חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל - כללי

מגדל חברת ביטוח

2.35
/
מרץ
מספר האוצר
17013
התמחות ראשית
כללי
דמי ניהול הפקדות
2.23%
דמי ניהול מצבירה
1.04%
יתרת נכסים (במליונים)
34,076
מספר חברה מנהלת
17
תאריך סיום פעילות
שנת פוליסה
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.88%

חשיפה למניות

54.12%

חשיפה לחו"ל

25.85%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.35
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.49
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.91
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.16
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.18
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
3 שנים ממוצעת
4.82
5 שנים ממוצעת
6.06
שנת 2019
12.00
שנת 2020
5.30
שנת 2021
14.22
שנת 2022
-7.73
שנת 2023
8.64
שארפ כל הקופות
-0.11
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
69.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.73
סטיית תקן 60 חודשים
2.1
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פוליסת חיסכון זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל - כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
במיליוני שקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.17%
₪ 3,807
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.09%
₪ 370
מזומנים ושווי מזומנים
10.57%
₪ 3,603
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
33.02%
₪ 11,253
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.98%
₪ 3,058
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
24.01%
₪ 8,183
קרנות נאמנות
0.66%
₪ 226
הלוואות
10.49%
₪ 3,575

42.88%

חשיפה למניות

54.12%

חשיפה לחו"ל

25.85%

חשיפה למט"ח

פוליסות נוספות במסלול כללי (17)
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
5.28
6.96
16.62
5.11
5.55
2.59
4.80
13.13
7.29
25.43
2.52
4.85
12.4
9.94
19.08
2.47
4.91
12.62
12.79
40.07
2.42
4.83
12.8
15.21
32.69
2.39
4.51
10.9
13.7
36.43
2.35
4.34
11.49
15.16
34.18
2.32
4.44
11
13.57
34.89
2.31
4.43
10.62
15.43
37.47
(9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
4.16
7.27
4.07
7.25
1.56
1.56

תשואות העבר של מגדל - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פוליסת חיסכון זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.00
פברואר
1.94
מרץ
2.35
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.34
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.26
פברואר
-1.33
מרץ
0.76
אפריל
0.93
מאי
0.67
יוני
1.75
יולי
2.16
אוגוסט
0.02
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-2.56
נובמבר
2.68
דצמבר
2.68
תשואה מצטברת
8.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.79
פברואר
-0.46
מרץ
0.81
אפריל
-1.63
מאי
-1.81
יוני
1.75
יולי
2.16
אוגוסט
-1.26
ספטמבר
-3.88
אוקטובר
2.15
נובמבר
0.87
דצמבר
-1.55
תשואה מצטברת
-7.73
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.07
פברואר
0.82
מרץ
1.81
אפריל
1.46
מאי
1.66
יוני
0.71
יולי
0.30
אוגוסט
1.85
ספטמבר
-0.46
אוקטובר
2.13
נובמבר
0.03
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
14.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.14
פברואר
-2.48
מרץ
-8.44
אפריל
4.78
מאי
1.68
יוני
0.05
יולי
2.50
אוגוסט
2.61
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
-0.13
נובמבר
4.91
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
5.30
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.99
פברואר
1.07
מרץ
0.87
אפריל
1.52
מאי
-1.44
יוני
2.11
יולי
0.31
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
0.77
אוקטובר
1.49
נובמבר
0.82
דצמבר
1.11
תשואה מצטברת
12.00

פירוט אחזקות מלא של מגדל - כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
ערך הנכס
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
1478
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
1435
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית משתנה
0
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
108
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל לא סחירות אג"ח מיועדות – הסכמי 'ח"ץ'
0
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלת ישראל הנסחרים בחו"ל
37
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
0
ניירות ערך תעודות חוב מסחריות בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
34
ניירות ערך תעודות חוב מסחריות בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
196
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
138
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
5
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
473
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
201
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ אחר
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג\לא צמוד
16
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מט"ח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג אחר
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
196
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
71
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מטח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה אחר
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
25
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מטח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג צמוד מדד
18
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מטח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג A- ומעלה
5
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
149
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
19
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג A- ומעלה
64
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
456
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
420
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
19
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
ערך הנכס
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
2689
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
1452
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
273
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות זרות הנסחרות בארץ
0
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל לא סחירות
308
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות
692
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10%
1070
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מעל 10%
0
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות זרות
1012
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
742
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
62
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל אחר
0
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
2889
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
0
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל אחר
0
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל
0
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
148
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח ממשלתי
0
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל מניות
78
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אחר
0
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל סחירות
1
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל לא סחירות
0
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בחו"ל סחירות
0
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בחו"ל לא סחירות
7
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות
48
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח מט"ח
23
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע מט"ח מט"ח
10
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) ריבית
0
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) אחר
0
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) – ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
56
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות
53
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע
3
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) אחר
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
13
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מטבע מט"ח מט"ח(Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות אחר (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מדדים כולל מניות (Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מטבע מט"ח מט"ח(Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות סחורות (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Short)
3
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות סחורות (Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מדדים כולל מניות (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מטבע (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מדדים כולל מניות (Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מטבע (Short)
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
ערך הנכס
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – אחר
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – אשראי
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – אשראי
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – מניות
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – מניות
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – מניות
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – מניות
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – אשראי
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – אשראי
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – ריבית
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת הון (Equity Tranch)
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל כנגד פוליסות ביטוח חיים
245
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא
363
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בערבות בנקאית דרוג AA- ומעלה
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בערבות בנקאית דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
683
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
1051
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג
72
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בשעבוד כלי רכב
62
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל לא מובטחות
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות במשכנתא
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות בבטחונות אחרים
1098
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל לא מובטחות
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה צמוד מדד לתקופה מעל שנה
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה לא צמוד בש"ח מעל שנה
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה במט"ח מעל שנה
0
אחר
קבוצת נכסים
ערך הנכס
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
1802
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
1798
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פח"ק/פר"י
0
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פק"מ עד שלשה חודשים
0
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
0
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
0
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
3
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
0
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות הון סיכון
100
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות גידור
7
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות נדל"ן
77
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
467
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות הון סיכון
236
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות גידור
22
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן
397
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
5298
השקעות בחברות מוחזקות בישראל לא סחירות חברות שאינן חברות ביטוח בנות
0
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל מניב
936
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל לא מניב
551
זכויות במקרקעין להשכרה בחו"ל מניב
0
השקעות אחרות
0

מחשבון תשואה של מגדל - כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בפוליסת חיסכון לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך פוליסת חיסכון מצוינת!
מגדל - כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!