ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

ילין לפידות בית השקעות

-1.55
/
אוקטובר
תאריך הקמה
11/10/2004
מספר האוצר
1035
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
3,958
צבירה נטו (במליונים)
-325
דמי ניהול ממוצעים
0.66%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.85%

חשיפה למניות

34.63%

חשיפה לחו"ל

25.56%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.55
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.82
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.78
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.49
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
3.78
5 שנים ממוצעת
3.8
שנת 2019
8.90
שנת 2020
3.70
שנת 2021
9.76
שנת 2022
-5.82
מדד שארפ
0.07
שארפ כל הקופות
0.03
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
84.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.23
סטיית תקן 60 חודשים
1.61
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.444
96749.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.12
4733.84
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.292
51161
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.894
35399.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.308
12186.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.271
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.455
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
5.684
224988.13
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.32
38416.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.333
39923.95
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.956
77422.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.942
156041.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.878
34745.92
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.099
3934.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.014
572.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.939
76768.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.435
56795.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.003
111.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.001
32.72
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.235
9313.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.451
17836.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.787
70729.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.004
153.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.252
89130.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
14.222
562978.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.459
18151.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.898
114698.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.025
159325.77
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.099
43488.46
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.167
85796.8
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.76
69662.4
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.027
1063.76
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.189
7498.59
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.109
4308.69
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.845
33451.27
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.127
5044.42
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.183
46811.55
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.67
26540.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.845
33451.27
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.127
5044.42
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.03
-1206.71
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
12.37
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0.01
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
1.072
128725.55
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
55.73
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.346
-13706.14
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.093
3699.97
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.098
43444.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
-0.698
-27637.26
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
2.46
97362.9
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.673
-26627.51
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.14
5531.62
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.032
1264.4
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.041
19057.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.924
36575.4
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.551
21792.4
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.145
124474.93
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.054
-2135.88
זכאים מס הכנסה
-0.007
-262.03
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.016
620
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.566
101557.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.859
33993.16
מק"מ
7.047
278932.79
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.337
13339.45
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.038
1521.34
קרנות הון סיכון
1.973
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.048
41471.7
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.973
78102.56
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
35.42%
₪ 1,402,064
אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.64%
₪ 183,850
מזומנים ושווי מזומנים
6.57%
₪ 260,025
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.15%
₪ 243,459
אג"ח ממשלתיות סחירות
38.69%
₪ 1,531,384
פיקדונות
1.23%
₪ 48,630
נכסים אחרים
5.77%
₪ 228,476
קרנות נאמנות
0.34%
₪ 13,339
הלוואות
1.19%
₪ 47,144

23.85%

חשיפה למניות

34.63%

חשיפה לחו"ל

25.56%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.03
1.63
1.55
5.64
16.61

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.43
0.79
0.57
5.54
12.3

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.49
2.12
1.9
9.96
16.99

קופה פודה

-1.55
4.07
3.82
11.78
20.49

קופה פודה

-1.7
2.42
1.75
12.8
20.05

קופה פודה

-1.78
2.76
2.7
12.54
21.12

קופה פודה

-1.85
1.95
2.02
7.25
16

קופה פודה

-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.24
1.36
1.42
7.7
15.01

קופה פודה

-3.14
2.42

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.71
פברואר
-1.19
מרץ
0.83
אפריל
1.10
מאי
1.31
יוני
1.16
יולי
1.56
אוגוסט
0.23
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-1.55
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.07
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.24
פברואר
-0.77
מרץ
0.49
אפריל
-0.50
מאי
-1.99
יוני
-0.72
יולי
1.78
אוגוסט
-1.05
ספטמבר
-2.62
אוקטובר
0.97
נובמבר
0.80
דצמבר
-1.04
תשואה מצטברת
-5.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.25
מרץ
1.66
אפריל
1.16
מאי
0.86
יוני
0.60
יולי
0.44
אוגוסט
1.13
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
1.62
נובמבר
0.31
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
9.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-1.27
מרץ
-7.41
אפריל
4.71
מאי
1.23
יוני
0.03
יולי
1.40
אוגוסט
2.53
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-0.05
נובמבר
2.79
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
3.70
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.68
פברואר
0.84
מרץ
0.70
אפריל
1.19
מאי
-0.54
יוני
1.26
יולי
0.43
אוגוסט
-0.15
ספטמבר
1.01
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.70
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
8.90

מחשבון תשואה של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.71
פברואר
-1.19
מרץ
0.83
אפריל
1.10
מאי
1.31
יוני
1.16
יולי
1.56
אוגוסט
0.23
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-1.55
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.07
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.24
פברואר
-0.77
מרץ
0.49
אפריל
-0.50
מאי
-1.99
יוני
-0.72
יולי
1.78
אוגוסט
-1.05
ספטמבר
-2.62
אוקטובר
0.97
נובמבר
0.80
דצמבר
-1.04
תשואה מצטברת
-5.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.25
מרץ
1.66
אפריל
1.16
מאי
0.86
יוני
0.60
יולי
0.44
אוגוסט
1.13
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
1.62
נובמבר
0.31
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
9.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-1.27
מרץ
-7.41
אפריל
4.71
מאי
1.23
יוני
0.03
יולי
1.40
אוגוסט
2.53
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-0.05
נובמבר
2.79
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
3.70
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.68
פברואר
0.84
מרץ
0.70
אפריל
1.19
מאי
-0.54
יוני
1.26
יולי
0.43
אוגוסט
-0.15
ספטמבר
1.01
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.70
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
8.90
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים