אלטשולר שחם השתלמות כללי

אלטשולר שחם בית השקעות

-1.9
/
אוקטובר
תאריך הקמה
22/12/2004
מספר האוצר
1093
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
38,233
צבירה נטו (במליונים)
-11,822
דמי ניהול ממוצעים
0.72%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.39%

חשיפה למניות

72%

חשיפה לחו"ל

20.74%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.9
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.31
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.27
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.4
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
2.37
5 שנים ממוצעת
3.78
שנת 2019
15.26
שנת 2020
5.34
שנת 2021
10.63
שנת 2022
-11.31
מדד שארפ
-0.35
שארפ כל הקופות
-0.28
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
78.6
סטיית תקן 36 חודשים
2.04
סטיית תקן 60 חודשים
2.25
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.94
359203.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.681
260187.23
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.281
107592.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.005
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.143
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.074
5380764.04
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.551
210544.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.992
1908720.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.375
143279.55
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.012
4728.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
933.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
21.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.076
28914.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.696
266097.35
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.181
69331.66
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.499
190702.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.102
38913.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
340.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.061
23348.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.997
381078.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.277
105769.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.03
11482.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.024
9194.45
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.734
280635.53
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.6
2140962.97
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.384
911332.72
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.53
202581.75
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
11.611
4439270.29
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.021
8071.75
אופציה מסוג Warrant
0.001
302.9
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.121
46169.69
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.247
-94532.56
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
748.84
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.433
930057.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.121
46169.69
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.247
-94532.56
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.082
-413851.05
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.193
456053.58
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
53.28
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.01
3699.36
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.661
-634943.34
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.033
273347.88
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.071
27102.8
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.212
81187.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.025
391832.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.072
27600.42
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.562
597153.78
הלוואות לא מובטחות
0.276
105522.31
הלוואות לעמיתים
6.792
2596878.97
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.446
170616.22
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
539.3
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.195
74383.95
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.715
273347.88
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
5.719
2186501.46
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.598
1758054.05
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.937
-358237.47
זכאים מס הכנסה
-0.005
-2065.85
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.095
36389.37
זכויות במקרקעין מניבים
0.053
20435.88
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.093
35445.98
חייבים שונים
0.994
380152.15
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.29
2404840.51
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.803
306869.62
מק"מ
6.812
2604548.12
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.817
694658.8
קרנות גידור
0.3
114804.73
קרנות גידור בחו"ל
0.613
234550.78
קרנות הון סיכון
4.77
715622.62
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.695
265803.62
קרנות השקעה אחרות
2.723
1041170.8
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.77
1823639.83
קרנות נדל"ן
0.28
107222.38
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.236
1237376.16
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.58%
₪ 1,368,476
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.05%
₪ 399,559
מזומנים ושווי מזומנים
17.46%
₪ 6,675,421
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.27%
₪ 9,279,238
אג"ח ממשלתיות סחירות
26.43%
₪ 10,104,578
פיקדונות
0.00%
₪ 539
נכסים אחרים
14.00%
₪ 5,352,603
קרנות נאמנות
1.82%
₪ 694,659
הלוואות
11.40%
₪ 4,358,177

43.39%

חשיפה למניות

72%

חשיפה לחו"ל

20.74%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.24
פברואר
-0.99
מרץ
0.16
אפריל
1.49
מאי
0.40
יוני
1.86
יולי
2.42
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
-1.90
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.15
פברואר
-1.06
מרץ
0.85
אפריל
-2.31
מאי
-2.49
יוני
-4.25
יולי
4.26
אוגוסט
-1.58
ספטמבר
-4.25
אוקטובר
1.86
נובמבר
1.71
דצמבר
-2.16
תשואה מצטברת
-11.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.55
מרץ
1.62
אפריל
2.20
מאי
0.88
יוני
0.61
יולי
-0.14
אוגוסט
0.89
ספטמבר
-1.64
אוקטובר
2.58
נובמבר
0.01
דצמבר
1.48
תשואה מצטברת
10.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-1.99
מרץ
-8.58
אפריל
4.80
מאי
1.62
יוני
0.41
יולי
2.47
אוגוסט
2.48
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-0.11
נובמבר
3.37
דצמבר
1.88
תשואה מצטברת
5.34
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.80
פברואר
1.51
מרץ
0.88
אפריל
2.07
מאי
-1.35
יוני
1.90
יולי
1.39
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.14
נובמבר
1.15
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
15.26

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
אלטשולר שחם השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.24
פברואר
-0.99
מרץ
0.16
אפריל
1.49
מאי
0.40
יוני
1.86
יולי
2.42
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
-1.90
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.15
פברואר
-1.06
מרץ
0.85
אפריל
-2.31
מאי
-2.49
יוני
-4.25
יולי
4.26
אוגוסט
-1.58
ספטמבר
-4.25
אוקטובר
1.86
נובמבר
1.71
דצמבר
-2.16
תשואה מצטברת
-11.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.55
מרץ
1.62
אפריל
2.20
מאי
0.88
יוני
0.61
יולי
-0.14
אוגוסט
0.89
ספטמבר
-1.64
אוקטובר
2.58
נובמבר
0.01
דצמבר
1.48
תשואה מצטברת
10.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-1.99
מרץ
-8.58
אפריל
4.80
מאי
1.62
יוני
0.41
יולי
2.47
אוגוסט
2.48
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-0.11
נובמבר
3.37
דצמבר
1.88
תשואה מצטברת
5.34
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.80
פברואר
1.51
מרץ
0.88
אפריל
2.07
מאי
-1.35
יוני
1.90
יולי
1.39
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.14
נובמבר
1.15
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
15.26
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים