הפסקתם לעבוד לתקופה קצרה? מתי נדרוש מהמעסיק להמשיך להפקיד עבורנו לפנסיה?

לא כל מקרה של היעדרות מהעבודה תפגע ברצף ההפקדות שלכם לפנסיה , גלו באילו מצבים עליכם לדרוש על פי חוק מהמעסיק שלכם להמשיך ולהפקיד לכם לפנסיה, כאילו והייתם עלידו במשרד בכל הזמן הזה.
קרן פנסיה אחרי חופשה
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

בשנת 2008 פורסם צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף בישראל לפיו על כל מעסיק חלה החובה לבצע הפרשות פנסיוניות לעובדיו בשלושה רבדים – הפרשות מעסיק, הפרשות עובד והפרשות לפיצויי פיטורים.

שיעור ההפרשות נקבע בצו ההרחבה ומשתנה לטובת העובד מפרסומו ועד היום.

בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק שמחייב גם עצמאים לבצע הפקדות לקרן פנסיה ולקבל בגינם הטבות מס בהתאם לתקרות ההפקדה.

הפסקת ההפרשות לפנסיה גם לתקופות קצרות עלולות לפגוע ברצף הזכויות של החוסך, במיוחד בכל הנוגע לכיסויים הביטוחים כגון ביטוחי שאירים ואובדן כושר עבודה.

לשכירים שבינינו כדאי לדעת שלא כל הפסקת עבודה משמעותה הפסקת ההפרשות הפנסיוניות, במקרים מסוימים הפסקת העבודה מתחייבת או מוצדקת ומחייבת את המעסיק בהמשך ההפקדות לחיסכון הפנסיוני.

חופשת לידה

במקרה של חופשת לידה החוק מחייב את המעסיק לבצע הפרשות לטובת היולדת במידה ועבדה תחתיו תקופה של לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון.

החובה חלה רק לתקופה בה זכאית היולדת לדמי לידה מביטוח לאומי אשר מסתכמים ברוב המקרים ב15 שבועות.

כמובן שבמקרים בהם בן הזוג יוצא לחופשת לידה יהיה זכאי להמשך ההפרשות בהתאם לזכאות דמי הלידה שלו.

חלקו של המעסיק בהפרשות יבוצע לאורך תקופת חופשת הלידה בעוד חלקה של העובדת ינוכה מהשכר האחרון לפני היציאה לחופשה עבור החודשיים הראשונים ויושלם ע"י המעסיק לאורך החודשים הבאים כמקדמה לשכר העתידי של העובדת.

שירות מילואים

חוק הביטוח הלאומי מחייב את המעסיק לבצע הפרשות פנסיוניות עבור המשרת באופן רגיל בהתאם לשכרו.

העובד מחויב להתייצב לשירות ועל כן ברור שאין לפגוע בהפרשותיו לפנסיה, חשוב לומר שמשכורתו של העובד מוחזרת למעסיק ע"י ביטוח לאומי ולכן אין כאן פגיעה כלשהי במעסיק.

תאונות עבודה

יש לציין שחובת המעסיק במקרה של תאונה שהתרחשה בעת העבודה אינה כתובה בחוק ועל פניו אינה מחייבת את המעסיק אלא אם הוסדר כחלק מחוזה העסקת העובד.

האמנם? בעקבות תקדימים משפטיים בהם נפסק לטובת עובדים שתבעו את מעסיקיהם עקב אי ביצוע הפרשות במקרי היעדרות כתוצאה מתאונות עבודה, ניתן היום לעגן את חובת המעסיק להמשיך ולבצע הפרשות פנסיוניות בתקופת הפסקת העבודה.

ההיגיון הבריא אומר שגם ללא התייחסות ספציפית לעניין זה בחוזה העסקה עצם העובדה שמדובר בתאונה שהתרחשה בעבודה יוצרת מחויבות של המעסיק כלפי עובדיו.

לעיתים, המעסיק יוכל להשתחרר ממחויבות זו במידה והכיסוי הביטוחי של העובד כולל שילוב של שחרור מפרמיות ופרנצ'יזה שמהווים מחויבות של הגוף הפנסיוני להמשך ההפקדות בעת אובדן כושר עבודה מהיום הראשון לפגיעה לאחר מימוש תקופת ההמתנה.

ימי מחלה

חוק דמי מחלה מסדיר את חובת המעסיק לדמי מחלה, דמי המחלה משולמים ע"י המעסיק ונחשבים כשכר עבודה ומאלו מופרשות ההפקדות הפנסיוניות עבור העובד.

עם סיום חובת המעסיק לתשלום דמי המחלה אין הוא נדרש לביצוע הפקדות פנסיוניות לעובד.

חופשה שנתית

בדומה לדמי מחלה שמשולמים לעובד צבירת ימי חופשה המגיעה לעובד עפ"י חוק חופשה שנתית ניתנת לפדיון בתמורה לתשלום שכר העובד ונקראת "דמי חופשה", המעסיק נדרש לבצע הפרשות פנסיוניות לעובדיו בעת תשלום דמי חופשה לעובדיו.

שמירת הריון

עובדת שנמצאת בשמירת הריון ועומדת בתנאי הזכאות, זכאית להמשך הפרשות המעסיק לפנסיה בהתאם לשיעור ההפרשה הקבוע, ובהתאם לשכר העבודה הרגיל שמשולם לעובדת.

בדומה לתנאי הזכאות במקרה חופשת הלידה גם לעניין שמירת הריון המעסיק מחויב לתשלום ההפרשות רק בתקופה בה העובדת זכאית לגמלת שמירת הריון מביטוח לאומי ועבדה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון.

הפרשות פנסיוניות – השורה התחתונה

חלק מהמעסיקים אינם ממלאים חובתם ועל העובדים לוודא שאכן המעסיק פועל בהתאם לחוק ומפריש עבורם לחיסכון הפנסיוני גם במידה והעובד נאלץ להיעדר מעבודתו.

צריך לזכור, מעבר לפגיעה האפשרית במרכיביו הביטוחים של החיסכון הפנסיוני, הפנסיה שלנו מושפעת באופן ישיר מגובה הצבירה בתוכנית החיסכון לפני היציאה לפנסיה ולכן כל הפקדה חשובה!

מה תמצאו בכתבה

  • קרן פנסיה
  • 3 דקות
במידה ואתם צריכים לבצע משיכה מקרן פנסיה, ראוי שתכירו את ה...
40.77% תשואה.מתקדמים לקרן פנסיה ומרוויחים!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.