חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

קבוצת הפניקס

1.31
/
מרץ
תאריך הקמה
09/02/2005
מספר האוצר
1100
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
2,528
צבירה נטו (במליונים)
-462
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

11.95%

חשיפה למניות

33.12%

חשיפה לחו"ל

18.65%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.31
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.04
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.65
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.61
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.22
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
2.16
5 שנים ממוצעת
3.92
שנת 2019
9.72
שנת 2020
4.05
שנת 2021
8.66
שנת 2022
-6.55
שנת 2023
5.67
מדד שארפ
-0.72
שארפ כל הקופות
-0.67
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
73.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.1
סטיית תקן 60 חודשים
1.4
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.935
23634.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.115
53475.68
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.179
4530.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.174
4406.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.049
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.071
1798.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
1798.07
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.959
24239.64
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.051
1297.58
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.741
322091.21
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.144
231162.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.545
13786.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.432
36206.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.178
4508.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.209
30574.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.974
24625.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.228
5761.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.183
4615.88
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.146
3702.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.021
25820.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.017
432.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.884
72899.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
15.493
391641.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.113
2865.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.048
77048.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.284
83024.2
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.529
13379.97
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.338
33832.8
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.739
18683.19
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.017
422.32
מניות לא סחירות
0.721
18235.37
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.385
35003.47
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.459
11610.29
אופציה מסוג Warrant
0.002
46.27
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.035
879.15
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.047
-1182.78
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
18.45
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-11.84
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
2.014
50901.85
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.845
-46651.18
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
-2.33
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.026
663.13
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.077
1941.24
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.533
38744.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.143
3621.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.008
197.23
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.002
-54.69
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
2.014
50901.85
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.017
-440.28
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.845
-46651.18
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.135
3420.97
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.367
34549.93
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.135
3418.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
61.68
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.038
955.45
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.029
740.65
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.822
20787.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.562
64761.69
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.002
44.8
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.1
2533.26
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.532
64005.68
הלוואות לא מובטחות
0.284
7190.19
הלוואות לעמיתים
3.462
87518.36
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.76
19201.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
472.37
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.003
84.82
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
18.39
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.236
5968.01
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.644
66849.73
פח"ק/פר"י
0.957
24189.55
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.526
13288.87
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.107
-2702.43
זכאים מס הכנסה
-0.003
-64.35
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.277
7004.91
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
5.86
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.489
37630.59
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.695
17564.91
מק"מ
0.129
3270.58
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
7.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.232
1.232
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.414
0.414
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.039
987.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.29
7335.44
קרנות גידור
0.123
3111.91
קרנות גידור בחו"ל
0.129
3249.87
קרנות הון סיכון
10.099
9563.07
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.015
369.04
קרנות השקעה אחרות
2.142
54158.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.099
255283.35
קרנות נדל"ן
0.704
17801.3
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.951
24042.63
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
33.50%
₪ 846,883
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.66%
₪ 41,906
מזומנים ושווי מזומנים
6.31%
₪ 159,530
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.48%
₪ 264,954
אג"ח ממשלתיות סחירות
22.61%
₪ 571,608
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.70%
₪ 321,077
קרנות נאמנות
1.98%
₪ 49,938
הלוואות
10.76%
₪ 272,011

11.95%

חשיפה למניות

33.12%

חשיפה לחו"ל

18.65%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (13)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.84
2.89
10.24
12.53
26.6
1.82
3.38
11.3
12.85
1.76
3.37
11.44
14.76
1.52
2.83
10.29
10.33
24.94
1.43
2.94
9.56
8.81
22.3
1.31
2.40
8.04
6.61
21.22
1.28
2.18
8.03
5.01
1.23
1.99
8.38
8.2
17.78
1.16
2.13
8.06
7.13
12.66
1.07
3.15
11.06
7.03
17.38
0.83
1.17
5.61
5.93
20.86
0.72
2.28
9.32
8.3
16.37
0

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
0.77
מרץ
1.31
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.40
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
-1.29
מרץ
0.05
אפריל
1.06
מאי
1.09
יוני
0.78
יולי
1.13
אוגוסט
0.41
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
-1.88
נובמבר
2.12
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
5.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.19
פברואר
-1.31
מרץ
-0.38
אפריל
-0.45
מאי
-2.01
יוני
-0.63
יולי
1.51
אוגוסט
-0.78
ספטמבר
-2.21
אוקטובר
0.57
נובמבר
0.57
דצמבר
-0.38
תשואה מצטברת
-6.55
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
1.79
מרץ
0.35
אפריל
0.60
מאי
1.34
יוני
0.39
יולי
0.56
אוגוסט
0.42
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.47
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
8.66
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.41
מרץ
-6.48
אפריל
3.35
מאי
0.77
יוני
-0.49
יולי
1.62
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.06
אוקטובר
0.20
נובמבר
2.50
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
4.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.83
פברואר
0.90
מרץ
0.71
אפריל
0.98
מאי
-0.42
יוני
1.30
יולי
0.76
אוגוסט
-0.05
ספטמבר
0.97
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.64
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
9.72

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
-1.29
מרץ
0.05
אפריל
1.06
מאי
1.09
יוני
0.78
יולי
1.13
אוגוסט
0.41
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
-1.88
נובמבר
2.12
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
5.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.19
פברואר
-1.31
מרץ
-0.38
אפריל
-0.45
מאי
-2.01
יוני
-0.63
יולי
1.51
אוגוסט
-0.78
ספטמבר
-2.21
אוקטובר
0.57
נובמבר
0.57
דצמבר
-0.38
תשואה מצטברת
-6.55
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
1.79
מרץ
0.35
אפריל
0.60
מאי
1.34
יוני
0.39
יולי
0.56
אוגוסט
0.42
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.47
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
8.66
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.41
מרץ
-6.48
אפריל
3.35
מאי
0.77
יוני
-0.49
יולי
1.62
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.06
אוקטובר
0.20
נובמבר
2.50
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
4.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.83
פברואר
0.90
מרץ
0.71
אפריל
0.98
מאי
-0.42
יוני
1.30
יולי
0.76
אוגוסט
-0.05
ספטמבר
0.97
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.64
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
9.72
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים