות לרווחי המסלול ואכן הם משמשים בעיקר משקיעים שמחליטים בתקופות ספציפיות לשהות בהמתנה אך עם זאת לא לפגוע במוצר החיסכון הפיננסי.

אז אם כבר החלטתם לשנות את תמהיל החשיפה בתיקכם חשוב לעשות זאת בתבונה, אפשרות המעבר למסלולי סולידיים מקנה יתרונות משמעותיים על פני פדיון הכספים.

באילו מוצרים ניתן לעבור למסלול שיקלי?

קופות גמל | קרנות השתלמות – מוצרים הוניים אלו פטורים ממס רווחי הון ולכן מוגדרים כמוצרי השקעה איכותיים ביותר.

יש לזכור שפדיון מלא של קופות אלו והעברת צבירתם לעו"ש עלולה להתברר כטעות מרה, פדיון שכזה הינו החלטה שאין ממנה חרטה כלומר ויתור המשקיע על מוצר חיסכון איכותי פטור ממס ללא אפשרות להפקיד אליו בחזרה את הצבירה שנפדתה.

על מנת למנוע פגיעה זאת ישנה האפשרות לשנות את מסלול ההשקעה בקופות למסלולים המתאפיינים ברמת סיכון נמוכה ולחזור למסלולים בעלי פוטנציאל רווח גדול יותר ברגע שיחליטו.

תיקון 190 | פוליסות פיננסיות | גמל להשקעה –  הרבה מאמרים כתבנו על יתרונותיהם של מוצרים אלו על פני קרנות הנאמנות ותיקי ההשקעות המנוהלים כאשר אחד מהם הינו נושא דחיית המס, כמו בקופות הגמל וההשתלמות גם במוצרים אלו ישנה האפשרות להעביר את מסלול ההשקעה למסלול סולידי בטווח יחסית קצר ללא אירוע מס, כלומר, ניתן להיפטר מנכסים מסוכנים ללא מכירה בפועל ותשלום מס רווחי הון.

כאשר משקיע מעוניין לעבור לחשיפה סולידית אך מנהל השקעתו באמצעות קרנות נאמנות יהיה עליו למכור את נייר הערך ולשלם את המס על רווחי הנייר.

כאשר שינוי המסלול מתבצע במוצרים המובנים השונים ללא אירוע מס יוכל המשקיע לחזור בעתיד למסלולים נושאי רווחים וליהנות מריבית דה-ריבית על המס התיאורטי שלא נגבה בתיקו.

מה תמצאו בכתבה

  • קופת גמל
  • 3 דקות
קופת גמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני אך לעת פרישה, מעבירים א...
42.82% תשואה.מתקדמים לקופת גמל מנצחת!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.