לוח תשואות קרן פנסיה

קרנות פנסיה במסלולים הפופולארים במבט על

פנסיה מקיפה 50 ומטה 9 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
אלטשולר שחם פ...
3.31
5.88
16.68
16.8
43.33
מור פנסיה מקי...
2.7
5.87
18
הפניקס פנסיה ...
2.63
5.71
16.33
23.51
43.09
מגדל מקפת איש...
2.62
4.97
13.98
22.72
45.3
הפניקס פנסיה ...
2.58
5.55
15.21
25.73
52.07
כלל פנסיה לבנ...
2.58
5.17
13.3
22.47
48.47
אינפיניטי מקי...
2.5
6.27
18.68
הראל פנסיה - ...
2.5
4.78
12.34
21.49
43.35
מיטב מקיפה מס...
2.44
4.84
15.38
24.23
50.99

פנסיה מקיפה 50-60 9 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
אלטשולר שחם פ...
2.9
5.17
15.2
16.13
38.14
הפניקס פנסיה ...
2.43
5.03
13.95
22.24
44.74
כלל פנסיה לבנ...
2.42
4.73
12.35
20.57
42.98
מור פנסיה מקי...
2.38
4.95
16.51
מגדל מקפת איש...
2.36
4.38
12.77
20.94
40.56
הפניקס פנסיה ...
2.34
4.92
14.56
21.09
37.72
הראל פנסיה - ...
2.26
4.22
11.58
20.3
39.71
מיטב מקיפה 50-60
2.24
4.45
14.26
24.47
49.95
אינפיניטי מקי...
2.2
5.53
17.85

פנסיה מקיפה 60 ומעלה 10 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
אינפיניטי מקי...
1.87
4.62
14.23
אלטשולר שחם פ...
1.85
2.85
10.2
13.81
32.1
מור פנסיה מקי...
1.79
3.24
12.71
אינפיניטי כלל...
1.74
4.20
13.63
מגדל מקפת איש...
1.73
3.10
9.84
16.65
31.63
כלל פנסיה לבנ...
1.7
3.12
9.22
17.04
33.94
הפניקס פנסיה ...
1.68
3.42
10.71
16.59
34.23
מיטב מקיפה 60...
1.68
3.11
11.09
17.87
33.69
הפניקס פנסיה ...
1.58
3.24
10.71
15.58
28.35
הראל פנסיה - ...
1.49
2.85
8.54
14.95
29.48

פנסיה מקיפה אגח 7 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
מיטב מקיפה - ...
1.06
1.67
7.26
12.88
22.45
מור פנסיה מקי...
1.04
1.91
9.91
כלל פנסיה אשר...
1
1.59
7.38
11.14
19.67
מגדל מקפת איש...
0.95
1.47
6.62
9
17.45
הפניקס פנסיה ...
0.95
1.78
7.87
12.93
25.36
הראל פנסיה - ...
0.82
1.19
4.8
8.65
17.19
מנורה מבטחים ...
0.48
1.02
6.01
10.57
15.48

פנסיה מקיפה מניות 16 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
מגדל מקפת משל...
4.32
5.89
מור פנסיה מקי...
4.28
7.40
19.55
אינפיניטי מקי...
4.26
6.13
19.08
הראל פנסיה כל...
4.24
4.99
אלטשולר שחם פ...
3.77
8.45
22.55
אלטשולר שחם פ...
3.6
7.28
19.96
17.12
52.29
מגדל מקפת איש...
3.35
5.73
מנורה מבטחים ...
3.22
6.92
19
27.88
56.84
כלל פנסיה מניות
3.2
6.59
16.11
21.82
53.23
הראל פנסיה - ...
3.16
6.29
16.84
25.78
55.41
הראל פנסיה פ...
3.11
3.90
מור פנסיה מקי...
3.08
7.15
20.5
מגדל מקפת איש...
3.03
6.51
18.01
25.35
54.17
הפניקס פנסיה ...
2.96
7.08
17.78
23.25
55.48
מיטב מקיפה - ...
2.69
5.99
18.59
26.07
54.68
מיטב פנסיה מק...
1.22
6.26
28.78
42.88
71.26

פנסיה מקיפה מקבלי קצבה 20 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
מגדל מקפת איש...
2.05
4.20
13.4
27.46
46.98
כלל פנסיה מסל...
1.73
2.98
10.01
22.99
36.01
מגדל מקפת איש...
1.63
2.83
9.9
23.18
35.73
כלל פנסיה מסל...
1.52
2.48
8.77
23.28
40.22
מגדל מקפת איש...
1.52
2.67
9.66
24.02
38.75
מיטב פנסיה מק...
1.51
2.80
10.67
23.45
37.69
מנורה מבטחים ...
1.39
2.75
9.85
23.7
36.72
מסלול למקבלי ...
1.37
3.56
12.82
הראל פנסיה -...
1.36
2.54
8.65
21.72
35.21
אלטשולר שחם פ...
1.32
2.47
9.81
24.26
39.21
אלטשולר שחם פ...
1.31
2.55
10.57
25.97
41.32
מסלול השקעות ...
1.28
2.68
8.24
6.06
19.87
מור פנסיה מקי...
0.91
1.85
8.07
מגדל מקפת איש...
0.89
1.49
6.96
17.46
27.81
מגדל מקפת איש...
0.54
1.02
4.84
15.05
27.79
הראל פנסיה -...
0.5
1.00
4.4
14.71
29.41
מגדל מקפת איש...
0.36
0.80
3.56
14.43
28.71
כלל פנסיה למק...
0.35
0.69
3.97
14.37
26.35
הפניקס פנסיה ...
0.2
0.55
3.17
13.66
26.49
מנורה מבטחים ...
0.16
0.29
1.95
11.6
25.03

פנסיה מקיפה 25% מניות 4 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
מיטב פנסיה מק...
3.17
2.59
11.04
13.04
24.03
מור פנסיה מקי...
1.52
2.86
11.06
הפניקס מסלול ...
1.38
2.96
9.89
15
31
מיטב מקיפה אג...
1.32
2.13
9.06
13.25
23.37

פנסיה מקיפה הלכתי 8 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
אינפיניטי מקי...
4.16
5.95
17.27
אלטשולר שחם פ...
2.69
4.76
15.21
16.08
38.29
כלל פנסיה הלכה
2.48
4.59
13.02
18.51
33.04
מגדל מקפת איש...
2.45
4.63
12.85
19.48
35.38
הפניקס פנסיה ...
2.27
4.55
13.47
20.92
37.37
מיטב מקיפה הלכה
2.01
4.43
13.16
19.58
37.2
הראל פנסיה - ...
1.91
4.76
13.75
21.02
39.44
מנורה מבטחים ...
1.76
3.52
10.8
13.27
27.68

פנסיה מקיפה הלכתי קצבה 3 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
הראל פנסיה - ...
1.24
2.60
9.32
23.37
37.77
מיטב פנסיה מק...
1.22
2.48
9.85
22.92
כלל פנסיה מסל...
0.35
0.78
4.06
13.97
25.87

פנסיה מקיפה זכאים קיימים 8 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
כלל פנסיה קצב...
0.77
1.50
6.62
21.76
34.91
מנורה מבטחים ...
0.65
1.30
6.47
22.75
35.63
הראל פנסיה -...
0.59
1.15
5.13
17.93
32.24
מסלול קצבה לז...
0.58
1.18
6
19.36
32.55
מגדל מקפת איש...
0.57
1.15
5.19
19.15
33.43
מיטב מקיפה קצ...
0.42
0.83
4.48
16.31
30.05
מיטב מקיפה מס...
0.35
0.69
3.67
13.35
26.65
הראל פנסיה- ה...
0.22
0.52
2.98
13.78
27.21

פנסיה מקיפה כללי 5 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
כלל פנסיה כללי
2.41
4.55
11.58
20.81
44.75
מנורה מבטחים ...
2.38
4.78
13.4
23.77
44.36
הראל פנסיה - ...
2.38
4.46
11.71
21.08
41.74
מגדל מקפת איש...
2.34
4.27
11.95
23.79
44.69
הראל פנסיה -...
2.33
4.44
11.7
21.14
42.77

פנסיה מקיפה משולב סחיר 19 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
כלל פנסיה משל...
5.06
5.64
13.17
מיטב פנסיה כל...
4.43
0.00
1.51
הראל פנסיה- ...
3.78
6.20
7.55
מור פנסיה כלל...
3.47
4.49
מור פנסיה מקי...
3.2
4.31
10.82
מנורה מבטחים ...
2.89
5.16
14.77
אלטשולר שחם פ...
2.8
5.38
16.36
כלל פנסיה משו...
2.65
5.44
13.7
מגדל מקפת איש...
2.49
4.72
13.79
אינפיניטי פנס...
2.47
6.36
כלל פנסיה משל...
2.4
5.08
12.4
מיטב פנסיה מק...
2.39
5.02
14.45
הפניקס פנסיה ...
2.36
5.40
14.19
מור פנסיה כלל...
2.35
4.40
הראל פנסיה- ...
2.19
4.33
13.47
אינפיניטי פנס...
2.16
4.99
מגדל מקפת משל...
2.06
4.40
12.24
הפניקס פנסיה ...
1.93
4.33
13.6
מנורה מבטחים ...
1.91
3.79
12.67

פנסיה מקיפה S&P 500 8 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
הראל פנסיה מח...
5.06
9.30
27.34
45.31
מנורה מבטחים ...
4.83
9.16
26.18
מגדל מקפת איש...
4.82
8.99
25.33
אינפיניטי מקי...
4.65
8.72
25.78
כלל פנסיה עוק...
4.61
8.92
25.2
מיטב פנסיה מק...
4.47
8.85
26.63
48.21
הפניקס פנסיה ...
4.38
8.72
24.47
45.33
אלטשולר שחם פ...
4.18
7.77

פנסיה מקיפה מדדים גמיש 21 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
כלל פנסיה משל...
5.06
5.64
13.17
כלל פנסיה עוק...
4.33
5.41
15.35
הראל פנסיה כל...
3.6
1.78
-1.29
מור פנסיה כלל...
3.47
4.49
מור פנסיה מקי...
3.2
4.31
10.82
מנורה מבטחים ...
2.89
5.16
14.77
אלטשולר שחם פ...
2.8
5.38
16.36
אלטשולר שחם פ...
2.71
5.42
16.9
כלל פנסיה משו...
2.65
5.44
13.7
מגדל מקפת איש...
2.49
4.72
13.79
מגדל מקפת איש...
2.44
4.76
13.48
מיטב פנסיה מק...
2.39
5.02
14.45
הפניקס פנסיה ...
2.36
5.40
14.19
מור פנסיה כלל...
2.35
4.40
מיטב פנסיה מק...
2.24
6.05
26.35