אלטשולר שחם השתלמות כללי

אלטשולר שחם בית השקעות

2.54
/
מרץ
תאריך הקמה
22/12/2004
מספר האוצר
1093
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
37,878
צבירה נטו (במליונים)
-9,537
דמי ניהול ממוצעים
0.72%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

49.3%

חשיפה למניות

53.22%

חשיפה לחו"ל

26.55%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.54
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.54
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.99
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.3
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.87
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
3 שנים ממוצעת
2.69
5 שנים ממוצעת
5.04
שנת 2019
15.26
שנת 2020
5.34
שנת 2021
10.63
שנת 2022
-11.31
שנת 2023
8.96
מדד שארפ
-0.53
שארפ כל הקופות
-0.4
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
80.4
סטיית תקן 36 חודשים
2.05
סטיית תקן 60 חודשים
2.22
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.585
221612.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.564
213589.47
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.287
108827.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.005
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.138
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.196
74359.98
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.968
4533126.54
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.743
660329.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.003
961.88
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.695
1778316.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.16
60636.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.013
4749.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
360.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.102
38705.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.447
169428.81
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.179
67669.8
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.529
200293.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.046
17384.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
280.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.035
13442.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.887
714735.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.24
91064.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.038
14241.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.029
10912.53
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.694
262994.29
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.405
2425967.72
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.99
1132588.36
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.64
242427.47
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.638
2514332.51
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.006
2352.5
אופציה מסוג Warrant
0.001
214.67
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.04
15044.04
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.401
151895.89
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.072
27121.96
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.065
-24752.45
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
240.24
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.427
540617.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.04
15044.04
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.401
151895.89
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-574.66
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.035
13110.72
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.749
283715.69
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
627.2
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.007
2565.7
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.382
144573.2
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.033
234450.8
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.055
20947.99
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.222
83988.72
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.126
426543.51
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.082
31037.12
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.101
416904.77
הלוואות לא מובטחות
0.268
101370.15
הלוואות לעמיתים
6.08
2302803.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.424
160559.33
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
407.38
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.19
71944.12
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.619
234450.8
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
6.809
2579227.21
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.429
162428.03
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.735
-278538.32
זכאים מס הכנסה
-0.006
-2285.66
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.106
40055.05
זכויות במקרקעין מניבים
0.054
20435.88
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.074
28201.64
חייבים שונים
0.738
279676.95
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.473
2830573.63
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.734
278023.56
מק"מ
12.731
4822082.81
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.403
910373.28
קרנות גידור
0.289
109549.63
קרנות גידור בחו"ל
0.522
197802.98
קרנות הון סיכון
4.48
354364.02
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.601
606239.71
קרנות השקעה אחרות
3.074
1164410.62
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.48
1696772.13
קרנות נדל"ן
0.466
176683.53
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.187
828321.51
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.75%
₪ 1,421,305
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.02%
₪ 386,123
מזומנים ושווי מזומנים
15.51%
₪ 5,876,352
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.96%
₪ 7,560,540
אג"ח ממשלתיות סחירות
31.34%
₪ 11,869,177
פיקדונות
0.00%
₪ 407
נכסים אחרים
15.82%
₪ 5,990,975
קרנות נאמנות
2.40%
₪ 910,373
הלוואות
10.20%
₪ 3,862,881

49.3%

חשיפה למניות

53.22%

חשיפה לחו"ל

26.55%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
1.79
מרץ
2.54
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.72
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.24
פברואר
-0.99
מרץ
0.16
אפריל
1.49
מאי
0.40
יוני
1.86
יולי
2.42
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
-1.90
נובמבר
2.75
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
8.96
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.15
פברואר
-1.06
מרץ
0.85
אפריל
-2.31
מאי
-2.49
יוני
-4.25
יולי
4.26
אוגוסט
-1.58
ספטמבר
-4.25
אוקטובר
1.86
נובמבר
1.71
דצמבר
-2.16
תשואה מצטברת
-11.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.55
מרץ
1.62
אפריל
2.20
מאי
0.88
יוני
0.61
יולי
-0.14
אוגוסט
0.89
ספטמבר
-1.64
אוקטובר
2.58
נובמבר
0.01
דצמבר
1.48
תשואה מצטברת
10.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-1.99
מרץ
-8.58
אפריל
4.80
מאי
1.62
יוני
0.41
יולי
2.47
אוגוסט
2.48
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-0.11
נובמבר
3.37
דצמבר
1.88
תשואה מצטברת
5.34
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.80
פברואר
1.51
מרץ
0.88
אפריל
2.07
מאי
-1.35
יוני
1.90
יולי
1.39
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.14
נובמבר
1.15
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
15.26

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
אלטשולר שחם השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.24
פברואר
-0.99
מרץ
0.16
אפריל
1.49
מאי
0.40
יוני
1.86
יולי
2.42
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
-1.90
נובמבר
2.75
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
8.96
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.15
פברואר
-1.06
מרץ
0.85
אפריל
-2.31
מאי
-2.49
יוני
-4.25
יולי
4.26
אוגוסט
-1.58
ספטמבר
-4.25
אוקטובר
1.86
נובמבר
1.71
דצמבר
-2.16
תשואה מצטברת
-11.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.55
מרץ
1.62
אפריל
2.20
מאי
0.88
יוני
0.61
יולי
-0.14
אוגוסט
0.89
ספטמבר
-1.64
אוקטובר
2.58
נובמבר
0.01
דצמבר
1.48
תשואה מצטברת
10.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-1.99
מרץ
-8.58
אפריל
4.80
מאי
1.62
יוני
0.41
יולי
2.47
אוגוסט
2.48
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-0.11
נובמבר
3.37
דצמבר
1.88
תשואה מצטברת
5.34
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.80
פברואר
1.51
מרץ
0.88
אפריל
2.07
מאי
-1.35
יוני
1.90
יולי
1.39
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.14
נובמבר
1.15
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
15.26
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים