חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

קבוצת הפניקס

-1.88
/
אוקטובר
תאריך הקמה
09/02/2005
מספר האוצר
1100
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
2,581
צבירה נטו (במליונים)
-389
דמי ניהול ממוצעים
0.65%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

10.93%

חשיפה למניות

39.41%

חשיפה לחו"ל

19.32%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.88
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.06
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.24
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
16
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
3 שנים ממוצעת
2.36
5 שנים ממוצעת
3.01
שנת 2019
9.72
שנת 2020
4.05
שנת 2021
8.66
שנת 2022
-6.55
מדד שארפ
-0.34
שארפ כל הקופות
-0.31
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
74.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.12
סטיית תקן 60 חודשים
1.4
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.408
36351.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
95.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
3.069
79209.86
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.248
6412.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.219
5658.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.053
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.075
1925.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
1925.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.913
23573.12
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.052
1345.47
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.91
255775.16
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.861
228693.52
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.586
40922.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.562
40303.21
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.083
2153.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.039
1014.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.176
30342.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.945
24400.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.206
5306.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.216
5561.77
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.229
5912.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.944
24364.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.021
550.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.157
81476.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
14.456
373100.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.133
3430.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.196
82487.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.482
89874.5
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.46
11878.28
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.277
32962.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.662
17082.08
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.002
51.24
מניות לא סחירות
0.62
16010.91
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.506
38876.27
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.463
11945.75
אופציה מסוג Warrant
0.002
64.46
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.02
511.91
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.049
-1271.34
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
10.36
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-12.02
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.132
-3401.41
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.173
4461.86
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.098
28335.77
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.027
696.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.075
1930.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.004
90.37
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.004
-114.18
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.132
-3401.41
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-215.36
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.717
-18511.61
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.523
39314.76
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.117
3020.52
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.92
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
35.52
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
104.81
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.293
-7552.53
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.751
19369.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.372
61222.84
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.002
53.23
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.108
2786.67
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.465
63623.09
הלוואות לא מובטחות
0.31
7988.78
הלוואות לעמיתים
3.154
81389.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.735
18982.08
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
602.54
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.004
94.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
20.01
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.258
6652.02
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.335
60270.69
פח"ק/פר"י
0.911
23510.59
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.819
46945.79
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.118
-3040.35
זכאים מס הכנסה
-0.003
-78.27
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.086
2209.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
6.4
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.584
15072.23
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.593
41116.9
מק"מ
2.258
58270.91
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
8.03
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.539
1.539
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.589
0.589
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.043
1098.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.276
7118.8
קרנות גידור
0.053
1364.58
קרנות גידור בחו"ל
0.193
4990.3
קרנות הון סיכון
10.72
9312.7
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.011
293.07
קרנות השקעה אחרות
2.094
54045.23
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.72
276662.56
קרנות נדל"ן
0.625
16130.04
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.907
23415.29
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.84%
₪ 899,085
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.67%
₪ 43,031
מזומנים ושווי מזומנים
7.24%
₪ 186,876
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.64%
₪ 197,134
אג"ח ממשלתיות סחירות
22.67%
₪ 585,008
פיקדונות
-0.39%
₪ -10,026
נכסים אחרים
13.74%
₪ 354,529
קרנות נאמנות
2.45%
₪ 63,155
הלוואות
10.15%
₪ 262,067

10.93%

חשיפה למניות

39.41%

חשיפה לחו"ל

19.32%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (14)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.65

קופה לא פעילה

-0.8
3.66
3.26
5.65
8.21

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.05
1.87
1.63
5.78
18.59

קופה פודה

-1.21
3.43
3.35
6.27
-1.21
4.53
4.49
14.48

קופה פופולארית

-1.32
2.58
2.23
2.67
9.2

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.5
3.48
2.4
7.03
8.84
-1.58
4.03
3.8
11.79
20.67

קופה פודה

-1.69
5.07
3.69
4.11
9.49
-1.88
1.87
2.06
7.24
16

קופה פודה

-1.89
2.62
2.13
8.34
17.3
-2.05
2.37
2.15
8.56
15.21

קופה פודה

-2.34
0.61
0.56
2.59

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
-1.29
מרץ
0.05
אפריל
1.06
מאי
1.09
יוני
0.78
יולי
1.13
אוגוסט
0.41
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
-1.88
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.87
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.19
פברואר
-1.31
מרץ
-0.38
אפריל
-0.45
מאי
-2.01
יוני
-0.63
יולי
1.51
אוגוסט
-0.78
ספטמבר
-2.21
אוקטובר
0.57
נובמבר
0.57
דצמבר
-0.38
תשואה מצטברת
-6.55
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
1.79
מרץ
0.35
אפריל
0.60
מאי
1.34
יוני
0.39
יולי
0.56
אוגוסט
0.42
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.47
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
8.66
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.41
מרץ
-6.48
אפריל
3.35
מאי
0.77
יוני
-0.49
יולי
1.62
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.06
אוקטובר
0.20
נובמבר
2.50
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
4.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.83
פברואר
0.90
מרץ
0.71
אפריל
0.98
מאי
-0.42
יוני
1.30
יולי
0.76
אוגוסט
-0.05
ספטמבר
0.97
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.64
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
9.72

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
-1.29
מרץ
0.05
אפריל
1.06
מאי
1.09
יוני
0.78
יולי
1.13
אוגוסט
0.41
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
-1.88
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.87
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.19
פברואר
-1.31
מרץ
-0.38
אפריל
-0.45
מאי
-2.01
יוני
-0.63
יולי
1.51
אוגוסט
-0.78
ספטמבר
-2.21
אוקטובר
0.57
נובמבר
0.57
דצמבר
-0.38
תשואה מצטברת
-6.55
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
1.79
מרץ
0.35
אפריל
0.60
מאי
1.34
יוני
0.39
יולי
0.56
אוגוסט
0.42
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.47
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
8.66
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.41
מרץ
-6.48
אפריל
3.35
מאי
0.77
יוני
-0.49
יולי
1.62
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.06
אוקטובר
0.20
נובמבר
2.50
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
4.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.83
פברואר
0.90
מרץ
0.71
אפריל
0.98
מאי
-0.42
יוני
1.30
יולי
0.76
אוגוסט
-0.05
ספטמבר
0.97
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.64
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
9.72
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים