לוגו מיטב דש

מיטב גמל לבני 50-60

מיטב בית השקעות

2.14
/
מרץ
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
103
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
14,154
צבירה נטו (במליונים)
1,630
דמי ניהול ממוצעים
0.48%
דמי ניהול מהפקדה
0.18%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.61%

חשיפה למניות

51.17%

חשיפה לחו"ל

25.3%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.14
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.68
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.07
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.91
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
38.98
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
3 שנים ממוצעת
5.65
5 שנים ממוצעת
6.8
שנת 2019
11.70
שנת 2020
5.81
שנת 2021
15.90
שנת 2022
-8.08
שנת 2023
10.42
מדד שארפ
1.53
שארפ כל הקופות
1.52
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
79.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.87
סטיית תקן 60 חודשים
2.18
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.855
262518.17
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.279
181099.4
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.562
79616.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.221
31293.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.604
85493.55
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.903
127825.7
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.434
910697.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.784
1101813.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.546
360405.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.78
110414.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.103
14563.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
10.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.36
50956.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.429
60718.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.101
14252.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.071
9997.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.84
118925.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.324
45832.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.34
189617.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.698
1231206.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.263
37251.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.136
160861.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.788
111475.34
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.178
25228.64
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.269
38012.12
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.495
1202459.88
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.884
408275.91
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.08
11263.38
מניות לא סחירות
0.359
50808.66
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.243
742113.65
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.941
133193.07
אופציה מסוג Warrant
0
9.36
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-883.91
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
8.551
42228.19
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.007
967.75
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.126
17898.22
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-199.28
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.905
128037.74
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
12.061
1707129.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.03
4233.67
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.431
60967.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.57
80659.26
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
967.75
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.126
17898.22
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.039
5588.34
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-199.28
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.096
-13579.79
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.425
60138.74
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.01
-1484.48
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.005
769.86
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
501.98
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.108
15309.71
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.264
37402.39
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.078
11039.13
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.561
220956.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.814
115227.09
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.114
16120.68
הלוואות לא מובטחות
0.516
72987.81
הלוואות לעמיתים
2.508
355044.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.589
83421.42
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.009
1330.57
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.044
6196.19
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
13.04
30002.83
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.199
28183.42
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.116
16357.72
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
1.42
פח"ק/פר"י
1.593
225425.95
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.889
125888.25
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.083
-11691.97
זכאים מס הכנסה
-0.005
-676.08
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.156
22129.77
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.166
23541.66
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.536
75817.73
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.169
165470.26
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.576
0.576
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.198
2.198
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.079
11122.06
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.739
104602.39
קרנות גידור
0.151
21370.83
קרנות גידור בחו"ל
0.235
33318.87
קרנות הון סיכון
8.617
22910.49
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.067
9502.57
קרנות השקעה אחרות
2.274
321805.52
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.617
1219623.14
קרנות נדל"ן
0.354
50150.31
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.485
210225.09
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.67%
₪ 2,642,129
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.82%
₪ 257,327
מזומנים ושווי מזומנים
4.37%
₪ 618,259
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.94%
₪ 4,521,367
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.45%
₪ 2,611,157
פיקדונות
0.01%
₪ 1,331
נכסים אחרים
14.59%
₪ 2,065,653
קרנות נאמנות
3.59%
₪ 508,476
הלוואות
6.56%
₪ 928,558

43.61%

חשיפה למניות

51.17%

חשיפה לחו"ל

25.3%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.74
4.64
14.36
15.24
30.31
2.42
4.63
11.98
9.11
25.09
2.38
4.55
13.07
15.64
34.04
2.37
5.14
13.47
17.67
63.7
2.36
4.46
11.71
7.84
27.69
2.33
4.81
13.76
13.5
33.71
2.32
4.55
12.2
12.07
32.03
2.28
5.29
14.49
14.75
28.06
2.28
5.13
15.23
13.01
27.29
2.28
4.70
14.77
16.81
32.68
2.23
4.53
15.27
18.45
38.56
2.23
4.70
13.53
12.31
27.61
2.23
4.68
13.51
12.32
27.84
2.22
4.57
14.78
10.51
2.2
4.66
13.6
12.21
27.81
2.17
4.48
12.6
14.37
30.47

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
1.78
מרץ
2.14
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.30
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.49
פברואר
-1.43
מרץ
0.28
אפריל
1.64
מאי
0.99
יוני
1.65
יולי
2.46
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-2.30
נובמבר
3.52
דצמבר
2.41
תשואה מצטברת
10.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.48
מרץ
0.82
אפריל
-1.36
מאי
-2.77
יוני
-2.22
יולי
3.20
אוגוסט
-0.98
ספטמבר
-3.93
אוקטובר
2.12
נובמבר
1.33
דצמבר
-1.86
תשואה מצטברת
-8.08
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
1.00
מרץ
2.12
אפריל
2.30
מאי
1.46
יוני
0.92
יולי
0.60
אוגוסט
1.79
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
2.55
נובמבר
0.27
דצמבר
1.51
תשואה מצטברת
15.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.57
פברואר
-2.52
מרץ
-8.59
אפריל
5.10
מאי
1.37
יוני
-0.58
יולי
2.50
אוגוסט
2.88
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
0.45
נובמבר
4.52
דצמבר
2.09
תשואה מצטברת
5.81
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.65
פברואר
1.12
מרץ
0.53
אפריל
1.61
מאי
-1.08
יוני
1.76
יולי
0.59
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.36
אוקטובר
1.11
נובמבר
0.86
דצמבר
0.98
תשואה מצטברת
11.70

מחשבון תשואה של מיטב גמל לבני 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב גמל לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.49
פברואר
-1.43
מרץ
0.28
אפריל
1.64
מאי
0.99
יוני
1.65
יולי
2.46
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-2.30
נובמבר
3.52
דצמבר
2.41
תשואה מצטברת
10.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.48
מרץ
0.82
אפריל
-1.36
מאי
-2.77
יוני
-2.22
יולי
3.20
אוגוסט
-0.98
ספטמבר
-3.93
אוקטובר
2.12
נובמבר
1.33
דצמבר
-1.86
תשואה מצטברת
-8.08
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
1.00
מרץ
2.12
אפריל
2.30
מאי
1.46
יוני
0.92
יולי
0.60
אוגוסט
1.79
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
2.55
נובמבר
0.27
דצמבר
1.51
תשואה מצטברת
15.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.57
פברואר
-2.52
מרץ
-8.59
אפריל
5.10
מאי
1.37
יוני
-0.58
יולי
2.50
אוגוסט
2.88
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
0.45
נובמבר
4.52
דצמבר
2.09
תשואה מצטברת
5.81
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.65
פברואר
1.12
מרץ
0.53
אפריל
1.61
מאי
-1.08
יוני
1.76
יולי
0.59
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.36
אוקטובר
1.11
נובמבר
0.86
דצמבר
0.98
תשואה מצטברת
11.70
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל לבני 50-60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים