ילין לפידות לוגו

ילין לפידות מרכזית לפיצויים

ילין לפידות בית השקעות

0.74
/
פברואר
תאריך הקמה
11/10/2004
מספר האוצר
1039
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
223
צבירה נטו (במליונים)
-9
דמי ניהול ממוצעים
0.63%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

20.61%

חשיפה למניות

29.99%

חשיפה לחו"ל

24.19%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.74
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.36
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.67
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.23
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.85
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
3 שנים ממוצעת
2.99
5 שנים ממוצעת
3.34
שנת 2019
5.71
שנת 2020
2.52
שנת 2021
8.09
שנת 2022
-6.39
שנת 2023
7.99
מדד שארפ
-0.42
שארפ כל הקופות
-0.65
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
90.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.18
סטיית תקן 60 חודשים
1.4
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות מרכזית לפיצויים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.444
3219.62
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.024
52.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.949
2115.49
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.575
1280.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.007
15.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.325
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
3.375
7523.06
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.548
36884.8
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.209
22755.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
6.19
13796.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.972
2165.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.074
164
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.036
80.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.466
3267.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.306
2911.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.003
7.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.004
9.73
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.329
734.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.227
506.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.015
34.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.361
804.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
13.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.056
2352.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.641
28176.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.24
534.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.276
5072.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.057
6814.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.985
2196.14
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.066
4605.9
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.677
3736.93
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.019
42.36
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.194
433.02
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.076
169.06
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.084
-186.17
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.479
1068.35
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.53
1180.75
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.239
2761.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.084
-186.17
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.479
1068.35
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.007
-16.37
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.062
-137.42
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.013
29.53
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
5.86
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.262
583.25
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.1
223.9
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.128
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
1.515
3377.08
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.514
1146.61
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.769
6172.09
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.052
-115.9
זכאים מס הכנסה
-0.027
-60.3
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.032
72.35
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.985
13339.67
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.174
2617.55
מק"מ
0.038
5236.48
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.012
26.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.009
19.08
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות מרכזית לפיצויים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.37%
₪ 61,007
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.21%
₪ 4,934
מזומנים ושווי מזומנים
9.93%
₪ 22,129
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.75%
₪ 15,049
אג"ח ממשלתיות סחירות
51.43%
₪ 114,630
פיקדונות
0.10%
₪ 224
נכסים אחרים
2.20%
₪ 4,893
קרנות נאמנות
0.01%
₪ 27
הלוואות
0.00%
₪ 0

20.61%

חשיפה למניות

29.99%

חשיפה לחו"ל

24.19%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.32
2.61
14.6
16.81
35.42
2.25
2.33
11.06
10.56
24.86
2.23
2.55
10.63
11.5
28.53
2.15
2.16
9.85
12.06
26.79
2.1
2.17
9.86
11.48
28.35
2.08
2.18
11.92
11.01
23.39
2.08
2.12
9.58
10.86
28.56
2.05
2.16
10.54
11.37
25.98
2.03
2.10
11.38
11.03
26.79
2.01
2.66
13.16
7.21
23.69
1.85
2.16
13.81
16.06
31.19
1.8
2.12
11.89
16.44
33.58
1.67
2.10
9.58
10.23
30.28
1.61
2.44
10.48
9.24
24.84
1.56
1.59
8.77
6.97
17.81
1.37
1.37
8.1
9.3
20.31

תשואות העבר של ילין לפידות מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
0.74
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.86
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.73
פברואר
-1.19
מרץ
1.03
אפריל
0.94
מאי
1.10
יוני
1.05
יולי
1.30
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
-1.39
נובמבר
2.19
דצמבר
2.00
תשואה מצטברת
7.99
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.25
פברואר
-1.24
מרץ
0.39
אפריל
-0.62
מאי
-1.88
יוני
-0.86
יולי
1.77
אוגוסט
-1.27
ספטמבר
-2.43
אוקטובר
0.78
נובמבר
1.04
דצמבר
-0.93
תשואה מצטברת
-6.39
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
0.15
מרץ
1.45
אפריל
0.80
מאי
0.67
יוני
0.58
יולי
0.47
אוגוסט
0.99
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
1.31
נובמבר
0.34
דצמבר
0.67
תשואה מצטברת
8.09
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-0.57
מרץ
-6.35
אפריל
3.60
מאי
1.22
יוני
-0.07
יולי
0.89
אוגוסט
1.94
ספטמבר
-0.94
אוקטובר
0.01
נובמבר
2.15
דצמבר
0.81
תשואה מצטברת
2.52
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.88
פברואר
0.46
מרץ
0.64
אפריל
0.62
מאי
-0.19
יוני
0.77
יולי
0.45
אוגוסט
0.08
ספטמבר
0.51
אוקטובר
0.65
נובמבר
0.38
דצמבר
0.32
תשואה מצטברת
5.71

מחשבון תשואה של ילין לפידות מרכזית לפיצויים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
ילין לפידות מרכזית לפיצויים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.73
פברואר
-1.19
מרץ
1.03
אפריל
0.94
מאי
1.10
יוני
1.05
יולי
1.30
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
-1.39
נובמבר
2.19
דצמבר
2.00
תשואה מצטברת
7.99
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.25
פברואר
-1.24
מרץ
0.39
אפריל
-0.62
מאי
-1.88
יוני
-0.86
יולי
1.77
אוגוסט
-1.27
ספטמבר
-2.43
אוקטובר
0.78
נובמבר
1.04
דצמבר
-0.93
תשואה מצטברת
-6.39
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
0.15
מרץ
1.45
אפריל
0.80
מאי
0.67
יוני
0.58
יולי
0.47
אוגוסט
0.99
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
1.31
נובמבר
0.34
דצמבר
0.67
תשואה מצטברת
8.09
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-0.57
מרץ
-6.35
אפריל
3.60
מאי
1.22
יוני
-0.07
יולי
0.89
אוגוסט
1.94
ספטמבר
-0.94
אוקטובר
0.01
נובמבר
2.15
דצמבר
0.81
תשואה מצטברת
2.52
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.88
פברואר
0.46
מרץ
0.64
אפריל
0.62
מאי
-0.19
יוני
0.77
יולי
0.45
אוגוסט
0.08
ספטמבר
0.51
אוקטובר
0.65
נובמבר
0.38
דצמבר
0.32
תשואה מצטברת
5.71
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים