אלטשולר שחם פיצויים כללי

אלטשולר שחם בית השקעות

2.3
/
מרץ
תאריך הקמה
22/12/2004
מספר האוצר
1094
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
559
צבירה נטו (במליונים)
-50
דמי ניהול ממוצעים
0.66%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.58%

חשיפה למניות

49.17%

חשיפה לחו"ל

26.19%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.3
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.95
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.9
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.67
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
3.2
5 שנים ממוצעת
5.66
שנת 2019
15.56
שנת 2020
5.85
שנת 2021
12.00
שנת 2022
-9.62
שנת 2023
8.70
מדד שארפ
0.26
שארפ כל הקופות
-0.09
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
86.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.94
סטיית תקן 60 חודשים
2.17
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פיצויים כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.668
3730.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.643
3595.59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.472
2639.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.138
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.224
1251.78
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.655
76311.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.989
11116.06
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.003
16.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.619
25813.79
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.183
1020.77
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.113
630.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.897
5012.22
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.38
2123.43
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.762
4258.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.03
169.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.04
226.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.153
12031.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.274
1533
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.048
268.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.033
183.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.672
3753.36
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.198
34639.43
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.889
16144.5
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
3.788
21171.53
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.424
35901.17
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.006
33.59
אופציה מסוג Warrant
0
1.41
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.045
253.25
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.388
2168.86
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.069
387.29
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.063
-353.53
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.381
7719.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.045
253.25
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.388
2168.86
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-8.21
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.053
293.53
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.432
2416.79
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
8.94
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.389
2176.4
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
546.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.13
727.95
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.001
6.2
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.098
546.91
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
6.673
37291.07
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.243
1359.36
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.055
-305.51
זכאים מס הכנסה
0.005
28.33
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.482
2693.65
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.498
2782.34
חייבים שונים
0.064
358.87
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
9.021
50416.88
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.863
4822.01
מק"מ
23.951
133854.02
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.326
12998.86
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.155
868.39
קרנות הון סיכון
0.782
4322.71
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.774
4326.65
קרנות השקעה אחרות
1.462
8168.76
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.782
4368.98
קרנות נדל"ן
0.564
3151.78
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.15
838.3
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פיצויים כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.28%
₪ 23,935
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.40%
₪ 7,840
מזומנים ושווי מזומנים
16.80%
₪ 93,889
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.18%
₪ 123,959
אג"ח ממשלתיות סחירות
44.44%
₪ 248,363
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.34%
₪ 46,589
קרנות נאמנות
2.33%
₪ 12,999
הלוואות
0.23%
₪ 1,281

50.58%

חשיפה למניות

49.17%

חשיפה לחו"ל

26.19%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.4
5.13
15.66
8.58
25.62
2.38
5.05
16.08
17.05
36.97
2.33
4.50
11.91
11.97
30.49
2.3
4.45
12
9.9
31.67
2.26
4.86
13.25
11.69
30.77
2.24
4.44
15.07
15.96
33.13
2.23
4.45
12.1
12.52
30.22
2.21
4.59
12.96
11.34
26.76
2.2
4.36
13.97
16.93
35.96
2.15
4.38
13.74
11.24
24.95
2.15
4.30
13.31
11.53
28.33
2.14
4.35
12.57
11.87
27.61
2.04
4.24
11.74
12.42
28.31
1.91
2.82
7.77
54.72
91.16
1.76
4.25
11.57
8.84
26.24
1.55
2.94
9.38
9.33
21.31

תשואות העבר של אלטשולר שחם פיצויים כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
1.67
מרץ
2.30
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.45
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.13
פברואר
-0.84
מרץ
0.09
אפריל
1.60
מאי
0.27
יוני
1.71
יולי
2.44
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
-1.61
נובמבר
2.66
דצמבר
1.99
תשואה מצטברת
8.70
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.11
פברואר
-1.04
מרץ
0.63
אפריל
-0.83
מאי
-2.39
יוני
-4.17
יולי
4.22
אוגוסט
-1.59
ספטמבר
-3.76
אוקטובר
1.71
נובמבר
1.86
דצמבר
-2.26
תשואה מצטברת
-9.62
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.24
פברואר
0.66
מרץ
2.61
אפריל
2.28
מאי
1.06
יוני
0.58
יולי
-0.22
אוגוסט
0.92
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
2.52
נובמבר
-0.11
דצמבר
1.28
תשואה מצטברת
12.00
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
-1.97
מרץ
-8.36
אפריל
5.03
מאי
1.46
יוני
0.39
יולי
2.60
אוגוסט
2.62
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-0.08
נובמבר
3.61
דצמבר
1.57
תשואה מצטברת
5.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.91
פברואר
1.51
מרץ
1.22
אפריל
2.12
מאי
-1.31
יוני
1.91
יולי
1.37
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
1.29
אוקטובר
1.10
נובמבר
1.02
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
15.56

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פיצויים כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
אלטשולר שחם פיצויים כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם פיצויים כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.13
פברואר
-0.84
מרץ
0.09
אפריל
1.60
מאי
0.27
יוני
1.71
יולי
2.44
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
-1.61
נובמבר
2.66
דצמבר
1.99
תשואה מצטברת
8.70
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.11
פברואר
-1.04
מרץ
0.63
אפריל
-0.83
מאי
-2.39
יוני
-4.17
יולי
4.22
אוגוסט
-1.59
ספטמבר
-3.76
אוקטובר
1.71
נובמבר
1.86
דצמבר
-2.26
תשואה מצטברת
-9.62
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.24
פברואר
0.66
מרץ
2.61
אפריל
2.28
מאי
1.06
יוני
0.58
יולי
-0.22
אוגוסט
0.92
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
2.52
נובמבר
-0.11
דצמבר
1.28
תשואה מצטברת
12.00
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
-1.97
מרץ
-8.36
אפריל
5.03
מאי
1.46
יוני
0.39
יולי
2.60
אוגוסט
2.62
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-0.08
נובמבר
3.61
דצמבר
1.57
תשואה מצטברת
5.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.91
פברואר
1.51
מרץ
1.22
אפריל
2.12
מאי
-1.31
יוני
1.91
יולי
1.37
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
1.29
אוקטובר
1.10
נובמבר
1.02
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
15.56
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם פיצויים כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים