חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

קבוצת הפניקס

0.81
/
מרץ
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11310
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
יתרת נכסים (במליונים)
834
צבירה נטו (במליונים)
79
דמי ניהול ממוצעים
0%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.37%

חשיפה למניות

20.62%

חשיפה לחו"ל

11.77%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.81
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.12
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.79
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.1
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.91
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
3 שנים ממוצעת
1.25
5 שנים ממוצעת
2.46
שנת 2019
8.95
שנת 2020
1.95
שנת 2021
4.90
שנת 2022
-5.70
שנת 2023
4.95
מדד שארפ
-0.76
שארפ כל הקופות
-0.9
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
83.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.02
סטיית תקן 60 חודשים
1.25
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.393
19946.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
4.061
33851.38
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.353
2938.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.144
1196.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.046
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.067
555.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
555.45
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.01
8420.9
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
18.125
151078.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.008
108428.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.594
4952.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.635
13630.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.172
1434
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.381
11510.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.112
9270.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.26
2169.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.373
3112.39
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.1
830.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.454
12119.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.016
133.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.758
31322.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
22.861
190548.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.134
1120.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.48
29006.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.735
31133.71
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.008
68.17
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
1.25
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0.002
13.97
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.406
3382.73
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.222
-1849.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.178
1486.92
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.009
75.15
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.002
-15.34
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.406
3382.73
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.069
-576.96
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.222
-1849.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.233
1940.52
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.286
2386.55
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
8.8
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.009
73.08
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.73
6080.75
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.979
16491.52
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.004
29.59
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.136
1131.37
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.089
25749
הלוואות לא מובטחות
0.045
374.71
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.419
3489.69
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
143.26
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
10.37
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.221
1843.6
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
3.709
30913
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.353
2945.45
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.018
-150.21
זכאים מס הכנסה
-0.001
-6.14
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.282
2350.59
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.65
13749.73
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.818
6817.51
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.001
4.19
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.342
1.342
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.847
0.847
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.038
312.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.087
728.18
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
1.722
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.658
5482.73
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.722
14353.8
קרנות נדל"ן
0.66
5499.08
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
47.00%
₪ 391,784
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.00%
₪ 16,652
מזומנים ושווי מזומנים
6.53%
₪ 54,426
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.70%
₪ 5,861
אג"ח ממשלתיות סחירות
31.73%
₪ 264,460
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
3.19%
₪ 26,592
קרנות נאמנות
2.23%
₪ 18,560
הלוואות
6.62%
₪ 55,190

0.37%

חשיפה למניות

20.62%

חשיפה לחו"ל

11.77%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
0.30
מרץ
0.81
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.36
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
-1.59
מרץ
0.55
אפריל
0.68
מאי
1.20
יוני
0.50
יולי
0.54
אוגוסט
0.50
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
-2.00
נובמבר
2.80
דצמבר
1.49
תשואה מצטברת
4.95
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.11
פברואר
-1.15
מרץ
-0.29
אפריל
-0.51
מאי
-1.82
יוני
0.16
יולי
1.18
אוגוסט
-1.17
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
0.25
נובמבר
0.52
דצמבר
-0.31
תשואה מצטברת
-5.70
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.15
מרץ
0.81
אפריל
0.24
מאי
0.78
יוני
0.33
יולי
0.36
אוגוסט
0.78
ספטמבר
0.00
אוקטובר
0.33
נובמבר
0.53
דצמבר
0.07
תשואה מצטברת
4.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.38
פברואר
0.30
מרץ
-5.83
אפריל
3.26
מאי
0.78
יוני
-1.08
יולי
1.49
אוגוסט
1.52
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
0.17
נובמבר
1.38
דצמבר
0.33
תשואה מצטברת
1.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.60
פברואר
0.98
מרץ
0.89
אפריל
0.71
מאי
0.10
יוני
0.92
יולי
1.15
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.64
אוקטובר
0.66
נובמבר
0.34
דצמבר
0.40
תשואה מצטברת
8.95

מחשבון תשואה של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
-1.59
מרץ
0.55
אפריל
0.68
מאי
1.20
יוני
0.50
יולי
0.54
אוגוסט
0.50
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
-2.00
נובמבר
2.80
דצמבר
1.49
תשואה מצטברת
4.95
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.11
פברואר
-1.15
מרץ
-0.29
אפריל
-0.51
מאי
-1.82
יוני
0.16
יולי
1.18
אוגוסט
-1.17
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
0.25
נובמבר
0.52
דצמבר
-0.31
תשואה מצטברת
-5.70
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.15
מרץ
0.81
אפריל
0.24
מאי
0.78
יוני
0.33
יולי
0.36
אוגוסט
0.78
ספטמבר
0.00
אוקטובר
0.33
נובמבר
0.53
דצמבר
0.07
תשואה מצטברת
4.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.38
פברואר
0.30
מרץ
-5.83
אפריל
3.26
מאי
0.78
יוני
-1.08
יולי
1.49
אוגוסט
1.52
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
0.17
נובמבר
1.38
דצמבר
0.33
תשואה מצטברת
1.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.60
פברואר
0.98
מרץ
0.89
אפריל
0.71
מאי
0.10
יוני
0.92
יולי
1.15
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.64
אוקטובר
0.66
נובמבר
0.34
דצמבר
0.40
תשואה מצטברת
8.95
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים