חברת הביטוח כלל לוגו

כלל חברה לביטוח בעמ כללי

כלל חברת ביטוח

-2.88
/
אוקטובר
מספר האוצר
99
התמחות ראשית
כללי
דמי ניהול הפקדות
1.80%
דמי ניהול מצבירה
0.91%
יתרת נכסים (במליונים)
12,925
מספר חברה מנהלת
14
תאריך סיום פעילות
שנת פוליסה
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.77%

חשיפה למניות

56.21%

חשיפה לחו"ל

26.48%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.88
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.61
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.04
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.68
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
5.38
5 שנים ממוצעת
4.68
שנת 2019
12.86
שנת 2020
5.75
שנת 2021
14.33
שנת 2022
-7.08
שארפ כל הקופות
-0.32
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
73.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.93
סטיית תקן 60 חודשים
2.21
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פוליסת חיסכון זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל חברה לביטוח בעמ כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
במיליוני שקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.48%
₪ 2,647
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.18%
₪ 152
מזומנים ושווי מזומנים
8.23%
₪ 1,064
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.39%
₪ 4,057
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.80%
₪ 1,395
פיקדונות
0.16%
₪ 21
נכסים אחרים
15.50%
₪ 2,003
קרנות נאמנות
3.88%
₪ 501
הלוואות
8.40%
₪ 1,085

41.77%

חשיפה למניות

56.21%

חשיפה לחו"ל

26.48%

חשיפה למט"ח

פוליסות נוספות במסלול כללי (16)
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.03
16.52
17.99

קופה יציבה

2.33
4.64

קופה יציבה

-1.48
3.86
2.47
8.65
19.42

קופה יציבה

-1.66
3.35
1.2
9.41

קופה יציבה

-1.82
4.32
3.13
15.21
31.76

קופה יציבה

-1.98
6.65
4.98
13.82
26.12

קופה יציבה

-2.11
3.81
2.41
14.41
22.71

קופה יציבה

-2.16
4.11
2.74

קופה יציבה

-2.43
2.72
2.25
16.18
23.81

קופה יציבה

-2.53
3.04
2.89
20.75
31.3

קופה יציבה

(0)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

תשואות העבר של כלל חברה לביטוח בעמ כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פוליסת חיסכון זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-1.69
מרץ
0.54
אפריל
1.06
מאי
0.62
יוני
1.70
יולי
1.98
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
-1.24
אוקטובר
-2.88
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.17
מרץ
0.69
אפריל
-1.38
מאי
-2.07
יוני
1.70
יולי
1.98
אוגוסט
-1.13
ספטמבר
-3.93
אוקטובר
1.86
נובמבר
0.71
דצמבר
-1.48
תשואה מצטברת
-7.08
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.37
פברואר
1.28
מרץ
1.80
אפריל
1.53
מאי
1.89
יוני
0.21
יולי
-0.22
אוגוסט
1.82
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.52
נובמבר
-0.06
דצמבר
1.91
תשואה מצטברת
14.33
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.12
פברואר
-2.14
מרץ
-9.23
אפריל
4.68
מאי
1.35
יוני
-0.14
יולי
2.27
אוגוסט
2.63
ספטמבר
-1.43
אוקטובר
0.09
נובמבר
5.82
דצמבר
2.67
תשואה מצטברת
5.75
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.89
פברואר
1.23
מרץ
0.83
אפריל
1.66
מאי
-1.35
יוני
2.07
יולי
0.68
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
0.82
אוקטובר
1.64
נובמבר
0.82
דצמבר
1.18
תשואה מצטברת
12.86

פירוט אחזקות מלא של כלל חברה לביטוח בעמ כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
ערך הנכס
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
580
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
482
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית משתנה
72
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
59
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל לא סחירות אג"ח מיועדות – הסכמי 'ח"ץ'
0
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלת ישראל הנסחרים בחו"ל
1
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
201
ניירות ערך תעודות חוב מסחריות בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
0
ניירות ערך תעודות חוב מסחריות בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
101
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
205
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
7
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
227
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
157
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ אחר
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג\לא צמוד
8
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מט"ח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג אחר
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
101
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
27
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מטח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה אחר
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
5
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
15
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מטח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג צמוד מדד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
3
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מטח
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג A- ומעלה
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
27
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
82
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג A- ומעלה
18
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
254
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
208
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג
0
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
ערך הנכס
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
976
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
376
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
82
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות זרות הנסחרות בארץ
0
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל לא סחירות
143
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות
169
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10%
668
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מעל 10%
0
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות זרות
156
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
186
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
40
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל אחר
0
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
1282
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
124
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל אחר
0
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל
0
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
234
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח ממשלתי
0
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל מניות
100
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אחר
167
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל סחירות
1
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל לא סחירות
2
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בחו"ל סחירות
0
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בחו"ל לא סחירות
1
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות
-10
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח מט"ח
-371
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע מט"ח מט"ח
0
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) ריבית
0
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) אחר
0
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) – ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
-74
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות
-40
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע
-83
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) אחר
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
4
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Short)
-1
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מטבע מט"ח מט"ח(Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות אחר (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מדדים כולל מניות (Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מטבע מט"ח מט"ח(Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
41
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות סחורות (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Short)
-10
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות סחורות (Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מדדים כולל מניות (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מטבע (Long)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מדדים כולל מניות (Short)
0
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מטבע (Short)
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
ערך הנכס
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – אחר
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – אשראי
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – אשראי
1
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – מניות
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – מניות
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – מניות
31
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – מניות
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – אשראי
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – אשראי
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – ריבית
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה
0
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת הון (Equity Tranch)
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל כנגד פוליסות ביטוח חיים
407
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא
189
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בערבות בנקאית דרוג AA- ומעלה
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בערבות בנקאית דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
103
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
226
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
109
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בשעבוד כלי רכב
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל לא מובטחות
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות במשכנתא
0
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות בבטחונות אחרים
51
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל לא מובטחות
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
18
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה צמוד מדד לתקופה מעל שנה
3
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה לא צמוד בש"ח מעל שנה
0
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה במט"ח מעל שנה
0
אחר
קבוצת נכסים
ערך הנכס
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
152
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
80
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פח"ק/פר"י
0
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פק"מ עד שלשה חודשים
87
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
0
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
449
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
3
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
293
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות הון סיכון
44
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות גידור
20
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות נדל"ן
42
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
224
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות הון סיכון
80
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות גידור
33
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן
507
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
1292
השקעות בחברות מוחזקות בישראל לא סחירות חברות שאינן חברות ביטוח בנות
0
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל מניב
157
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל לא מניב
99
זכויות במקרקעין להשכרה בחו"ל מניב
38
השקעות אחרות
0

מחשבון תשואה של כלל חברה לביטוח בעמ כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בפוליסת חיסכון לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך פוליסת חיסכון מצוינת!
כלל חברה לביטוח בעמ כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!