לוגו מיטב דש

מיטב גמל לבני 50-60

מיטב בית השקעות

-2.3
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
103
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
12,004
צבירה נטו (במליונים)
945
דמי ניהול ממוצעים
0.44%
דמי ניהול מהפקדה
0.08%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.79%

חשיפה למניות

52.9%

חשיפה לחו"ל

23.58%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
0.23
8.51
5.77
-1.29
7.52
7.9
-1.62
7.05
5.48
-1.63
6.62
5.58
-1.65
6.89
5.26
תשואה חודשית
-2.3
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.58
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.41
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.83
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
3 שנים ממוצעת
5.79
5 שנים ממוצעת
5.03
שנת 2019
11.70
שנת 2020
5.81
שנת 2021
15.90
שנת 2022
-8.08
מדד שארפ
1.32
שארפ כל הקופות
1.56
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
77.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.91
סטיית תקן 60 חודשים
2.18
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.249
269994.92
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.406
168821.71
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.078
129380.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.254
30543.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.14
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.013
121562.33
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.005
543.47
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.761
691550.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.18
621844.14
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.278
393486.59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.722
206733.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.061
7335.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
993.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.333
39923.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.32
38416.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.107
12842.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.165
19848.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.072
128725.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.138
16566.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.566
187979.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.41
1129599.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.319
38264.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.448
173876.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.067
128061.72
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.233
27993.81
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.479
57552.55
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.659
919459.65
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.934
232223.23
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.017
2091.4
מניות לא סחירות
0.231
27757.53
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.632
796159.73
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.858
102956.65
אופציה מסוג Warrant
0
7.8
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-698.19
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
7.259
35098.48
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.018
2215.51
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.192
-23041.94
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.017
2037.37
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-583.91
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.437
172472.69
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.068
1088593.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.043
5212.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.459
55113.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.162
19422.51
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.018
2215.51
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.192
-23041.94
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.093
11222.24
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-583.91
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.565
-67855.26
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.36
43160.09
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.095
-11430.28
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
96.2
אופציות מסוג Warrants
0.003
318.59
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.009
1123.59
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.608
-72965.08
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.119
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.431
51798.74
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.505
180709.62
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.826
99137.51
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.064
7626.05
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.043
5121.12
הלוואות לא מובטחות
0.611
73301.98
הלוואות לעמיתים
2.882
345949.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.584
70101.75
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.012
1396.31
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.107
12846.85
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.048
5801.28
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.27
32451.17
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
1.37
פח"ק/פר"י
1.614
193734.63
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.236
148393.71
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.447
-53653.47
זכאים מס הכנסה
-0.007
-869.8
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.184
22040.5
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.01
1251.76
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.079
129549.88
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.068
128211.77
מק"מ
0.956
114738.79
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.386
0.386
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2
2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.024
122884.24
קרנות גידור
0.163
19525.15
קרנות גידור בחו"ל
0.198
23785.5
קרנות הון סיכון
10.348
31381.8
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
3.17
380494.22
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.348
1242167.38
קרנות נדל"ן
0.38
45600.49
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.522
182667.13
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.94%
₪ 2,633,946
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.07%
₪ 248,826
מזומנים ושווי מזומנים
5.94%
₪ 712,848
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.67%
₪ 3,322,136
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.90%
₪ 2,028,897
פיקדונות
0.01%
₪ 1,396
נכסים אחרים
14.99%
₪ 1,798,942
קרנות נאמנות
3.41%
₪ 409,349
הלוואות
7.06%
₪ 848,088

39.79%

חשיפה למניות

52.9%

חשיפה לחו"ל

23.58%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.23
8.51
5.77
9.39

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.29
7.52
7.9
13.56
22.48

קופה סקטוריאלית

-1.62
7.05
5.48
18.43
24.98

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.63
6.62
5.58
15.23
22.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.65
6.89
5.26
16.91
23.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.71
4.21
2.92
12.65
17.27

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.73
5.97
5.56
12.16
21.25

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
3.44
2.77
7.77
21.01

קופה פודה

-1.74
9.91
7.38
16.18
20.97

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.79
3.22
3.41
9.41
15.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.83
5.60
3.59
15.38
20.76

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.85
3.77
2.01
16.81
22.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.55
2.17
17.21
23.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.94
1.78
9
14.51

קופה סקטוריאלית

-1.94
3.32
1.89
6.17
9.73

קופה סקטוריאלית

-1.97
3.97
2.45
20.36
28.52

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.49
פברואר
-1.43
מרץ
0.28
אפריל
1.64
מאי
0.99
יוני
1.65
יולי
2.46
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-2.30
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.16
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.48
מרץ
0.82
אפריל
-1.36
מאי
-2.77
יוני
-2.22
יולי
3.20
אוגוסט
-0.98
ספטמבר
-3.93
אוקטובר
2.12
נובמבר
1.33
דצמבר
-1.86
תשואה מצטברת
-8.08
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
1.00
מרץ
2.12
אפריל
2.30
מאי
1.46
יוני
0.92
יולי
0.60
אוגוסט
1.79
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
2.55
נובמבר
0.27
דצמבר
1.51
תשואה מצטברת
15.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.57
פברואר
-2.52
מרץ
-8.59
אפריל
5.10
מאי
1.37
יוני
-0.58
יולי
2.50
אוגוסט
2.88
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
0.45
נובמבר
4.52
דצמבר
2.09
תשואה מצטברת
5.81
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.65
פברואר
1.12
מרץ
0.53
אפריל
1.61
מאי
-1.08
יוני
1.76
יולי
0.59
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.36
אוקטובר
1.11
נובמבר
0.86
דצמבר
0.98
תשואה מצטברת
11.70

מחשבון תשואה של מיטב גמל לבני 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב גמל לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.49
פברואר
-1.43
מרץ
0.28
אפריל
1.64
מאי
0.99
יוני
1.65
יולי
2.46
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-2.30
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.16
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.48
מרץ
0.82
אפריל
-1.36
מאי
-2.77
יוני
-2.22
יולי
3.20
אוגוסט
-0.98
ספטמבר
-3.93
אוקטובר
2.12
נובמבר
1.33
דצמבר
-1.86
תשואה מצטברת
-8.08
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
1.00
מרץ
2.12
אפריל
2.30
מאי
1.46
יוני
0.92
יולי
0.60
אוגוסט
1.79
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
2.55
נובמבר
0.27
דצמבר
1.51
תשואה מצטברת
15.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.57
פברואר
-2.52
מרץ
-8.59
אפריל
5.10
מאי
1.37
יוני
-0.58
יולי
2.50
אוגוסט
2.88
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
0.45
נובמבר
4.52
דצמבר
2.09
תשואה מצטברת
5.81
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.65
פברואר
1.12
מרץ
0.53
אפריל
1.61
מאי
-1.08
יוני
1.76
יולי
0.59
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.36
אוקטובר
1.11
נובמבר
0.86
דצמבר
0.98
תשואה מצטברת
11.70
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל לבני 50-60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים