קרן פנסיה

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת.

קרן פנסיה הינה המהות והבסיס לכל חיסכון המיועד לפרישה. חלה עלינו חובה לוודא שכספי הפנסיה שלנו מנוהלים היטב.

איור טבלה קופות גמל מובילות

קרנות הפנסיה משחקות תפקיד מרכזי וחשוב בחיסכון לתקופת הפנסיה, כל עמית נהנה מהטבות מס לצד כיסוי ביטוחי מלא לטווח ארוך.

קרן פנסיה היא מוצר חיסכון פנסיוני טהור אשר כל מטרתו היא לייצר הכנסה חודשית קבועה בצורה של קצבה בעת פרישתו של העמית.

קרן פנסיה בנויה ומורכבת כך שהיא פועלת על מנת לייצב את גובה הקצבה ולשמר אותה לכל אורך חיי העמית. קרנות הפנסיה מציעות כיסוי ביטוח משלים אשר נועד להגן על גובה החיסכון בקרן מפני כל שינוי ניכר בחיי העמית.

גובה הקצבה החודשית בעת הפרישה נקבע לפי סך הנכסים שנצברו בקרן ומקדם הקצבה. כך למעשה יש צורך בשימוש בסימולטורים מתקדמים על מנת לחזות ולתכנן את גובה הפנסיה הצפויה.

קרן פנסיה הינה הרבה יותר מקופה משלמת קצבה, ישנם יתרונות רבים השזורים בקרן הפנסיה, הן לעמית עצמו והן למשפחתו. לכן יש לוודא ניצול מקסימלי וחכם של קרן הפנסיה לפני מעבר למוצרי חיסכון שונים.

קרן פנסיה לפי מנהל השקעות

בחרו מבין מגוון מנהלי השקעות מובילים קרן פנסיה הנכונה לכם.

22 מסלולים

22 מסלולים

35 מסלולים

34 מסלולים

30 מסלולים

29 מסלולים

40 מסלולים

15 מסלולים

היתרונות של קרן פנסיה

קרן פנסיה מעניקה לעמיתים שלה יתרונות רבים מלבד היכולת לחסוך סכום לפנסיה, קרן פנסיה אינה מוצר חיסכון טהור שכן, אחרת היא לא תהיה שונה מפיקדון בנקאי המשלם אנונה.

יתרונותיה של קרנות פנסיה שואפות לכסות כל מקרה חריג שיכול לקרות בחייו של עמית, הן מבחינה רפואית והן מבחינה משפחתית.
הגדלת גובה הפקדה

על מנת לסייע לחוסכים לייצר הון משמעותי שעל בסיסו תקבע גובה הקצבה החודשית בעת היציאה לפרישה, תקנון קרן הפנסיה מחלק את גובה ההפקדה לקרן הפנסיה בין העובד והמעסיק.

בצורה כזאת, כל עובד מבצע הפקדה של עד 7% מהשכר שלו מדי חודש ואלו המעסיק מפקיד עבורו סכום כמעט כפול לאותה קרן פנסיה. כך נהנה העובד מהפקדה גבוהה יותר בפועל ולמעשה צובר הון לקצבה בקצב מהיר יותר בזכות המעסיק.

פיצויי פיטורין

כספי פיצויים מופקדים מדי חודש לקרן פנסיה על ידי המעסיק וניתנים למשיכה במקרה של עזיבת עבודה, יחד עם זאת, אין המלצה למשוך כספי פיצויים אם אין דרישה כלכלית מחייבת.

אפיקי השקעה

כספי החיסכון הצבורים בקרן הפנסיה מנוהלים בשוק ההון במגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי חשיפה שונה ורמות סיכון דינמיות לשוק ההון. כל חוסך רשאי לבחור מבין מסלולי ההשקעה המוצעים בבית ההשקעות או חברת הביטוח.

יחד עם זאת, קרנות הפנסיה נהנות מתשואה שנתית קבועה הנובעת מאגרות חוב ייעודיות אשר הונפקו על ידי המדינה.

כיסויים ביטוחים

קרן פנסיה תפקידה לסייע לחוסכים ביצירת הכנסה קבועה בגיל הפרישה. על כן, קרן הפנסיה כוללת כיסויים ביטוחים המותאמים לתרחישים העלולים לקרות לכל אחד מאיתנו בגיל פרישה.

הביטוח העיקרי הוא כיסוי למקרה של מוות בטרם עת, קרן הפנסיה תמשיך לשלם לאלמנ/ה קצבה מוגדרת מראש.

כיסוי ביטוח נוסף מתייחס לאובדן כושר עבודה, למקרה שהעמית נפצע ומאבד את היכולת לעבוד ולפרנס את משפחתו. קרן הפנסיה תדאג לשלם קצבה חודשית ידועה מראש בהתאם לסוג וחומרת הפציעה.

קרן פנסיה מטרתה להעניק לכל חוסך רשת ביטחון כלכלית וזאת בעזרת הבטחת הכנסה רציפה גם במקרים שבהם החוסך אינו כשיר לעבוד. לשם כך מפרישים עובדים שכירים מדי חודשי סכום כסף לטובת קרן הפנסיה. בנוסף גם עצמאיים יכולים להפקיד לקרן פנסיה בהתאם לתקרת הפקדה שונה לעצמאים.

המקרים אותם מכסה קרן הפנסיה

זקנה – הזכאות לפנסיה מתייחסת ראשית לגיל הפרישה הנקוב בחוק, כלומר ניתן לפדות את הכספים שנצברו בקרן הפנסיה כקצבה חודשית בעת הגעה לגיל פרישה. (כיום גיל הפרישה לגברים הוא 67 שנה ו-62 שנה לנשים). יחד עם זאת, ישנן קרנות פנסיה ייעודיות המאפשרות לשנות את גיל הפרישה, בתוכניות פנסיה ציבוריות, ממשלתיות, תקציביות ועוד.

