חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

קבוצת הפניקס

-3.36
/
אוקטובר
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11312
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
יתרת נכסים (במליונים)
125
צבירה נטו (במליונים)
11
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.54%

חשיפה למניות

49.14%

חשיפה לחו"ל

20.8%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.36
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.22
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.1
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.89
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.24
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
3.82
5 שנים ממוצעת
3.76
שנת 2019
13.99
שנת 2020
4.85
שנת 2021
13.06
שנת 2022
-10.20
מדד שארפ
0.09
שארפ כל הקופות
-0.22
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
84.2
סטיית תקן 36 חודשים
2.05
סטיית תקן 60 חודשים
2.46
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.905
2383.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
3.479
4352.92
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.329
411.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.139
173.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.051
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.076
95.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
95.54
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.77
963.4
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.633
7049.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.037
6303.05
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.186
1483.86
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.428
1786.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.054
67.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.036
44.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.075
1345.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.865
1081.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.188
235.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.21
262.79
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.16
200.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.601
751.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.022
27.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.377
2974.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.319
12912.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.118
147.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.923
3657.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.163
3958.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.454
1819.66
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.871
7346.12
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.042
3806.96
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.008
10.59
מניות לא סחירות
0.001
1.02
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.287
7866.87
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.035
2546.48
אופציה מסוג Warrant
0.004
5.48
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.088
109.61
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.22
-275.4
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
2.31
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.002
-2.68
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.328
-409.95
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.194
243.27
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.666
5838.79
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.015
18.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.344
430.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.01
11.95
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.013
-16.86
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.328
-409.95
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.014
17.09
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.775
-970.27
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.148
185.75
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.538
673.16
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.21
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
3.99
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.598
-748.56
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.701
877.71
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.931
2416.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.18
225.72
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.439
4302.82
הלוואות לא מובטחות
0.07
87.28
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.493
616.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
24.96
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0.52
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.264
329.98
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.926
12420.49
פח"ק/פר"י
2.334
2920.74
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.82
4780.66
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.019
-24.3
זכאים מס הכנסה
-0.005
-6.39
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.11
137.38
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.184
2732.58
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.753
2193.36
מק"מ
3.205
4010.6
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.258
1.258
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.574
0.574
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.105
131.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.172
1467.06
קרנות גידור
0.125
156.15
קרנות גידור בחו"ל
0.099
123.65
קרנות הון סיכון
1.623
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.63
788.01
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.623
2031.18
קרנות נדל"ן
0.639
800.15
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
29.77%
₪ 37,255
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.14%
₪ 1,426
מזומנים ושווי מזומנים
20.01%
₪ 25,038
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.88%
₪ 29,888
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.06%
₪ 18,847
פיקדונות
-1.65%
₪ -2,066
נכסים אחרים
1.60%
₪ 2,001
קרנות נאמנות
3.11%
₪ 3,891
הלוואות
7.08%
₪ 8,856

41.54%

חשיפה למניות

49.14%

חשיפה לחו"ל

20.8%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.49
פברואר
-1.95
מרץ
-0.05
אפריל
1.76
מאי
0.75
יוני
1.67
יולי
2.83
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.36
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.76
מרץ
0.36
אפריל
-1.68
מאי
-2.96
יוני
-2.65
יולי
3.19
אוגוסט
-0.92
ספטמבר
-4.26
אוקטובר
1.92
נובמבר
1.04
דצמבר
-2.13
תשואה מצטברת
-10.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.79
מרץ
2.11
אפריל
1.82
מאי
1.38
יוני
0.49
יולי
-0.21
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
2.04
נובמבר
-0.04
דצמבר
1.64
תשואה מצטברת
13.06
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.39
מרץ
-10.55
אפריל
5.75
מאי
1.27
יוני
-0.83
יולי
2.66
אוגוסט
3.00
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
0.32
נובמבר
5.22
דצמבר
2.32
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.23
פברואר
1.30
מרץ
0.69
אפריל
1.76
מאי
-1.59
יוני
2.14
יולי
0.87
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
1.70
אוקטובר
1.53
נובמבר
1.00
דצמבר
1.18
תשואה מצטברת
13.99

מחשבון תשואה של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.49
פברואר
-1.95
מרץ
-0.05
אפריל
1.76
מאי
0.75
יוני
1.67
יולי
2.83
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.36
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.76
מרץ
0.36
אפריל
-1.68
מאי
-2.96
יוני
-2.65
יולי
3.19
אוגוסט
-0.92
ספטמבר
-4.26
אוקטובר
1.92
נובמבר
1.04
דצמבר
-2.13
תשואה מצטברת
-10.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.79
מרץ
2.11
אפריל
1.82
מאי
1.38
יוני
0.49
יולי
-0.21
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
2.04
נובמבר
-0.04
דצמבר
1.64
תשואה מצטברת
13.06
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.39
מרץ
-10.55
אפריל
5.75
מאי
1.27
יוני
-0.83
יולי
2.66
אוגוסט
3.00
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
0.32
נובמבר
5.22
דצמבר
2.32
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.23
פברואר
1.30
מרץ
0.69
אפריל
1.76
מאי
-1.59
יוני
2.14
יולי
0.87
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
1.70
אוקטובר
1.53
נובמבר
1.00
דצמבר
1.18
תשואה מצטברת
13.99
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים