ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

ילין לפידות בית השקעות

-0.91
/
אוקטובר
תאריך הקמה
11/10/2004
מספר האוצר
1037
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
484
צבירה נטו (במליונים)
-3
דמי ניהול ממוצעים
0.53%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.01%

חשיפה למניות

18.93%

חשיפה לחו"ל

20.49%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.91
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.39
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.2
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.11
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.37
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
3 שנים ממוצעת
1.38
5 שנים ממוצעת
1.99
שנת 2019
4.86
שנת 2020
1.31
שנת 2021
4.20
שנת 2022
-3.25
מדד שארפ
-0.33
שארפ כל הקופות
-0.33
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
85
סטיית תקן 36 חודשים
0.6
סטיית תקן 60 חודשים
0.94
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 60 חודשים למסלול אג"ח
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.051
9917.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.146
704.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.453
7025.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.763
3689.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.31
1496.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.693
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.016
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
3.993
19309.05
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.763
66548.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.632
17563.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.298
11113.07
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.58
26981.26
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.113
5379.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.102
494.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.036
172.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
2.289
11067.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.616
7814.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.037
178.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.002
7.63
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.372
1799.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.483
2334.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
2.023
9780.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.018
85.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.767
13379.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
17.287
83586.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.3
1451.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.926
18980.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.229
20449.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.006
27.88
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.554
2679.65
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.268
6131.34
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.554
2679.65
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.012
-56
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.151
-728.03
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
4.55
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.464
-2245.84
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.069
335.33
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
-0.593
-2867.34
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
3.401
16444.67
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.223
-1079
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.17
820.97
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.04
194.45
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.328
1773.93
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
1.867
9029.03
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.594
2870.81
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.65
12815.1
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.043
-207.7
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.021
99.2
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.113
29558.18
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.685
3310.25
מק"מ
7.259
35098.48
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
1.511
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.344
1661.34
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.511
7308.38
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
40.89%
₪ 197,694
אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.92%
₪ 23,807
מזומנים ושווי מזומנים
9.45%
₪ 45,684
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.01%
₪ 32
אג"ח ממשלתיות סחירות
36.53%
₪ 176,614
פיקדונות
2.75%
₪ 13,319
נכסים אחרים
5.39%
₪ 26,039
קרנות נאמנות
0.00%
₪ 0
הלוואות
0.07%
₪ 335

0.01%

חשיפה למניות

18.93%

חשיפה לחו"ל

20.49%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.53
5.23
5.89
18.53

מובילה בתשואות

קופה לא פעילה

-0.31
2.37
2.16
0.94
3.81

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.33
1.74
-0.91
2.28
2.39
4.2
10.37

קופה פודה

-1.26
2.30
1.95
1.38
7.8

קופה פודה

-1.49
2.99
1.8
2.05
3.36

קופה פודה

-1.71
1.50
1.79
3.29
7.61

קופה פודה

-2.05
-0.20
0.19
-1.37
5.2

קופה פודה

-2.3
0.58
0.2
0.73
7.85

קופה פודה

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-0.82
מרץ
0.68
אפריל
0.67
מאי
1.09
יוני
0.32
יולי
0.44
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-0.47
אוקטובר
-0.91
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.81
פברואר
-0.87
מרץ
-0.01
אפריל
-0.01
מאי
-1.23
יוני
0.59
יולי
0.49
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-0.94
אוקטובר
0.16
נובמבר
0.14
דצמבר
-0.03
תשואה מצטברת
-3.25
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-0.08
מרץ
0.87
אפריל
-0.03
מאי
0.59
יוני
0.12
יולי
0.31
אוגוסט
0.55
ספטמבר
0.29
אוקטובר
0.39
נובמבר
0.38
דצמבר
0.01
תשואה מצטברת
4.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
0.49
מרץ
-5.09
אפריל
2.90
מאי
1.05
יוני
-0.41
יולי
0.69
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.56
אוקטובר
-0.01
נובמבר
0.79
דצמבר
0.26
תשואה מצטברת
1.31
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
0.41
מרץ
0.66
אפריל
0.56
מאי
0.09
יוני
0.48
יולי
0.50
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.51
אוקטובר
0.49
נובמבר
0.20
דצמבר
0.28
תשואה מצטברת
4.86

מחשבון תשואה של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-0.82
מרץ
0.68
אפריל
0.67
מאי
1.09
יוני
0.32
יולי
0.44
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-0.47
אוקטובר
-0.91
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.81
פברואר
-0.87
מרץ
-0.01
אפריל
-0.01
מאי
-1.23
יוני
0.59
יולי
0.49
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-0.94
אוקטובר
0.16
נובמבר
0.14
דצמבר
-0.03
תשואה מצטברת
-3.25
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-0.08
מרץ
0.87
אפריל
-0.03
מאי
0.59
יוני
0.12
יולי
0.31
אוגוסט
0.55
ספטמבר
0.29
אוקטובר
0.39
נובמבר
0.38
דצמבר
0.01
תשואה מצטברת
4.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
0.49
מרץ
-5.09
אפריל
2.90
מאי
1.05
יוני
-0.41
יולי
0.69
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.56
אוקטובר
-0.01
נובמבר
0.79
דצמבר
0.26
תשואה מצטברת
1.31
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
0.41
מרץ
0.66
אפריל
0.56
מאי
0.09
יוני
0.48
יולי
0.50
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.51
אוקטובר
0.49
נובמבר
0.20
דצמבר
0.28
תשואה מצטברת
4.86
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים