חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס מסלול השקעה כללי

קבוצת הפניקס

2.29
/
מרץ
מספר האוצר
50
התמחות ראשית
כללי
דמי ניהול הפקדות
2.63%
דמי ניהול מצבירה
0.9%
יתרת נכסים (במליונים)
19,146
מספר חברה מנהלת
7
תאריך סיום פעילות
שנת פוליסה
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.17%

חשיפה למניות

47.68%

חשיפה לחו"ל

25.48%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.29
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.09
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.03
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.81
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
42.48
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
3 שנים ממוצעת
5.62
5 שנים ממוצעת
7.34
שנת 2019
13.48
שנת 2020
7.03
שנת 2021
15.33
שנת 2022
-6.64
שנת 2023
8.70
שארפ כל הקופות
1
אלפא שנתית
2.04
יחס נזילות
72.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.71
סטיית תקן 60 חודשים
2.21
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פוליסת חיסכון זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס מסלול השקעה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
במיליוני שקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.32%
₪ 2,360
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.75%
₪ 143
מזומנים ושווי מזומנים
16.60%
₪ 3,179
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.68%
₪ 5,491
אג"ח ממשלתיות סחירות
5.73%
₪ 1,098
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
20.78%
₪ 3,979
קרנות נאמנות
2.16%
₪ 414
הלוואות
12.97%
₪ 2,483

45.17%

חשיפה למניות

47.68%

חשיפה לחו"ל

25.48%

חשיפה למט"ח

פוליסות נוספות במסלול כללי (17)
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
5.28
6.96
16.62
5.11
5.55
2.59
4.80
13.13
7.29
25.43
2.52
4.85
12.4
9.94
19.08
2.47
4.91
12.62
12.79
40.07
2.42
4.83
12.8
15.21
32.69
2.39
4.51
10.9
13.7
36.43
2.35
4.34
11.49
15.16
34.18
2.32
4.44
11
13.57
34.89
2.31
4.29
11.48
7.89
28.81
(9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
4.16
7.27
4.07
7.25
1.56
1.56

תשואות העבר של הפניקס מסלול השקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פוליסת חיסכון זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.40
פברואר
2.12
מרץ
2.29
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.88
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.48
מרץ
0.24
אפריל
1.28
מאי
0.56
יוני
1.84
יולי
2.34
אוגוסט
-0.14
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
-2.53
נובמבר
2.61
דצמבר
2.61
תשואה מצטברת
8.70
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.11
פברואר
-0.41
מרץ
0.28
אפריל
-1.46
מאי
-1.82
יוני
1.84
יולי
2.34
אוגוסט
-0.57
ספטמבר
-3.81
אוקטובר
1.90
נובמבר
0.96
דצמבר
-1.10
תשואה מצטברת
-6.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.23
פברואר
0.91
מרץ
2.00
אפריל
1.82
מאי
1.84
יוני
0.68
יולי
-0.25
אוגוסט
1.51
ספטמבר
0.14
אוקטובר
1.99
נובמבר
-0.15
דצמבר
2.68
תשואה מצטברת
15.33
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.14
פברואר
-2.33
מרץ
-9.18
אפריל
5.17
מאי
1.09
יוני
-0.51
יולי
2.36
אוגוסט
3.17
ספטמבר
-0.87
אוקטובר
0.26
נובמבר
5.39
דצמבר
3.27
תשואה מצטברת
7.03
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.83
פברואר
1.11
מרץ
0.64
אפריל
1.74
מאי
-1.62
יוני
2.19
יולי
0.58
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.29
אוקטובר
1.85
נובמבר
0.96
דצמבר
1.61
תשואה מצטברת
13.48

פירוט אחזקות מלא של הפניקס מסלול השקעה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
ערך הנכס
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
535
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
384
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית משתנה
0
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
100
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל לא סחירות אג"ח מיועדות – הסכמי 'ח"ץ'
0
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלת ישראל הנסחרים בחו"ל
0
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
78
ניירות ערך תעודות חוב מסחריות בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
0
ניירות ערך תעודות חוב מסחריות בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
6
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
66
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
185
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
7
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
243
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
208
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
38
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ אחר
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג\לא צמוד
71
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מט"ח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג אחר
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
66
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
10
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מטח
4
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה אחר
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
11
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
22
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מטח
16
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג צמוד מדד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
8
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מטח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג A- ומעלה
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
66
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
96
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג A- ומעלה
61
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
211
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
254
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
ערך הנכס
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
1104
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
647
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
294
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות זרות הנסחרות בארץ
0
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל לא סחירות
472
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות
405
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10%
1031
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מעל 10%
0
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות זרות
85
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
118
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל אחר
0
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
1185
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
29
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל אחר
0
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל
0
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
43
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח ממשלתי
176
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל מניות
193
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אחר
2
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל סחירות
0
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל לא סחירות
1
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בחו"ל סחירות
0
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בחו"ל לא סחירות
1
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות
3
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח מט"ח
-85
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע מט"ח מט"ח
4
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) ריבית
0
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) אחר
-13
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) – ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
8
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות
19
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע
0
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) אחר
21
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
112
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מטבע מט"ח מט"ח(Long)
2
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות אחר (Long)
4
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מדדים כולל מניות (Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מטבע מט"ח מט"ח(Short)
-1
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
28
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות סחורות (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Short)
-37
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות סחורות (Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מדדים כולל מניות (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מטבע (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מדדים כולל מניות (Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מטבע (Short)
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
ערך הנכס
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – אחר
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – אשראי
4
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – אשראי
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – מניות
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – מניות
2
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – מניות
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – מניות
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – אשראי
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – אשראי
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – ריבית
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה
19
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת הון (Equity Tranch)
1
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל כנגד פוליסות ביטוח חיים
786
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא
53
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בערבות בנקאית דרוג AA- ומעלה
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בערבות בנקאית דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
218
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
433
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
196
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בשעבוד כלי רכב
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל לא מובטחות
138
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות במשכנתא
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות בבטחונות אחרים
659
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל לא מובטחות
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה צמוד מדד לתקופה מעל שנה
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה לא צמוד בש"ח מעל שנה
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה במט"ח מעל שנה
0
אחר
קבוצת נכסים
ערך הנכס
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
496
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
347
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פח"ק/פר"י
197
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פק"מ עד שלשה חודשים
2045
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
0
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
0
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
94
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
0
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות הון סיכון
139
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות גידור
34
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות נדל"ן
46
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
769
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות הון סיכון
0
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות גידור
51
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן
555
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
1996
השקעות בחברות מוחזקות בישראל לא סחירות חברות שאינן חברות ביטוח בנות
0
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל מניב
167
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל לא מניב
244
זכויות במקרקעין להשכרה בחו"ל מניב
0
השקעות אחרות
15

מחשבון תשואה של הפניקס מסלול השקעה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בפוליסת חיסכון לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך פוליסת חיסכון מצוינת!
הפניקס מסלול השקעה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!