בנוסף על כך, ישנה אפשרות לשלם פנסיה כבר מגיל 60, במקרה כזה יש תקנות נוספות לחישוב הקצבה ולכן יש צורך להיעזר באיש מקצוע על מנת לוודא כדאיות של משיכה מוקדמת של פנסיה.

מוות בטרם עת – קרן פנסיה כוללת פנסיית שאירים המיועדת לתשלום עבור שאיריו של העמית במקרה של מוות בטרם עת. במרבית קרנות הפנסיה, השאירים הינם בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו (מתחת לגיל 21) או כל שאירים אחרים התלויים כלכלית בנפטר בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.

בהתאם לכך, עמיתים נדרשים לבצע התאמות ושינויים לשארים שלהם בהתאם לשינויים במבנה המשפחתי שלהם.

אובדן כושר עבודה – במקרה של פגיעה ביכולתו של עמית לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה , קרן הפנסיה מבטיחה קצבה חודשית בהתאם לביטוח נכות הכלול בקרן.

כיסוי אובדן כושר עבודה הכלול בקרן הפנסיה אינו מקיף ורחב כמו פוליסת אובדן כושר עבודה הקיים בחברות הביטוח, כיסוי קרן הפנסיה מתייחס לחוסר יכולת לעסוק בכל מקצוע או תחום כלשהו, להבדיל מביטוח אובדן כושר עבודה פרטי אשר ניתן להתאמה לסוג עיסוק ורמת השכלה של המבוטח.

הצג עוד

קרנות פנסיה מובילות

קרן פנסיה אידיאלית צריכה להצטיין במספר תחומים ולא רק בדמי ניהול או תשואה בלבד. חשוב להתאים את קרן הפנסיה לחוסך ולא להיפך.

שאלות נפוצות קרן פנסיה

קרן פנסיה היא לא מוצר פשוט לצערנו ולכן עולות שאלות רבות בנושא. 

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון פנסיוני טהור הנועד לשמור על רמת ביטחון כלכלי של החוסך באמצעות קצבה חודשית לצד כיסוי ביטוח מורחב המכסה כל שינוי ניכר בחייו של החוסך.

קרן הפנסיה מציעה הרבה מעבר לקצבה חודשית, היא נועדה להעניק ביטחון כלכלי לרגל יציאה לגמלאות. היתרון המובהק של קרן הפנסיה הינו דווקא בכיסוי הביטוח המתייחס למקרים קיצוניים של נכות או מוות בטרם עת.

חוסכים שכירים נהנים מהפקדה משותפת יחד עם המעסיק ובכך מגדילים את סכום ההפקדה החודשי שלהם. לעומת זאת, חוסכים עצמאים יכולים להפקיד באופן יזום במהלך השנה עד התקרה השנתית.

על פי תקנון קרן הפנסיה הינה מיועדת לגיל הפרישה הנקוב בחוק, אך יחד עם זאת, מאפשרת קרן הפנסיה למשוך קצבת זקנה כבר מגיל 60 אך במקרה כזה, ישנו חישוב שונה לגובה הקצבה ולכן דורש התייעצות עם איש מקצוע.

בחישוב מופשט לצורך הסבר בלבד, עיקר חישוב גובה הקצבה מתייחס לסכום הכולל שנצבר בקרן הפנסיה לחלק למקדם הקצבה הנקבע בהתאם לגיל החוסך והשנה.

חשוב לסייג שישנם סעיפים בתקנון העשויים לשנות את גובה הקצבה במידה.

ההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה מכסות גם את עלות הביטוח החודשית ולכן במידה ויופסקו ההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה לתקופה גדולה יותר מחמישה חודשים, יופסק גם הכיסוי לביטוח מנכות ושארים.

לכן, בכל מקרה שבו יש אפשרות בה תקטע רצף ההפקדות לפנסיה, יש להתייעץ עם איש מקצוע ולוודא שזכויות קרן הפנסיה ישמרו.

מכיוון שמפקיד עצמאי אינו נהנה מתוספת הפקדות מעסיק כמו עובד שכיר, מדינת ישראל בחרה להעניק לעצמאים הטבות מס ייחודיות על מנת לעודד אותם להפקיד לקרן פנסיה.

בעיקרן, הטבות המס מתייחסות לניכוי וזיכוי מהפקדה, כך שעצמאי אשר יבחר להפקיד לקרן פנסיה יהנה מהפחתה בגובה מס הכנסה שיידרש לשלם בסוף השנה.

כמובן, כיסוי ביטוח מנכות הקיים ומובנה בקרן הפנסיה פועל בדיוק כמו ביטוח אובדן כושר עבודה ונועד לשמור על החוסך מפני מצב שבו הוא אינו יכול לבצע את עבודתו כתוצאה מנכות. קצבת הנכות משולמת בהתאם לתקנון ומסלול הקיים בקרן הפנסיה אך כל מקרה לא תעלה על 75% מתקרת השכר המבוטח.

כמובן, חוק פנסיה חובה מתייחס לכל עובד ובכל מקצוע.

כתבות, חדשות וראיונות

  • קרן פנסיה
  • 3 דקות
במידה ואתם צריכים לבצע משיכה מקרן פנסיה, ראוי שתכירו את ה...
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

קרן פנסיה מעולה יכולה בהחלט למנף את החיסכון הפנסיוני שלך לעת פרישה, וודאו שאכן בחרתם את המסלול הנכון ביותר עבורכם ועם התנאים הטובים ביותר. 

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.