מהו מס רווחי הון? הסבר למשקיעים

מהו מס רווחי הון? מדוע אנו משלמים אותו, באילו מצבים והאם יש אפיקי השקעה אשר פטורים מתשלום מס רווחי הון?
דמות מחפשת מטבעות זהב ומנסה להבין מהו מס רווחי הון
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

יתכן והעובדה הבאה תפתיעה חלקכם – אחוז גבוה מהמשקיעים המתחילים בשוק ההון אינם מודעים כלל לקיומו של מס רווחי הון ומופתעים לגלותו רק בעת מכירת נכס בשוק ההון שנשא רווח כלשהו.

במאמר הבא אסביר מהו מס רווחי הון ובאילו מקרים נהנה מפטור ממנו או מתשלום מס מופחת.

מס רווחי הון

מס זה מוטל על רווחי ההון בעת מכירת נייר ערך, כלומר, מס שיופחת מרווחי ההון בלבד שהצטברו מרגע רכישת הנכס ועד למימושו.

נכון להיום בישראל גובה המס במרבית המקרים יעמוד על 25% מהרווח הריאלי כאשר במקרים בהם הנכס אינו צמוד מדד כגון פיקדונות שיקליים או אג"ח שאינו צמוד המס שישולם בעת המימוש יעמוד על 15% מהרווח.

מס רווחי ההון הוא גורם חשוב ואף קריטי בעת קבלת ההחלטה להשקיע בנכס ספציפי, על המשקיע להבין מהו פוטנציאל הרווח של הנכס תוך התחשבות והבנה שמתוך רווח זה ישולם המס בעת המימוש.

ישנם מוצרים בשוק ההון בהם נוכל ליהנות מהטבות מס משמעותיות ואף מפטור מלא ממס רווחי ההון על הרווח הנצבר וכדאי שנכיר בהם ונדע לתת למוצרים אלו עדיפות על פני מוצרים שחייבים במס במלואו.

מוצרים פנסיונים הוניים

ישנם מוצרי חיסכון פנסיונים הוניים שניתן להתייחס אליהם כאל השקעות פיננסיות לכל דבר ועניין ובהתאם לחוק קופות הגמל הן פטורות ממס רווחי הון תחת מגבלות ספציפיות:

קופות גמל – כספים שהופקדו לקופות הגמל עד שנת 2008 (תיקון 3 לחוק קופ"ג) פטורים לחלוטין ממס רווחי הון כאשר יש להבחין שני סוגים:

קופות גמל במעמד עצמאי –  סכומים שהופקדו לקופות אלו עד שנת 2007 יהיו נזילים עבור החוסך בוותק של 15 שנה מיום ההפקדה הראשון ופטורים לחלוטין ממס רווחי הון בעת פדיון הקופה.

כספים שהופקדו בין השנים 2007-2008 יהיו נזילים עבור החוסך עם הגעתו לגיל 60 והם פטורים ממס גם כן.

קופת גמל במעמד שכיר – הפקדות שהתבצעו באמצעות מעסיק החוסך מתוך משכורתו עד שנת 2008 יהיו נזילים עבורו החל מגיל 60 בפטור מלא ממס רווחי הון.

בעקבות תיקון 3 לחוק, החל משנת 2008 קופות הגמל הינן פנסיוניות בלבד וההפקדות אליהן לא ניתנות למשיכה כסכום הוני (מלבד מקרים חריגים שמאושרים ע"י פקיד השומה)  אלא כקצבה חודשית בלבד.

חשוב להבין, הרווחים שנצברים בקופות הגמל על הפקדות שבוצעו טרם "תיקון 3 לחוק קופ"ג" ימשיכו ליהנות מהפטור ולכן מומלץ לשמר חסכונות אלו ככל הניתן.

קרנות השתלמות – הפקדות שמתבצעות ע"י מעסיק או באופן עצמאי באמצעות בעל עסק לקרנות ההשתלמות יהיו פטורות ממס רווחי הון בתום 6 שנות וותק לפתיחת הקרן.

כמובן שישנן תקרות הפקדה שנתיות אשר מגבילות את סך ההפקדה השנתי שייהנה מהפטור המבוקש.

דחיית מס רווחי הון

דחיית מס הינו מונח שחשוב להכירו ובהשקעות ארוכות טווח יכול להוות יתרון מיסויי משמעותי עבור החוסך.

בתיק השקעות סטנדרטי כאשר משקיע מחליט על מימושו של נכס בתיקו ישולם מס רווחי ההון באופן מיידי בעת המימוש כך שהמס משולם באופן שוטף בכל שינוי שמתבצע בתיק ניירות הערך.

ישנם מוצרים מובנים שמנוהלים באמצעות גופים מוסדיים עבור כלל המשקיעים שבחרו במוצר זהה וברמת חשיפה מנייתית זהה, מוצרים אלו נהנים מדחיית המס על הרווחים ליום הפדיון של החיסכון במלואו, כלומר, החוסכים לא יחוייבו במס בעת שינויי מסלולי חשיפה למניות או בעת מימושי נכסים ע"י מנהלי ההשקעות.

אירוע המס במוצרים אלו יתבצע אך ורק ביום פדיון מוצר החיסכון ובכך ייהנה החוסך מריבית דריבית על התשואות המתקבלות בעבור סכומי המס שלא שולם לאורך תקופת ההשקעה.

שתי דוגמאות בולטות למוצרים אלו הן הפוליסות הפיננסיות והפקדות לקופות הגמל בהתאם לתיקון 190, הרחבה על יתרונות מוצרים אלו במאמרים נוספים במגזין.

בנוסף לנושא דחיית המס במוצרי חיסכון אלו ייהנו החוסכים מהטבות מס נוספות:

פוליסה פיננסית (סעיף 125 ד') –  סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה מקנה הטבת מס רווחי הון לאלו שנולדו לפני שנת 1948 (כולל) של פטור ממס עד לרווח שנתי של כ-16,500 ₪ לבני זוג שעומדים בדרישת הגיל ורווח של עד לכ-13,500 ₪ עבור יחיד.

תיקון 190 – תיקון 190 לחוק קופות הגמל מאפשר לפנסיונרים שעברו את גיל 60 ובחזקתם קצבה חודשית גבוהה מכ-4500 ₪ לחזור ולהפקיד לקופות הגמל הוותיקות גם לאחר שנת 2008 וליהנות ממוצר חיסכון נזיל הנושא מס רווחי הון מופחת של 15% נומינלי.

לסיכום – מס רווחי ההון הוא אחד הגורמים הקריטיים שצריכים להילקח בחשבון בעת תכנון פיננסי נכון, התאמה של רמת החשיפה המנייתית בכל מוצר בהתאם לגובה המיסוי בו תוכל למקסם באופן משמעותי את ניצול הטבות המס בתיק הפיננסי ולשפר את תשואת התיק בצורה ניכרת.

מה תמצאו בכתבה

  • תיק השקעות
  • 9 דקות
התנודתיות הגוברת של שוק ההון, בשילוב עם העלאת שיעור הריבי...
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.