חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

מנורה חברת ביטוח

0.68
/
פברואר
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11321
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
יתרת נכסים (במליונים)
480
צבירה נטו (במליונים)
46
דמי ניהול ממוצעים
0%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

9.75%

חשיפה למניות

22.66%

חשיפה לחו"ל

12.12%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.68
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.02
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.57
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.64
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.27
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
3 שנים ממוצעת
2.17
5 שנים ממוצעת
2.52
שנת 2019
7.47
שנת 2020
0.81
שנת 2021
5.97
שנת 2022
-5.26
שנת 2023
5.71
מדד שארפ
-0.63
שארפ כל הקופות
-0.8
אלפא שנתית
-0.24
יחס נזילות
78.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.06
סטיית תקן 60 חודשים
1.35
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.884
4240.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.162
5575.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.174
835.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.178
855.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.279
1338.64
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.136
654.56
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.191
63296.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.923
81206.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.995
9571.39
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.232
1114.48
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.097
467.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.066
318.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.044
212.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.021
98.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.507
2433.41
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.117
562.15
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.029
139.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.766
3674.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.012
55.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.983
14313.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.659
51147.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.378
1814.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.596
12457.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.428
6854.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.137
657.33
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.16
10363.03
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.163
5582.41
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.341
1638.26
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.636
12651.58
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.397
1905.52
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.015
73.54
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.01
-48.16
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.06
288.12
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.192
921.02
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.66
3167.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.507
12028.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.552
2648.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.06
288.12
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.066
315.71
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.259
1241.67
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.304
1458.64
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
8.69
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-5.06
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.18
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.58
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.036
175.1
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.612
196.94
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.834
8799.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.68
32053.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.234
5921.78
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.563
12300.86
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.097
-465.92
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.041
196.94
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.187
898.05
פח"ק/פר"י
2.126
10200.06
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
0
-1.85
זכאים מס הכנסה
-0.001
-4.8
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.152
730.05
זכויות במקרקעין מניבים
0.039
187.01
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.01
47.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.295
1416.4
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.992
4762.09
מק"מ
2.094
10046.1
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.003
13.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.913
1.913
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.192
923.33
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
7.273
3284.59
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.991
4753.33
קרנות השקעה אחרות
0.763
3662.9
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.273
34898.54
קרנות נדל"ן
0.092
441.48
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.814
13501.36
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.77%
₪ 114,062
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.99%
₪ 4,727
מזומנים ושווי מזומנים
3.60%
₪ 17,277
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.39%
₪ 40,255
אג"ח ממשלתיות סחירות
34.57%
₪ 165,890
פיקדונות
-0.10%
₪ -466
נכסים אחרים
13.71%
₪ 65,793
קרנות נאמנות
2.11%
₪ 10,118
הלוואות
12.96%
₪ 62,209

9.75%

חשיפה למניות

22.66%

חשיפה לחו"ל

12.12%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
0.68
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.90
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.47
פברואר
-1.78
מרץ
0.46
אפריל
0.93
מאי
1.09
יוני
1.08
יולי
1.25
אוגוסט
0.20
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-2.19
נובמבר
2.51
דצמבר
1.47
תשואה מצטברת
5.71
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.06
פברואר
-0.88
מרץ
-0.24
אפריל
-0.37
מאי
-1.83
יוני
0.21
יולי
1.09
אוגוסט
-1.26
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.47
דצמבר
-0.54
תשואה מצטברת
-5.26
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
-0.27
מרץ
0.98
אפריל
0.57
מאי
0.82
יוני
0.34
יולי
0.40
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.03
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.55
דצמבר
0.24
תשואה מצטברת
5.97
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-0.35
מרץ
-6.66
אפריל
3.37
מאי
1.14
יוני
-0.81
יולי
1.14
אוגוסט
1.41
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
0.08
נובמבר
1.92
דצמבר
0.68
תשואה מצטברת
0.81
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
0.88
מרץ
0.70
אפריל
0.79
מאי
-0.08
יוני
1.00
יולי
0.63
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.68
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.18
דצמבר
0.31
תשואה מצטברת
7.47

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.47
פברואר
-1.78
מרץ
0.46
אפריל
0.93
מאי
1.09
יוני
1.08
יולי
1.25
אוגוסט
0.20
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-2.19
נובמבר
2.51
דצמבר
1.47
תשואה מצטברת
5.71
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.06
פברואר
-0.88
מרץ
-0.24
אפריל
-0.37
מאי
-1.83
יוני
0.21
יולי
1.09
אוגוסט
-1.26
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.47
דצמבר
-0.54
תשואה מצטברת
-5.26
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
-0.27
מרץ
0.98
אפריל
0.57
מאי
0.82
יוני
0.34
יולי
0.40
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.03
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.55
דצמבר
0.24
תשואה מצטברת
5.97
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-0.35
מרץ
-6.66
אפריל
3.37
מאי
1.14
יוני
-0.81
יולי
1.14
אוגוסט
1.41
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
0.08
נובמבר
1.92
דצמבר
0.68
תשואה מצטברת
0.81
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
0.88
מרץ
0.70
אפריל
0.79
מאי
-0.08
יוני
1.00
יולי
0.63
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.68
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.18
דצמבר
0.31
תשואה מצטברת
7.47
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים