ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

ילין לפידות בית השקעות

-0.16
/
פברואר
תאריך הקמה
11/10/2004
מספר האוצר
1037
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
493
צבירה נטו (במליונים)
-5
דמי ניהול ממוצעים
0.53%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.01%

חשיפה למניות

19.89%

חשיפה לחו"ל

19.52%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.16
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.11
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.18
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.14
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.61
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
3 שנים ממוצעת
1.7
5 שנים ממוצעת
2.22
שנת 2019
4.86
שנת 2020
1.31
שנת 2021
4.20
שנת 2022
-3.25
שנת 2023
5.05
מדד שארפ
-0.63
שארפ כל הקופות
-0.65
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
86.2
סטיית תקן 36 חודשים
0.65
סטיית תקן 60 חודשים
0.96
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.911
9422.67
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.038
184.97
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.432
7059.45
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.723
3562.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.283
1397.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.511
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.723
8496.13
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.082
69436
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.903
48832.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
7.073
34877.95
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.036
5106.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.069
339.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.016
80.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
2.189
10793.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.821
8979.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.04
195.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.002
7.46
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.154
760.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.331
1630.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.504
2484.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
2.112
10416.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.014
67.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.571
12677.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
18.355
90507.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.211
1040.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.822
18846.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.333
21367.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.01
48.49
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.091
-450.85
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.194
5888.64
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.091
-450.85
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-2.8
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.013
62.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
11.87
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.008
41.38
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.069
338.61
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.192
-948.48
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.169
833.55
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.031
154.24
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.332
1764.55
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
1.656
8166.72
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.546
2693.42
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.181
5821.78
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.043
-212.49
זכאים מס הכנסה
0
-1.03
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.028
140.15
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.136
20391.77
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.793
3911.51
מק"מ
10.265
50613.74
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
1.361
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.384
1892.94
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.361
6709.66
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
41.15%
₪ 202,916
אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.72%
₪ 23,256
מזומנים ושווי מזומנים
6.11%
₪ 30,125
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.01%
₪ 60
אג"ח ממשלתיות סחירות
43.05%
₪ 212,256
פיקדונות
-0.02%
₪ -115
נכסים אחרים
4.92%
₪ 24,252
קרנות נאמנות
0.00%
₪ 0
הלוואות
0.07%
₪ 339

0.01%

חשיפה למניות

19.89%

חשיפה לחו"ל

19.52%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.75
1.05
7.98
4.99
9.4
0.74
1.37
0.64
0.80
7.17
3.4
12.41
0.61
0.82
7.8
4.02
12.02
0.34
0.41
5.7
2.34
9.47
0.33
0.27
5.14
3.52
9.79
0
0.06
-0.16
-0.04
5.11
5.18
11.61
-0.17
0.17
5.04
2.42
5.15

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
-0.16
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
-0.04
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-0.82
מרץ
0.68
אפריל
0.67
מאי
1.09
יוני
0.32
יולי
0.44
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-0.47
אוקטובר
-0.91
נובמבר
1.27
דצמבר
1.42
תשואה מצטברת
5.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.81
פברואר
-0.87
מרץ
-0.01
אפריל
-0.01
מאי
-1.23
יוני
0.59
יולי
0.49
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-0.94
אוקטובר
0.16
נובמבר
0.14
דצמבר
-0.03
תשואה מצטברת
-3.25
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-0.08
מרץ
0.87
אפריל
-0.03
מאי
0.59
יוני
0.12
יולי
0.31
אוגוסט
0.55
ספטמבר
0.29
אוקטובר
0.39
נובמבר
0.38
דצמבר
0.01
תשואה מצטברת
4.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
0.49
מרץ
-5.09
אפריל
2.90
מאי
1.05
יוני
-0.41
יולי
0.69
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.56
אוקטובר
-0.01
נובמבר
0.79
דצמבר
0.26
תשואה מצטברת
1.31
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
0.41
מרץ
0.66
אפריל
0.56
מאי
0.09
יוני
0.48
יולי
0.50
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.51
אוקטובר
0.49
נובמבר
0.20
דצמבר
0.28
תשואה מצטברת
4.86

מחשבון תשואה של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-0.82
מרץ
0.68
אפריל
0.67
מאי
1.09
יוני
0.32
יולי
0.44
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-0.47
אוקטובר
-0.91
נובמבר
1.27
דצמבר
1.42
תשואה מצטברת
5.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.81
פברואר
-0.87
מרץ
-0.01
אפריל
-0.01
מאי
-1.23
יוני
0.59
יולי
0.49
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-0.94
אוקטובר
0.16
נובמבר
0.14
דצמבר
-0.03
תשואה מצטברת
-3.25
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-0.08
מרץ
0.87
אפריל
-0.03
מאי
0.59
יוני
0.12
יולי
0.31
אוגוסט
0.55
ספטמבר
0.29
אוקטובר
0.39
נובמבר
0.38
דצמבר
0.01
תשואה מצטברת
4.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
0.49
מרץ
-5.09
אפריל
2.90
מאי
1.05
יוני
-0.41
יולי
0.69
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.56
אוקטובר
-0.01
נובמבר
0.79
דצמבר
0.26
תשואה מצטברת
1.31
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
0.41
מרץ
0.66
אפריל
0.56
מאי
0.09
יוני
0.48
יולי
0.50
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.51
אוקטובר
0.49
נובמבר
0.20
דצמבר
0.28
תשואה מצטברת
4.86
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים