מה זה אנונה פנסיה וכיצד תגדילו את הקצבה בעזרתה?

ישנם מספר דרכים להגדיל את הקצבה החודשית, אנונה הינה שיטה מצוינת לניהול התזרים החודשי מהחיסכון שלכם. ננסה לסקור את ההבדלים והיתרונות בין אנונה לבין הפתרונות האחרים.
הגדלת קצבה דרך אנונה
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

אנונה היא מנגנון המאפשר למשוך קצבה חודשית באופן קבוע ממספר מוצרים פנסיונים ולהתאים את גובה התשלום בהתאם לצריכה שלנו. אך מה זה אנונה וכיצד תגדילו את הקצבה בעזרתה בפועל? כל התשובות במאמר שלפניכם.

מה זה אנונה וכיצד היא מסייעת להגדלת הקצבה בגיל הפרישה?

הרבה פנסיונרים שואפים להגדיל את הכנסתם החודשית בתקופת הפרישה על מנת שיוכלו ליהנות ממקור הכנסה יציב ומספק לאחר צאתם לגמלאות.

למרבה הצער, החיסכון הפנסיוני אינו תמיד מספיק לכיסוי עלויות המחיה ושמירה על איכות חיים סבירה, וגם קצבאות הביטוח הלאומי אינן מכסות את מלוא ההוצאות הצפויות, במיוחד נוכח המשך מגמת עליית המחירים במשק.

על כן, קיימים כלים פיננסיים נוספים – מעבר לחיסכון הפנסיוני, שיכולים לסייע בהגדלת ההכנסה בגיל השלישי, אחד מהם נקרא אנונה.

מדובר במנגנון המאפשר תשלום קצבה חודשית קבועה מתוך החיסכון ההוני.

שילוב של אנונה בתיק החיסכון יכול אפוא לשפר באופן משמעותי את הביטחון הפיננסי בגילאים מבוגרים. עם זאת, על מנת לממש את הפוטנציאל של אנונה בצורה מיטבית, חשוב להבין היטב את מאפייניה ותנאיה כהלכה.

במה נבדלת אנונה מקצבת פנסיה חודשית?

ההבדל המרכזי בין אנונה לקצבת הפנסיה מקרן הפנסיה, הוא באופי ומשך התשלומים.

אנונה היא תזרים תשלומים חודשיים הממומן ישירות מתוך סכום החיסכון שנצבר, עד למיצוי הכספים בחשבון.

לעומת זאת, קצבאות הפנסיה מחושבות כשיעור קבוע מהחיסכון הפנסיוני ומשולמות לחוסך לכל החיים, כאשר סכום החיסכון מומר לקצבה באמצעות מקדמי המרה אקטואריים בקרנות הפנסיה או בהתאם למסלול ההשקעה בביטוחי המנהלים.

בנוסף, קצבאות הפנסיה כוללות מנגנוני הצמדה למדד לאורך זמן כדי לשמור על ערכן הריאלי, בעוד שסכום האנונה נגזר ישירות מתוך יתרת החיסכון, ללא הצמדה.

בניגוד לקצבת פנסיה המבטיחה תשלום קבוע לכל החיים ובכך מספקת ביטחון כלכלי מסוים בתרחיש של אריכות ימים, האנונה מעניקה גמישות רבה יותר בניהול סכום המשיכה החודשי.

ניתן להגדיל את הקצבה החודשית מאנונה במידה ועם הגיל עולים הצרכים, או לחלופין להפסיק את התשלומים ולמשוך את כל יתרת החיסכון כסכום הוני חד פעמי.

יתרון נוסף של אנונה, הוא נטרול החשש שהחוסך ילך לעולמו בטרם מוצה החיסכון, ואז יוותר סכום החיסכון בידי חברת הביטוח או קרן הפנסיה. במקרה כזה, עם פטירת החוסך תופסק האנונה והיורשים יקבלו את יתרת סכום החיסכון בתשלום חד פעמי.

באלו מוצרי חיסכון ניתן לקבל אנונה כחלופה לקצבה?

ניתן לקבל אנונה ממספר מוצרי חיסכון:

  • קרנות השתלמות – במקום משיכה חד פעמית אפשר לשמור את הכספים לגיל פרישה ולקבל כאנונה חודשית.
  • הפקדות בקופות גמל עד 2008 – ניתנות למשיכה הונית או כאנונה חודשית.
  • ביטוחים מנהלים הוני / מעורב עד 2008 – אפשר למשוך כאנונה, לאחר בחינת יתרון מקדם ההמרה לקצבה.
  • קופות גמל להשקעה – ניתן למשוך את הכספים באנונה חייבת במס רווח הון.
  • כספי ירושה בקופות גמל – ניתן להמיר לאנונה בעתיד.
  • פוליסות חיסכון – ניתן לפתוח פוליסת חיסכון ולהפקיד לתוכה סכומים חד-פעמיים, על מנת ליהנות מאנונה חודשית מיידית. אולם הכספים שיימשכו מפוליסת החיסכון בדרך של אנונה יחויבו במס רווח הון בעת המשיכה.
  • הפקדות לפי תיקון 190 – על אף שהפקדות לתיקון 190 מקנות זכאות לקצבה פטורה ממס, ניתן גם למשוך מהן באופן הדרגתי כאנונה. יש לשים לב כי משיכת כספים בדרך זו תחויב במס רווחי הון בשיעור 15% על הרווח הנומינלי.

מהם יתרונות האנונה כמנגנון פיננסי?

אנונה היא מנגנון פיננסי המאפשר משיכה הדרגתית ("משיכה לשיעורין") של כספי חיסכון הוניים, תוך שמירה על מספר יתרונות:

1. משיכת כספים גמישה

האנונה מאפשרת גמישות מרבית בקביעת סכום המשיכה החודשי, עם אפשרות להתאים אותו לצרכים משתנים. ניתן להגדיל, להקטין או אף להפסיק לחלוטין את התשלומים ולמשוך את היתרה בסכום חד פעמי.

זהו יתרון משמעותי לעומת קרן פנסיה המשלמת קצבה קבועה לאורך כל החיים ללא אפשרות שינוי. בנוסף, האנונה מאפשרת לבחור בין תשלומים חודשיים, רבעוניים או שנתיים, מבלי שיש התחייבות לתשלום לכל החיים.

2. הכנסה חודשית פטורה ממס הכנסה

יתרון משמעותי נוסף של אנונה הוא הפטור ממס הכנסה על התשלומים החודשיים. מכיוון שהאנונה נמשכת מקרן הונית נזילה ולא מהכנסות שוטפות, המשיכה החודשית נחשבת כהחזר הון ולא כהכנסה חייבת במס.

לעומת זאת, קצבאות הפרישה כן חייבות במס הכנסה. כלומר, האנונה מאפשרת קבלת תשלומים פטורים ממס, דבר שאינו אפשרי בקרן פנסיה.

3. צבירת ריביות מתמשכת

באנונה, ההון שטרם נמשך ממשיך להניב רווחים, בשיעור ממוצע של 4-8% בשנה*. זאת בניגוד לקצבת פרישה המשולמת תמורת העברת מלוא סכום החיסכון לחברת הביטוח, מה שמהווה ויתור על הריבית שניתן היה לצבור על החיסכון. כלומר, האנונה מאפשרת המשך צבירת רווחים על היתרות בחשבון במקביל למשיכת קצבה, בעוד שבקצבת פרישה החוסך מוותר על מלוא החיסכון והפוטנציאל להמשך צבירת רווחים.

4. ייעוד כספים ליורשים

יתרון נוסף של אנונה הוא האפשרות להוריש את יתרת החיסכון ליורשים במקרה פטירה.

בניגוד לקרן פנסיה המעבירה את החיסכון לקצבה עבור השאירים, באנונה היורשים יקבלו את יתרת סכום החיסכון בתשלום חד פעמי.

כלומר, האנונה שומרת על ערך החיסכון עבור הדורות הבאים במקום העברה לקצבאות חודשיות.

לסיכום

אנונה היא מנגנון פיננסי חשוב בתחום תכנון הפרישה, שמטרתו להבטיח שהכנסות הפורש יישמרו ברמה ריאלית יציבה לאורך זמן.

אולם הבנת עקרונות האנונה ואופן פעולתה היא הכרחית עבור מי שרוצה למקסם את הפוטנציאל שלה להגדלת גובה הקצבה בפרישה. לכן מומלץ להיוועץ בגורם פיננסי מקצועי בנושא זה.

מה תמצאו בכתבה

  • קרן פנסיה
  • 3 דקות
במידה ואתם צריכים לבצע משיכה מקרן פנסיה, ראוי שתכירו את ה...
36.42% תשואה.מתקדמים לקרן פנסיה ומרוויחים!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.