שאלות נפוצות בנושא תיקון 190

כל המידע בשביל למצוא תיקון 190 מעולה!

מהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

תיקון 190 מתייחס לחוזר מס הכנסה המאפשר משיכה של כספים מקופת גמל.

עמיתים מעל גיל 60 בעלי קצבה משמעותית, רשאים לבצע משיכה חד פעמית של כספם מקופת גמל ולשלם מס רווחי הון מופחת או להוון את הסכום שנצבר לקצבה וכך להנות מפטור מלא ממס רווחי הון.

ישנם מורכבויות נוספות ופרטים רלוונטיים נוספים לתיקון 190 שחובה להכיר לפני שמבצעים הפקדה.

רפורמת בכר נועדה לסייע לציבור החוסכים להגדיל את הקצבה החודשית שלהם בעת פרישה, כתוצאה מכך, ההפקדות לקופת גמל מיועדות אך ורק לקצבה וללא אפשרות למשוך את הכספים בצורה הונית.

תיקון 190 למעשה מעניק חופש פעולה לאלו אשר מקבלים קצבה חודשית גבוהה וכך למעשה הם לא תלויים בקופת הגמל לטובת מחייה ויכולים להשתמש בקופת הגמל כאפיק השקעה לכל דבר.

מכאן נולדו התנאים להטבת תיקון 190, על החוסך להיות מעל גיל 60 (קרוב לפרישה) ובעל קצבה חודשית משולמת בפועל מעל הקצבה המזערית (סביב 4,500 ₪ ) וכך מבחינת מס הכנסה, אותו חוסך חסך מספיק לפנסיה ורשאי למשוך את יתרת כספו בעזרת תיקון 190.

לתיקון 190 יש פנים רבות וסעיפים קטנים בחוק יכולים להטות את הכף בעבור כל חוסך, אך כלל אצבע מרמז שבמידה ואתם מתקרבים לגיל 60 ואף עברתם אותו ייתכן שתיקון 190 מתאים לכם.

העיקרון מתייחס לכך שבעבור חוסך המתקרב לפנסיה, אין כיום אפיק השקעה זול וכדאי הדומה לקופת גמל, זאת לאחר השוואה לכל ערוץ השקעה אחר כגון: תיק השקעות, קרנות גידור, נדל"ן וכדומה.

את נושא הקצבה ניתן לפתור במספר דרכים, העיקרית שבניהם היא רכישת קצבה מיידית. במקרה כזה, מבצעים סימולציה לפרישה וקובעים את גובה הקצבה הקיימת וכך מחשבים את גובה ההפקדה ההונית הנדרשת לבצע על מנת להעלות את גובה הקצבה לתנאי הנדרש (קצבה מזערית).

כמובן. תיקון 190 מתייחס להטבת מס שבאה לידי ביטוח אך ורק בעת משיכה של הכספים, עד לאותו רגע, זוהי למעשה קופת גמל רגילה ולכן כל אדם יכול לבצע הפקדה לקופת גמל עם מחשבה עתידית על ניצול תיקון 190.

לרוב חוסכים בעלי פנסיה תקציבית או קצבה מובטחת בוחרים להפקיד לתיקון 190 הרבה לפני גיל 60.

נושא הקצבה מורכב אך פתיר, כל אדם רשאי להפקיד סכום הוני ולהוון אותו לקצבה וכך למעשה לקנות קצבה חודשית.

על פניו, נראה שכל אדם מעל גיל 60 יכול לקנות קצבה ואז להפקיד לתיקון 190, אך קנייה של קצבה בגובה של 4,500 ₪ כנראה תעלה על הפקדה של מעל מיליון ₪.

לכן, כדאיות קניית הקצבה תלויה בפער שבין הקצבה הנוכחית שלכם לקצבה מזערית הנדרשת לתיקון 190.

מדרג דמי הניהול בקופות הגמל הן במעמד תיקון 190 והן במעמד "רגיל" הוא זהה ונקבע לפי גובה ההפקדה הראשונית וסך הכספים הצבורים בקופה.

על פניו, ממוצע דמי הניהול בכל קופות הגמל בתיקון 190 עומד על כ-0.5% שנתי.

לפני כל הפקדה יש לבדוק את מדרג דמי הניהול העדכני ביותר וכמובן להשוות את העלות מול תועלת של ביצועי בתי ההשקעות שבחרתם.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה משודך עם הביטוי "פטור ממס רווחי הון לגמלאים" , אין ספק שהטבת המס היא היתרון הבולט של תיקון 190 אך הוא לחלוטין לא היחיד.

 • הטבות מס בעת משיכה: עמיתים הזכאים לניצול תיקון 190 רשאי למשוך את כספם מקופת הגמל כסכום חד פעמי ולשלם מס רווחי הון מופחת או לחלופין להוון את הכספים לקצבה חודשית ולהנות מפטור מלא ממס רווחי הון.
 • עלויות ניהול השקעות מופחת: קופת גמל גובה דמי ניהול קבועים ואחידים מדי שנה, בהשוואה לתיקי השקעות או כל אפיק השקעה אחר בהם יש עמלות ועלויות שונות המייקרות את עלות ההשקעה.
 • פיזור סיכונים ואפיקי השקעה: קופות הגמל השונות של בתי השקעות וחברות הביטוח מציעות מגוון רב של מסלולי השקעה בהתמחויות שונות. כיום קופת גמל רשאית להפקיד בכל תחום, מהלוואות מדינה לקרנות הון סיכון.
 • הלוואות בתנאים מועדפים: קופות גמל השונות המציעות אפשרות להפקדה בתיקון 190, מציעות גם כן אפשרות להלוואה בתנאים מועדפים על פני בנקאים או כל גוף פיננסי אחר. כמעט בכל עת ישנו גוף אשר מעניק הלוואות בריביות של פריים מינוס חצי.
 • ניהול ירושה: המפקידים לתיקון 190 רשאים להגדיר מוטבים, אלו יקבלו את הסכום הנצבר בקופת הגמל יחד עם ההטבות המס השונות. במידה והחוסך ילך לעולמו לפני גיל 75, היורשים ייהנו מפטור מלא ממס רווחי הון ואלו במקרה והחוסך הלך לעולמו אחרי גיל 75, היורשים ייהנו מהטבת מס בגובה 15% מס רווחי הון נומינלי.

למרות כל היתרונות המוכרים של תיקון 190, לפקודת מס הכנסה זאת יש גם חסרונות לא מעטים שחשוב להכיר.

 • נזילות הכספים: כל סכום שמופקד לקופת גמל במעמד תיקון 190, לא נזיל כלל עד אשר יגיע החוסך לגיל 60 ויציג תלושי פנסיה משולמים בגובה הקצבה הנדרשת
 • היוון קצבה חלקי: בכל שנת מס קלנדרית נדרש כל אדם אשר מפקיד לתיקון 190 להוון לקצבה סכום של כ-34,000 ₪. סכום זה יישאר כקצבה בכל מצב.
 • דרישה לקצבה מזערית: במידה ואתם מקבלים קצבה שאינה מגיעה לרף קצבה מזערית, ייתכן ותדרשו "לקנות קצבה". זהו חיסרון לתיקון 190 אשר אינו מקנא זכאות אוטומטית לכל אדם אשר הגיע לגיל 60.

כן, ישנה תקרה המתעדכנת מדי שנה. התקרה הקבוע להפקדה לתשלומים פטורים ממס הינה 8 מיליון ₪ למשקיע בגיל 60 וכל שנה מאז התקרה יורדת, לכן חובה להתעדכן ולוודא את גובה התקרה לפני ביצוע הפקדה בפועל.

תיקון 190 מציע הטבת מס רווחי הון משמעותית ולכן הפרמטר העיקרי לבחירת קופת גמל הינה תשואה, אך מכיוון שהכספים אינם נזילים בכל עת, חשוב לבחור בית השקעות או חברת ביטוח בעל מוניטין של תשואה עודפת לטווח ארוך.

בנוסף, חשוב לבחור גוף התואם את אופי והשקפת ההשקעות שלכם, כיום ניתן לבחור מבין מגוון רחב של מסלולי השקעות ברמות סיכון שונות.

דמי ניהול הם פרמטר חיוני לבדיקה אך לא מכריע, לעיתים יש אי התאמה בין הגוף המוביל בתשואות לבין הגוף בעל דמי הניהול הנמוכים ביותר.

תיקון 190 מתייחס להטבת מס בעת משיכת כספים מקופת גמל. זכאות לתיקון 190 מונה שני תנאי סף:

 • על חוסך להיות בגיל 60 ומעלה.
 • לחוסך יש קצבה משולמת בגובה קצבה מזערית המתעדכנת מדי שנה.

במידה ואתם עומדים בתנאים המצטברים, תוכלו לבצע משיכה של הכספים.

חס וחלילה. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נועד לסייע לכל אדם בעל קצבה מזערית לנהל את כספו בשוק ההון, לכן במידה ואתם מחזיקים בביטוח מנהלים או כל מוצר פנסיוני אחר אשר עתיד לשלם לכם קצבה חודשית מעל הקצבה המזערית הנקובה בחוק, תהיו רשאים לנצל את תיקון 190 לטובתכם.

בהחלט. במידה ועולה בכם הצורך, תוכל לשלוח לבית ההשקעות או חברת הביטוח טופס שינוי מסלול ולהעביר את כספכם למסלול סולידי יותר או לחלופין בעל רמת סיכון גבוהה יותר.

משקיע זכאי לתיקון 190 רשאי לבצע משיכה הוני של כל כספו קופת גמל בתיקון 190 למעט סכום של 34,000 ₪ (לכל שנה שבה הפקיד) אשר נשארים בקופה לקצבה.

יחד עם זאת, ישנה אפשרות לפנות פקיד שומה של מס הכנסה אשר רשאי (לפי שיקול דעתו) לאשר משיכה גם של שאר הכספים מהקופה.

הפקדות יזומות לקופת גמל מזכות את אותו חוסך בהטבות מס הכנסה. כך על מנת שלא ייווצר מצב של כפל הטבות מס, מגדיר מס הכנסה תקרה להטבת המס כ-34,000 ₪ (מתעדכן מדי שנה).

אחרת יוכל כל אדם להפקיד סכום בלתי מוגבל לתיקון 190, לקבל נקודות זיכוי במס הכנסה ולמשוך חזרה את כספו.

יחד עם זאת, ניתן לפנות לפקיד שומה ו"לוותר" על הטבת המס של אותה הפקדה וכך למשוך את הסכום הנ"ל יחד עם שאר הכספים שנצברו בקופה.

גובה שיעור מס רווחי הון בכל אפיק השקעה מסורתי כגון תיק השקעות, עומד על 25% מהרווח הריאלי. אך משיכה הונית מתיקון 190 מעניק הטבת מס משמעותית ואותו חוסך נדרש לשלם רק 15% מס רווחי הון על הרווח הנומינלי.

אלו אשר הפקידו לתיקון 190 ובחרו להוון את הכספים הצבורים יחד עם הרווחים לקצבה חודשית, ייהנו מפטור מלא ממס רווחי הון.

במקרה של פטירה של עמית הקופה במעמד תיקון 190, זכאים היורשים להטבת מס במסגרת תיקון 190 גם כן.

 • במקרה והעמית שנפטר היה בן 75 או צעיר יותר, המוטבים בקופת הגמל יהיו זכאים לפטור מלא ממס רווחי הון.
 • במקרה והעמית שנפטר היה מבוגר מגיל 75, המוטבים יהיו זכאים לכל הכספים הצבורים בקופה ועליהם ידרשו לשלם מס רווחי הון מופחת בגובה של 15% נומינלי.

כמובן! תיקון 190 מתייחס אך ורק לתנאי זכאות להטבת מס ברגע משיכת הכספים, לכן עד אותו רגע קופת הגמל מתנהלת רגיל לחלוטין.

כיום כמעט כל בית השקעות מציע קופת גמל בניהול אישי IRA ולכן אין בעיה כלל לבצע הפקדה לקופת גמל בניהול אישי ובהגעה לרגע המשיכה, לנצל את תיקון 190 על מנת למשוך את הרווחים הצבורים בתשלום מס מופחת.

כמובן. ניתן לנייד בכל שלב את קופת הגמל בתיקון 190 מכל בית השקעות לכל חברת ביטוח וההיפך. כל זאת ללא עמלה או עלות מצידכם.

קצבה "מלאכותית" נקראת גם "אנונה" , כלומר הפקדה של כספים הוניים לאפיק השקעה אשר מאפשר משיכה תקופתית של סכום קבוע מראש מתוך מחשבה שאפיק ההשקעה יניב תשואה גבוהה יותר מהסכום שנמשך.

תיקון 190 אינו מאפשר קבלת "אנונה" שכן כל משיכה כרוכה בבקשת משיכה ואישור בית ההשקעות ולכן אינו יכול להתבצע באופן קבוע ואוטומטי.

תהליך משיכת כסף מתיקון 190 הינו תהליך קל ופשוט יותר משנדמה. כל שנדרש הוא למלא טופס משיכה של בית ההשקעות, למסור אותו חתום בצירוף צילום תעודת זהות, צ'ק מבוטל ותלושי פנסיה משולמים המאשרים קבלת קצבה מזערית וזהו.

לבית ההשקעות יש בתקנון עד 14 יום לעבוד על הבקשה ולבצע את ההעברה, לרוב המשיכה מתבצעת די מהר אך חשוב להכיר את טווח הזמנים המוגדר בתקנון.

כן ולא. אין חובה מוגדרת בחוק להתייעץ עם איש מקצוע אך נראה שלתיקון 190 יש תת סעיפים ופרטים מורכבים ולכן על מנת לבצע התאמה חכמה של תיקון 190 לתיק הנכסים הקיים שלכם, לא יזיק להתייעץ עם איש מקצוע.

לפי לשון החוזר של מס הכנסה המכונה בקצרה "תיקון 190", הגיל המינימלי למשיכת כספים מקופת גמל במעמד תיקון 190 הוא גיל 60.

לא. מדובר למעשה בקופת גמל "רגילה" לחלוטין, תיקון 190 מתייחס רק לרגע המשיכה של הכספים, בין אם באופן הוני או קצבתי.

כן כמובן, ניתן להפקיד לתיקון 190 בכל גיל.

יחד עם זאת, ישנם שני פרמטרים שמשתנים ככל שעולים עם הגיל

תקרת ההפקדה לתשלומים פטורים יורדת
המשקיע מתקרב לגיל 75, זהו הגיל המכריע בנושא הטבת המס ברגע הירושה.
בנוסף, משקיעים בגילאי 70 ומעלה זכאים להטבות מס נוספות ולכן כדאי לשלב איש מקצוע על מנת לוודא שלא משאירים פטור ממס רווחי הון מחוץ לתיק הנכסים.

על מנת לאפשר לכם את החופש לרכוש ניירות ערך והשקעות ישירות של מוצרים אלטרנטיביים, תוכלו להפקיד את כספכם לתיקון 190 בניהול עצמאי IRA וכך לנהל אותו באופן דומה לתיק השקעות (עם מגבלות מעטות).

איור דמויות של נציגי שירות
לא מצאתם תשובה לשאלה?

עדיין יש לכם שאלות? בבקשה צרו איתנו קשר, נשמח לסייע.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.