קרנות השתלמות אחרות

0
כללי
0
חו"ל
-0.07
שקלי טווח קצר
-1.26
אג"ח ללא מניות
-1.56
אוכלוסיית יעד
-1.78
אג"ח ממשלתי
-1.79
אג"ח צמוד מדד
-1.93
מדד
-2.35
אוכלוסיית יעד
-2.4
פאסיבי
-2.54
משולב מניות
-2.66
כללי
-2.75
כללי
-3.11
הלכה יהודית
-3.97
מניות

רום קרן השתלמות

קרן השתלמות רום הינה קרן השתלמות ייעודית לעובדי הרשויות המקומיות. רום קרן השתלמות אינה פועלת בדומה לכל קרן פרטית ומסורתית, חברת ניהול הקרן רום פועלת ללא מטרת רווח, זאת הוקמה אך ורק לטובת קידום והצלחת העמיתים השונים ורווחת הלקוחות.

מתוקף זאת, הנהלת החברה והדירקטוריון מורכב באופן משותף בין מרכז השלטון המקומי והסתדרות המעו"ף. כספי העמיתים בקרנות השתלמות רום מנוהלים בבנק הפועלים כאשר לבנק כמובן אין כל החלטה או דעת בניהול בפועל של הקרן.

קרן השתלמות רום הינה גוף עצמאי לחלוטין, כלומר זאת אינה חברה פרטית אשר צריכה להציג שורת רווח להרכב הבעלים והמשקיעים שלה, כל ההחלטות המתקבלות בסדר היום של רום קרן השתלמות הינן מיועדות נטו לרווחת העובדים והצלחת הקרן. בנוסף לכך, פועלת חברת רום באופן נמרץ על מנת לוודא ראשית שהפקדות העובדים יתבצעו כסדרם.

קרן ההשתלמות רום חרטה על דגלה כי אינה תפעל לטובת הגדלת רווחי החברה, בשונה מבתי השקעות וחברות הביטוח אשר צריכות בהגדרה לייצר רווחים, חברת רום תשקיע בחזרה כל יתרת רווח לשיפור ותפעול קרן ההשתלמות.

בהתאם לכך, פועלת חברת רום להורדת דמי הניהול המשולמים בקרן ההשתלמות שלה, זאת בזכות העובדה שניהול הקרן נמצא בידי העובדים עצמם אשר דואגים לאינטרס ורווחתם.

קרן השתלמות לעובדי מדינה

קרן השתלמות לעובדי מדינה מיועדת אך ורק לעמיתים שכירים אשר עובדי מדינה, חברות ממשלתיות ועובדי תאגיד ממשלתי בדרג מנהלי או בדירוג מקביל אליו.

קרן ההשתלמות לעובדי מדינה הינה מנוהלת על ידי חברה משותפת בבעלות ההסתדרות הכללית והמדינה, כלומר החברה אינה בבעלות פרטית ומתוקף כך לא פועלת למטרת רווח. כך למעשה, מצליחה החברה להתמקד ברווח העובדים והצלחת הקרן על פני יצירת רווח לבעלי החברה כפי ששאר בתי ההשקעות וחברות הביטוח פועלים לעשות.

נכסי כלל מסלולי ההשקעה של קרן ההשתלמות רום נע סביב ה-2.5 מיליארד ₪, זהו סכום לא מבוטל המקנה לוועדת ההשקעות שלה אפשרויות רבות לניצול ומקסום פוטנציאל התשואה בשוק. בנוסף לכך, דמי הניהול בקרן הינם מהנמוכים בענף, אם כי נרשמו מקרים בהם עמיתים שילמו דמי ניהול נמוכים יותר, גם בגופים המסורתיים.

נכסי הקרן נמצאים בבנק לאומי ומנוהלים על ידי אי.בי.אי אמבן ניהול השקעות בע"מ, אך הנהלת הבנק אינה צד פעיל בהחלטות ושיקולי ניהול השקעות הקרן.

קרנות השתלמות אחרות מסלולים

פירוט קרנות השתלמות אחרות כגון רום, עובדי מדינה, רעות וכדומה הכולל תשואה, אחזקות, נכסים מנוהלים ועוד.