חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

קבוצת הפניקס

-1.48
/
אפריל
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11312
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
יתרת נכסים (במליונים)
142
צבירה נטו (במליונים)
9
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.18%

חשיפה למניות

47.69%

חשיפה לחו"ל

21.77%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.48
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.74
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.85
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.26
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.19
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
3 שנים ממוצעת
2.68
5 שנים ממוצעת
5.09
שנת 2019
13.99
שנת 2020
4.85
שנת 2021
13.06
שנת 2022
-10.20
שנת 2023
9.29
מדד שארפ
0.37
שארפ כל הקופות
0.16
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
79.4
סטיית תקן 36 חודשים
2.02
סטיית תקן 60 חודשים
2.47
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.085
2970.85
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
3.201
4560.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.437
623.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.12
171.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.047
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.068
96.27
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
96.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.847
1207.02
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.824
8298.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.252
7483.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.482
686.95
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.311
1867.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.236
335.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.94
1339.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.871
1241.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.205
292.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.262
373.63
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.083
117.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.53
755.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.016
23.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.228
3174.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.961
14192.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.099
141
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.761
3934.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.012
4291.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.584
2256.95
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.403
9123.07
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.487
4968.85
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.072
103.2
מניות לא סחירות
0.001
1.1
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.6
7978.6
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.278
3245.27
אופציה מסוג Warrant
0
0.21
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0.015
21.44
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
-0.005
-7.07
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.132
188.47
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.162
-230.93
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.003
4.07
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
7.268
10355.44
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-8.117
-11565.7
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.002
3.07
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.008
-12
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
2.44
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.131
186.92
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.81
8277.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.652
928.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
7.268
10355.44
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.129
183.47
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-8.117
-11565.7
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.229
-325.9
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.145
206.42
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.502
714.73
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.004
5.45
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
1.11
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.368
-524.21
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.526
749.61
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.938
2761.49
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.135
191.83
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.233
4606.17
הלוואות לא מובטחות
0.046
65.03
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.602
858.31
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
24.54
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0.5
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.221
314.44
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
10.743
15306.65
פח"ק/פר"י
2.691
3834.16
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.207
3144.2
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.021
-30.47
זכאים מס הכנסה
-0.006
-7.85
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.119
169.74
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.727
3886.16
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.069
1523.77
מק"מ
0.523
745.7
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.105
1.105
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.47
0.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.115
163.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.968
1379.38
קרנות גידור
0.244
348.3
קרנות גידור בחו"ל
0.289
411.97
קרנות הון סיכון
2.009
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.252
358.37
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.009
2862.4
קרנות נדל"ן
0.287
408.77
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.41
583.75
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
28.61%
₪ 40,760
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.10%
₪ 1,566
מזומנים ושווי מזומנים
19.44%
₪ 27,696
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.40%
₪ 49,011
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.08%
₪ 17,214
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
-4.98%
₪ -7,098
קרנות נאמנות
2.66%
₪ 3,787
הלוואות
6.70%
₪ 9,547

44.18%

חשיפה למניות

47.69%

חשיפה לחו"ל

21.77%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.41
פברואר
2.29
מרץ
2.35
אפריל
-1.48
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.57
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.49
פברואר
-1.95
מרץ
-0.05
אפריל
1.76
מאי
0.75
יוני
1.67
יולי
2.83
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.36
נובמבר
3.84
דצמבר
2.82
תשואה מצטברת
9.29
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.76
מרץ
0.36
אפריל
-1.68
מאי
-2.96
יוני
-2.65
יולי
3.19
אוגוסט
-0.92
ספטמבר
-4.26
אוקטובר
1.92
נובמבר
1.04
דצמבר
-2.13
תשואה מצטברת
-10.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.79
מרץ
2.11
אפריל
1.82
מאי
1.38
יוני
0.49
יולי
-0.21
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
2.04
נובמבר
-0.04
דצמבר
1.64
תשואה מצטברת
13.06
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.39
מרץ
-10.55
אפריל
5.75
מאי
1.27
יוני
-0.83
יולי
2.66
אוגוסט
3.00
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
0.32
נובמבר
5.22
דצמבר
2.32
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.23
פברואר
1.30
מרץ
0.69
אפריל
1.76
מאי
-1.59
יוני
2.14
יולי
0.87
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
1.70
אוקטובר
1.53
נובמבר
1.00
דצמבר
1.18
תשואה מצטברת
13.99

מחשבון תשואה של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.49
פברואר
-1.95
מרץ
-0.05
אפריל
1.76
מאי
0.75
יוני
1.67
יולי
2.83
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.36
נובמבר
3.84
דצמבר
2.82
תשואה מצטברת
9.29
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.76
מרץ
0.36
אפריל
-1.68
מאי
-2.96
יוני
-2.65
יולי
3.19
אוגוסט
-0.92
ספטמבר
-4.26
אוקטובר
1.92
נובמבר
1.04
דצמבר
-2.13
תשואה מצטברת
-10.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.79
מרץ
2.11
אפריל
1.82
מאי
1.38
יוני
0.49
יולי
-0.21
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
2.04
נובמבר
-0.04
דצמבר
1.64
תשואה מצטברת
13.06
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.39
מרץ
-10.55
אפריל
5.75
מאי
1.27
יוני
-0.83
יולי
2.66
אוגוסט
3.00
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
0.32
נובמבר
5.22
דצמבר
2.32
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.23
פברואר
1.30
מרץ
0.69
אפריל
1.76
מאי
-1.59
יוני
2.14
יולי
0.87
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
1.70
אוקטובר
1.53
נובמבר
1.00
דצמבר
1.18
תשואה מצטברת
13.99
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים