הרפורמה ששומרת על הפנסיונרים (ועל חברות הפנסיה)

רפורמה בקרן פנסיה
מעבר להפקדה חודשית כחלש מתלוש השכר, קרן הפנסיה שלנו היא נעלם מבחינתנו. לכן חשוב להבין כיצד היא בנוייה, מהיכן מגיעה התשואה וכיצד משולמת הקצבה שלנו

תוכן עניינים

בשנים האחרונות דובר רבות על ההבדלים בין ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה החדשות, שני נושאים עיקריים שעולים בכל דיון בנושא הם אגרות החוב המיועדות והאיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה.

בעקבות מספר כתבות שהעלנו כאן באתר אני מקבל תגובות רבות מלקוחותיי ומקוראי המגזין בבקשה להסביר מהי הרפורמה שבוצעה בקרנות הפנסיה בנושא האגח המיועדות ואיך הנושא מתקשר לאיזון אקטוארי בכלל?

נתחיל במושגים בסיסיים:

אג"ח מיועדות

אגרות חוב מיועדות הינן אגרות חוב שמונפקות ע"י המדינה ואינן סחירות כלומר בעלות ריבית קבועה צמודה למדד (ריאלית) של 4.86% בשנה.

בעבר המדינה הקצאתה אגרות אלו למגוון רחב של מכשירים פנסיונים כגון ביטוחי מנהלים וקופות הגמל בנוסף לקרנות הפנסיה במטרה ליצור מעין סבסוד ממשלתי לטובת הבטחת התשואה במוצרים הפנסיונים.

כיום, כשריבית בנק ישראל עומדת על 0.25%, תשואה של כמעט 5% היא חלומו הרטוב של כל משקיע, בעיקר עבור המשקיעים הסולידיים שביננו.

אך בעבר בתקופה בה ריבית בנק ישראל הייתה דו ספרתית וריבית אגרות החוב המיועדות עמדה על כ6% הייתה הרגשה שהקצאת אגרות חוב אלו מעיבה על תשואות המוצרים הפנסיונים ולאורך השנים אחוז ההקצאה של אגרות החוב צומצם ל 30% מסך תמהיל ההשקעה והועבר לקרנות הפנסיה בלבד.

נכון להיום בכל השוואה שמתבצעת בין ביטוחי המנהלים לקרנות הפנסיה חובה להזכיר את יתרון האג"ח המיועדות כיתרון בולט של קרנות הפנסיה.

איזון אקטוארי 

מאזן אקטוארי הינו בחינת ההתחייבות העתידיות (קצבאות) אל מול הנכסים העתידיים הצפויים בחברות הביטוח והפנסיה.

אחת לתקופה המבטח הפנסיוני מבצע בדיקה לגבי המאזן האקטוארי במוצר הפנסיוני אותו הוא מנהל, האקטואר מאגד את כלל ההתחייבות של החברה כלפי מבוטחיה הכוללים את סך הקצבאות העתידיות הצפויות אל מול נכסיה הכוללים את תזרים ההכנסות העתידי מדמי הניהול ומהתשואה המשוערכת.

כמובן שישנם גורמים שלא תמיד ידועים ונלקחים בחשבון כחלק מחישוב המאזן ובמידה וקיים פער שלילי של התחייבויות אל מול נכסי הקרן נוצר גרעון אקטוארי אותו יש לצמצם.

כעת חשוב להזכיר שזכויות עמיתי קרנות הפנסיה מעוגנים בתקנון שמושתת על עקרון ערבות הדדית ולכן הקרן רשאית לצמצם גרעון אקטוארי באמצעות הקטנת צבירת העמיתים בעוד שביטוח המנהלים הינו חוזה מחייב בין חברת הביטוח למבוטח ולכן אין היא רשאית לבצע צמצום הגרעון מצבירת העמיתים.

עם זאת, חברות הביטוח בין היתר מונעות מראש גרעון אקטוארי ע"י גביית דמי ניהול גבוהים באופן משמעותי על פני קרנות הפנסיה.

כלומר דמי הניהול הגבוהים אמנם מהווים חיסרון בניהול החסכונות בביטוח המנהלים אך נושא האיזון האקטוארי מהווה חיסרון של קרנות הפנסיה.

אז איך קשור האיזון האקטוארי לאגרות חוב המיועדות?

ביולי 2017 חל שינוי באופן הקצאת אגרות החוב המיועדות בקרנות הפנסיה כך שמקבלי הקצבאות נהנים מהקצאת אג"ח מיועדת של 60% מסך ההשקעה ויתרת אגרות החוב להן זכאיות קרנות הפנסיה מועברות לחוסכים.

בשנים הראשונות ההקצאה לחוסכים תרד לכ28% אך המטרה היא להקטין את ההקצאה בהתאם לגיל החוסך בשנים הקרובות כך שלחוסכים הצעירים אחוז ההקצאה יהיה הנמוך ביותר וחלק גדול יותר מהשקעתם יופנה לשוק ההון בהתאם לרמת החשיפה שבוחר החוסך.

השקעה ארוכת טווח ברמת חשיפה גבוהה למניות הוכיחה עצמה היסטורית ולכן החוסכים הצעירים יכולים ליטול על עצמם סיכון גדול יותר לטובת החוסכים המבוגרים והפנסיונרים מקבלי הקצבאות.

מטרת הרפורמה – הגדלת התחרות וצמצום הגרעון

בשנים האחרונות קיימת לחוסך האפשרות לבצע מעבר בין קרנות הפנסיה החדשות השונות ללא כל פגיעה בזכויותיו, אפשרות זאת נועדה ליצירת תחרות בין חברות הפנסיה על החוסכים תוך הורדת דמי הניהול כפי שקרה בעולם קופות הגמל.

בפועל, עד הרפורמה קרנות הפנסיה כלל לא עודדו חוסכים מבוגרים שמתקרבים לגיל הפרישה לעבור אליהם – חוסך שמבקש קצבה מיידית מקרן הפנסיה מגדיל את הגרעון האקטוארי כלומר מגדיל את התחייבויות הקרן (קצבאות נוספות) אך אינו מגדיל את נכסי הקרן כלל מפני שאינו לוקח חלק בתזרים ההכנסות של הקרן מגביית דמי ניהול, יתר על כן, צבירות הפנסיונרים מנוהלות באפיקים סולידיים עם תשואה נמוכה.

לצורך צמצום הגרעון והגדלת התחרות בין קרנות הפנסיה על החוסכים שמבקשים קצבה מיידית ועל החוסכים שמתקרבים לגיל הפרישה נוצר צורך לצמצם את השפעתם על המאזן האקטוארי ולכן הוחלט להגדיל את הקצאת האגח המיועדות למקבלי הקצבה תוך הגדלת התשואה מצבירתם שעד אז הייתה מנוהלת באפיקים שמרניים  שהניבו תשואה מזערית.

האם הושגה המטרה?

נשאלת השאלה האם אכן נסגרו הגירעונות האקטוארים כתוצאה מהרפורמה? עוד קשה לדעת, אנחנו נמצאים רק בתחילתה של הרפורמה ועוד צפויים שלבים נוספים של הגדלת  ההקצאה לחוסכים הבוגרים על חשבונם של החוסכים הצעירים.

נכון להיום ניתן לראות שחלק מקרנות הפנסיה החדשות עדיין סובלות מאיזון אקטוארי שלילי, כל חוסך יכול לראות מהו האיזון האקטוארי שמבוצע בקרן הפנסיה שלו בדוח התקופתי או באתר "פנסיה נט" של משרד האוצר.

בנוסף, צריך לזכור שהמאזן האקטוארי מושפע מגורמים נוספים מעבר לנושא הקצאת אגרות החוב המיועדות, אחד העיקריים שבהם הינו "גיל הפרישה" –  ככל שגיל הפרישה גדל כך קטן מספר השנים בהן הקרן תשלם קצבה חודשית לחוסכים – עד לאחרונה הייתה תוכנית בה סוכם עם חברות הפנסיה על הגדלת גיל הפרישה לנשים לטובת שיפור המאזן האקטוארי, כתוצאה מצמצום שנות הקצבאות לנשים והגדלת תקופת גביית דמי ניהול. בהתאם להבטחה זאת חושבו המאזנים בשנים האחרונות אך לאור לובי חזק שפעל בשנתיים האחרונות מול משרד האוצר וידע לנצל את תקופת הבחירות לטובתו

לעת עתה נושא הגדלת גיל הפרישה לנשים נדחה וחברות הפנסיה נאלצו לבצע חישוב מחודש שיצר שוב גירעונות אקטוארים אותם נאלצים לשלם החוסכים.

מערכת אתר לירות

צוות מגובש בעל עשרות שנות ניסיון בתחום הפנסיה, ביטוח והשקעות שכל מטרתו היא להנגיש לציבור הרחב כמה שיותר מידע רלוונטי שיכול לסייע לו בהצלחת ניהול החיסכון שלו לפנסיה.

מוכנים לקרן פנסיה מצויינת?
קבלו מאתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה
כתבנו לא מעט על קרן פנסיה
קרן פנסיה במשבר הקורונה

קרנות הפנסיה ומשבר הקורונה

משקיעים רבים נלחצו במשבר הקורונה ודאגו לכספים המנוהלים שלהם בפנסיה, אם כך בראיה לאחור, האם קרן פנסיה עדיין עדיפה לכל חוסך?
10 דברים שלא ידעתם על הפנסיה שלכם

קרן פנסיה : 10 דברים שכנראה לא ידעתם על הפנסיה שלכם

פנסיה מרגיש לנו כמו מושג מופשט וגדול כזה שלרוב אנחנו בוחרים לדחות לגילאים מבוגרים, ריכזנו בשבילכם 10 דברים שחשוב שתדעו על קרן הפנסיה שלכם כבר היום וכיצד תוכלו להגדיל אותה.
פרישה מרצון

פרישה מרצון : איך מתחילים והאם זה כדאי בכלל? [הסבר פשוט]

פרישה מוקדמת קורצת לעובדים רבים המתקרבים לגילאי פרישה, אך האם היא כדאית לכולם? אולי בכלל המעסיק הוא המרוויח העיקרי? כל הפרטים לפניכם.
סעיף 14 לפיצויים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין – כיצד הסעיף הזה ישמור עליכם?

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין נועד לשמור על העובד בנוסף למעסיק ולמעשה מסדיר בניהם את חובת תשלום הפיצויים במהלך זמן העבודה באמצעות הפרשות שוטפות לקופת פיצויים
מטרייה ביטוחית

מטרייה ביטוחית : מחדשת את תחום הביטוח בקרן הפנסיה

מטרייה ביטוחית מבית חברת מגדל מעניקה אפשרות גמישה של כיסוי ביטוחי תחת קרן הפנסיה ברמה דומה לזו הקיימת בביטוח מנהלים, גלו כמה ניתן לחסוך בעזרת מטרייה ביטוחית
בחירת מוצר פנסיוני לעובדי הייטק

עובדי הייטק? נקודה למחשבה רגע לפני שתבחרו מוצר פנסיוני

עובדי הייטק מוצלחים ומוכשרים אך לעיתים בעקבות הצמיחה המטאורית בשכר אינם מצליחים למקסם את כל הזכויות הפנסיונית שלהם. גלו מהן הנקודות החשובות
קרנות פנסיה מעולות שכדאי לכם לשקול
קופה פופולארית
8.03
יולי 2022
57.62
צבירה נטו
-11.11
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
7.19
יולי 2022
0.24
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
קופה פופולארית
6.44
יולי 2022
16.48
צבירה נטו
-1.28
12 חודשים
28.57
36 חודשים
45.34
60 חודשים
קופה פופולארית
6.24
יולי 2022
68.58
צבירה נטו
-1.07
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
קופה פופולארית
6.2
יולי 2022
34.45
צבירה נטו
-0.03
12 חודשים
22.63
36 חודשים
38.63
60 חודשים
קופה פופולארית
6.12
יולי 2022
29.04
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
זה לא מכובד להעתיק
ניוזלטר
הרשמו לניוזלטר וקבלו את התשואות החודשיות ישירות למייל שלכם
בהתאם למדיניות הפרטיות ותקנון האתר