חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

מנורה חברת ביטוח

-2.19
/
אוקטובר
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11321
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
יתרת נכסים (במליונים)
444
צבירה נטו (במליונים)
50
דמי ניהול ממוצעים
0%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.15%

חשיפה למניות

30.39%

חשיפה לחו"ל

16.33%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.19
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.55
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.13
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.7
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.13
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.33
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
3 שנים ממוצעת
1.54
5 שנים ממוצעת
1.8
שנת 2019
7.47
שנת 2020
0.81
שנת 2021
5.97
שנת 2022
-5.26
מדד שארפ
-0.37
שארפ כל הקופות
-0.57
אלפא שנתית
-0.12
יחס נזילות
76.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.01
סטיית תקן 60 חודשים
1.33
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.937
4165.41
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.475
6553.84
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.186
825.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.193
855.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.151
672.94
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.139
616.36
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.282
50142.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.59
55956.77
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.903
8459.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.229
1018.1
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
481
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.063
279.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.039
174.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.018
81.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.457
2031.86
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.201
893.99
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.031
138.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.815
3620.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.016
71.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.574
11439.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.648
38434.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.349
1549.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.213
9834.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.204
5353.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.181
803.35
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.863
12725.75
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.342
5963.63
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.359
1593.78
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.048
22436.87
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.425
1890.9
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.076
336.64
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.026
-116.69
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.159
707.14
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.019
82.93
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.324
1440.35
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.988
8836.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.244
9972.37
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.651
2891.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.159
707.14
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.019
82.93
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.134
594.73
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.762
-3387.18
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.437
1940.97
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
10.48
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-6.91
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.2
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.088
-392.02
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.691
247.51
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.626
7227.09
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
7.183
31924.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.545
6866.38
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.673
11881.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
1.166
5181.93
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.056
247.51
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.794
3528.51
פח"ק/פר"י
1.076
4783.68
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.006
-28.48
זכאים מס הכנסה
0
-0.19
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.136
603.98
זכויות במקרקעין מניבים
0.046
202.98
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.803
8011.52
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.591
2628.91
מק"מ
2.713
12056.63
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.004
15.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.242
2.242
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.447
1987.21
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
7.971
3475.74
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.127
5006.83
קרנות השקעה אחרות
0.754
3352.13
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.971
35429.13
קרנות נדל"ן
0.102
453.11
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.34
14845.88
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.84%
₪ 92,629
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.05%
₪ 4,687
מזומנים ושווי מזומנים
4.26%
₪ 18,953
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.34%
₪ 59,306
אג"ח ממשלתיות סחירות
28.86%
₪ 128,250
פיקדונות
1.17%
₪ 5,182
נכסים אחרים
14.01%
₪ 62,260
קרנות נאמנות
2.69%
₪ 11,968
הלוואות
13.77%
₪ 61,218

16.15%

חשיפה למניות

30.39%

חשיפה לחו"ל

16.33%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.47
פברואר
-1.78
מרץ
0.46
אפריל
0.93
מאי
1.09
יוני
1.08
יולי
1.25
אוגוסט
0.20
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-2.19
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.62
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.06
פברואר
-0.88
מרץ
-0.24
אפריל
-0.37
מאי
-1.83
יוני
0.21
יולי
1.09
אוגוסט
-1.26
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.47
דצמבר
-0.54
תשואה מצטברת
-5.26
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
-0.27
מרץ
0.98
אפריל
0.57
מאי
0.82
יוני
0.34
יולי
0.40
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.03
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.55
דצמבר
0.24
תשואה מצטברת
5.97
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-0.35
מרץ
-6.66
אפריל
3.37
מאי
1.14
יוני
-0.81
יולי
1.14
אוגוסט
1.41
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
0.08
נובמבר
1.92
דצמבר
0.68
תשואה מצטברת
0.81
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
0.88
מרץ
0.70
אפריל
0.79
מאי
-0.08
יוני
1.00
יולי
0.63
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.68
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.18
דצמבר
0.31
תשואה מצטברת
7.47

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.47
פברואר
-1.78
מרץ
0.46
אפריל
0.93
מאי
1.09
יוני
1.08
יולי
1.25
אוגוסט
0.20
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-2.19
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.62
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.06
פברואר
-0.88
מרץ
-0.24
אפריל
-0.37
מאי
-1.83
יוני
0.21
יולי
1.09
אוגוסט
-1.26
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.47
דצמבר
-0.54
תשואה מצטברת
-5.26
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
-0.27
מרץ
0.98
אפריל
0.57
מאי
0.82
יוני
0.34
יולי
0.40
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.03
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.55
דצמבר
0.24
תשואה מצטברת
5.97
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-0.35
מרץ
-6.66
אפריל
3.37
מאי
1.14
יוני
-0.81
יולי
1.14
אוגוסט
1.41
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
0.08
נובמבר
1.92
דצמבר
0.68
תשואה מצטברת
0.81
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
0.88
מרץ
0.70
אפריל
0.79
מאי
-0.08
יוני
1.00
יולי
0.63
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.68
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.18
דצמבר
0.31
תשואה מצטברת
7.47
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים