הכנסה מזכה – מהי בעצם וכיצד היא משפיעה על החיסכון הפנסיוני שלנו ?

הכנסה מזכה מושאלת משוק העבודה ומשמשת מתכננים פיננסים ויועצי מס בזמן ניצול לטובה של סעיף מס הכנסה 47 א לטובת יצירת הטבת מס משמעותית לחוסכים השונים.
קרן פנסיה הכנסה מזכה
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

אחת הדרכים בהן נוקטת המדינה כדי לעודד את האזרחים לחסוך כספים לתקופה ארוכה היא על ידי הענקה של מגוון הטבות מס משמעותיות בגין הפקדת כספים לקופת גמל ופנסיה. הטבות המס מוענקות לציבור העובדים השכירים והעצמאיים, כאשר ישנם הבדלים בין שני המגזרים. כך, לכל אחד מהמגזרים יש תנאים ספציפיים הדרושים לצורך קבלת הטבת המס וכן יש שוני בתקרת ההכנסה המזכה בגינה ניתן לקבל את הטבות המס.

מהי הכנסה מזכה?

הכנסה מזכה הוא מושג חשוב בשוק העבודה, כיוון שזהו השכר הקובע ממנו נגזרות הטבות המס שמקבלים עובדים שכירים ועצמאיים, בגין הפרשות שוטפות לפנסיה. הכנסה מזכה מוגבלת על פי חוק לסכום מקסימלי שממנו מקבלים העובדים זיכוי בשיעור של 35% ממס הכנסה על ההפרשות לחסכון הפנסיוני.

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]

הטבות המס בגין הפקדות שוטפות לקופת פנסיה וגמל קבועות בסעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה והתקנות שהוצאו מכוחה, המפרטים מה מעניקות ההטבות ומהם התנאים הספציפיים לקבלתן על ידי רשות המיסים. את הטבות המס המצוינות בפקודה מחלקים לזיכוי ממס ולניכוי מס, כאשר תקרות ההפקדה לפנסיה וגמל משתנות מדי שנה ולכן חשוב לבדוק את הסכומים העדכניים.

בסעיף 47(א)(1) מוגדרת הכנסה מזכה כ"סך כל הכנסתו החייבת של יחיד, לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א, כמפורט להלן, לפי הענין:". כלומר, זהו סכום ההכנסה השנתי של העובד לפני הניכויים (שכר ברוטו), לפיה מבצעים את ההפרשות לפנסיה ועל הפקדות אלה הוא יכול לקבל זיכוי מתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

מהו זיכוי ממס?

המשמעות של זיכוי מס היא הטבה שמפחיתה ישירות את סכום המס שצריך היחיד לשלם. כלומר, זהו החזר מס בגובה 35% מסכום ההכנסה המזכה שהופרשה לחסכון הפנסיוני. חשוב לציין, כי קבלת הטבת המס מוגבלת בסכום מקסימלי בהתאם לגובה תקרת ההכנסה המזכה המתעדכן כל שנה. מנגד, ניכוי מס זו הטבה המפחיתה בצורה עקיפה את סכום המס, באמצעות הקטנה של סך ההכנסה הקובעת לחישוב מדרגות מס הכנסה.

מהי תקרת הכנסה מזכה?

זהו סכום ההכנסה החייבת המקסימלי ממנו יכול היחיד לקבל זיכוי וניכוי ממס על פי סעיפים 45 ו-47 לפקודת מס ההכנסה, אשר משתנה בכל שנת מס. נכון לינואר 2019 סכומי המקסימום הם:

עבור עובד שכיר, תקרת הכנסה מזכה ממקום עבודתו עומדת על סך של 8,800 ₪ חודשי מתואם ו- 105,600 ₪ שנתי משוקלל.

סכום ההפקדה המקסימלי לזיכוי ממס הינו 616 ₪ לחודש או 7,392 ₪ לשנה (7% מתקרת ההכנסה המזכה), כאשר הסכום המקסימלי לזיכוי ממס הוא 216 ₪ לחודש או 2,592 ₪ לשנה (35% מתקרת ההכנסה המזכה).

עבור עובד עצמאי שהוא עמית מוטב, תקרת ההכנסה המזכה היא 211,200 ₪ לשנה, כאשר הסכום המקסימלי לזיכוי וניכוי ממס הוא 34,848 ₪ בשנה (16.5% מתקרת ההכנסה המזכה).

סכום ההפקדה המקסימלי לקבלת זיכוי ממס הינו 11,616 ₪ בשנה, המחושב על פי 5.5% מתקרת ההכנסה המזכה).

אופן חישוב הכנסה מזכה

ניקח לדוגמה עובד שכיר שהכנסתו מעבודה היא 7,000 ₪ ו-500 ₪ עבור הוצאות נסיעה. שיעור ההפרשות מצד העובד לקרן הפנסיה הוא 6% מההכנסה המבוטחת (7,000 ₪) וההכנסה המזכה היא 7,500 ₪. מאחר וסכומי ההפרשות לחסכון הפנסיוני נמוכים מתקרת ההפקדה (420 ₪ לחודש או 5,040 ₪ לשנה) וכך גם ההכנסה המירבית החייבת, הוא זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 35% מכל ההפקדות. כלומר, 147 ₪ לחודש או 1,764 ₪ לשנה.

מה תמצאו בכתבה

  • קרן פנסיה
  • 3 דקות
במידה ואתם צריכים לבצע משיכה מקרן פנסיה, ראוי שתכירו את ה...
40.77% תשואה.מתקדמים לקרן פנסיה ומרוויחים!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.