מהם דיבידנדים ? וכיצד תוכלו להנות מהם

בוודאי שמעתם את המושג דיבידנדים בעבר, זהו למעשה מצב המתאר חלוקה של רווחי החברה למשקיעים, אך על כך יש חוקים ונהלים מסודרים וחשוב להכיר אותם.
דמות משקה פרח ונהנת מדיבידנדים
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

רבים מהמשקיעים שואלים לעיתים תכופות מהם תשלומי הדיבידנד משתקפים בתיק ההשקעות שלהם וכיצד ניתן לעקוב אחר חלוקתם. במאמר הבא אסביר מהו דיבידנד ומהם השיקולים העיקריים אשר מניעים חברות עסקיות לחלקו לאלו המחזיקים במניותיהם.

מהו דיבידנד?

דיבידנד הוא חלק מרווחי החברה שמועבר לבעלי המניות בהתאם לכמות המניות בהן הם מחזיקים בעת החלוקה.

חלוקת הדיבידנד תתבצע כאשר החברה תרצה לשתף את בעלי המניות בהצלחתה ועל ידי כך לשמרם כמחזיקי מניות לאורך זמן, בנוסף, חברה עם נטייה לחלוקת דיבידנדים תתייג עצמה כחברה רווחית ויציבה ובכך היא מגדילה את הביקוש למניותיה וממנפת את שוויה.

מבחן הרווח והפירעון

חברה ציבורית אינה מחויבת בחלוקת דיבידנד גם במידה וצברה עודפי רווח, ישנם גורמים בעלי אינטרס הפוך מבעלי המניות, אלו ירצו לצמצם ככל הניתן את מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה.

במרבית המקרים בעלי אגרות החוב של החברה, הנושים והספקים יעדיפו לשמר את עודפי המזומן בקופת החברה על מנת להבטיח את החזר החוב הנרשם לזכותם כפי שהתחייבה החברה כלפיהם.


בנוסף, לעיתים בעלי משרות בכירות בחברה אשר הצלחתם נמדדת בהתאם לצמיחת החברה יעדיפו את הפניית רווחי החברה לטובת פיתוח, מחקר, הגדלת מלאים והשקעות פנימיות על פני חלוקת הרווחים לבעלי המניות.

לאור האינטרסים הסותרים והצורך באיזון בניהם יצר המחוקק מבחן רווח ומבחן פירעון על פיהם מחויבת החברה לפעול ואף יכולה להחמיר עם אלו בתקנון החברה לטובת המתנגדים לאופן חלוקת הדיבידנד.

מבחן הרווח יתבצע באמצעות בחינה היסטורית של רווחי החברה בעוד מבחן הפירעון בוחן את המאזן העתידי של החברה כאשר מאזן חיובי יחזק את יכולת החברה לפרוע התחייבויותיה כלפי מחזקי האג"ח, הנושים והספקים השונים.

כיצד בפועל תתבצע החלוקה?

חלוקת הדיבידנד במרבית המקרים מתבצעת במזומן באמצעות חלוקת קופון תקופתי לבעלי המניות, כאשר חלוקת הקופון מתבצעת באופן קבוע למשל אחת לרבעון בהתאם למדיניות חלוקה שנקבעה מראש מדובר בדיבידנד "רגיל", כאשר מדובר בחלוקה אקראית לטובת מימוש רווחים בהתאם להחלטת הדירקטוריון זהו דיבידנד "מיוחד" אשר המשקיעים לא צפו חלוקתו.

על מנת למנוע אי הבנות או תלונות מצד בעלי המניות נקבעו נורמות ברורות לגבי אופן החלוקה באמצעות יצירת מועדים בהם מקובעים זכויות המשקיעים לגבי זכאותם לדיבידנד.

יום ההצהרה זהו היום בו מועברת הודעת החברה לבעלי המניות לגבי החלטתה על חלוקת דיבידנד ושוויו.

יום הקום זהו היום בו יקבע מי הם בעלי המניות הזכאים לקחת חלק בחלוקה כאשר במרבית המקרים משקיע שהחזיק בבעלותו את מניות החברה ביום זה יהיה זכאי לדיבידנד בהתאם לשווי החזקותיו.

יוםלאחר מכן זהו יום האקס, ביום זה מתבצעת הפחתה של שווי החברה בהתאם לגובה הדיבידנד  שיחולק וכתוצאה מכך ישנה ירידה בערך המניות של החברה.

כאשר המועד האחרון הינו יום התשלום בו ישולם הדיבידנד לזכאים.

חשוב לציין, מי שרכש את מניות החברה לאחר יום האקס אינו זכאי לקחת חלק בחלוקתו ומי שמכר מניותיו לאחר יום זה יהיה זכאי לדיבידנד למרות שאינו מחזיק כבר במניות החברה ביום התשלום.

רכישה ממונפת

רכישה ממונפת הוא מצב בו משקיע גדול משתלט על חברה כלומר הופך לבעל השליטה בחברה ציבורית באמצעות רכישת מניותיה תוך שימוש בהון עצמי ובהלוואות שלקח על עצמו.

במקרים רבים לאחר הפיכתו של המשקיע לבעל השליטה בחברה ירחיב את מדיניות חלוקת הדיבידנד במטרה לסגור את החוב שבאמצעותו הפך לבעל השליטה באותה החברה ובכך בעצם יפעל לעיתים בניגוד לאינטרס החברה.

בשנים האחרונות בית המשפט נוטה להתערב במקרים אלו לטובת הארגון, בנוסף, כחלק מהרצון למנוע את ניגוד האינטרסים נקבעו מבחני הרווח והפירעון.

מה תמצאו בכתבה

  • תיק השקעות
  • 9 דקות
התנודתיות הגוברת של שוק ההון, בשילוב עם העלאת שיעור הריבי...
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.