חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מנורה חברת ביטוח

2.16
/
מרץ
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11322
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
יתרת נכסים (במליונים)
141
צבירה נטו (במליונים)
10
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.45%

חשיפה למניות

46.42%

חשיפה לחו"ל

26.1%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.16
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.98
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.02
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.65
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.25
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
3 שנים ממוצעת
4.36
5 שנים ממוצעת
5.27
שנת 2019
11.30
שנת 2020
3.11
שנת 2021
13.03
שנת 2022
-8.48
שנת 2023
8.96
מדד שארפ
0.13
שארפ כל הקופות
-0.03
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
78.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.86
סטיית תקן 60 חודשים
2.37
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.857
1208.13
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.282
1808.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.139
196.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.137
192.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.137
193.26
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.051
72.3
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.22
5952.74
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.69
8024.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.659
929.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.235
331.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.1
141.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.032
44.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.021
29.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.01
13.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.646
910.79
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.015
20.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.591
834.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
12.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.519
2143.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.071
7152.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.181
255.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.127
1590.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.62
874.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.384
542.26
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.361
8971.28
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.413
4814.12
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.055
1487.52
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
16.012
22583.81
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.201
1694.26
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.097
136.66
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.022
-31
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.06
84.48
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.235
331.98
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.244
5985.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.205
1699.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.437
2026.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.06
84.48
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.072
100.92
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.3
-422.67
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.457
645.06
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
6.54
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.56
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
1.23
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.61
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.06
83.94
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.463
42.81
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.362
1921.18
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.32
7504.07
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.884
1246.16
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.976
2786.36
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.418
588.96
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.03
42.81
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.166
1645.14
פח"ק/פר"י
1.692
2386.77
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.001
-0.92
זכאים מס הכנסה
-0.015
-20.62
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.139
195.95
זכויות במקרקעין מניבים
0.043
60.67
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.049
69.78
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.019
11310.73
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.752
3881.69
מק"מ
0.691
974.91
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.008
11.48
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.004
2.004
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.263
1782.09
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
6.191
1284.4
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.316
1856.51
קרנות השקעה אחרות
1.214
1711.91
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.191
8732.27
קרנות נדל"ן
0.111
155.89
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.852
4022.93
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.67%
₪ 17,874
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.75%
₪ 1,061
מזומנים ושווי מזומנים
13.63%
₪ 19,224
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.67%
₪ 48,901
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.55%
₪ 16,286
פיקדונות
0.42%
₪ 589
נכסים אחרים
13.00%
₪ 18,334
קרנות נאמנות
3.28%
₪ 4,621
הלוואות
10.04%
₪ 14,154

45.45%

חשיפה למניות

46.42%

חשיפה לחו"ל

26.1%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
2.10
מרץ
2.16
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.43
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.32
פברואר
-1.82
מרץ
0.26
אפריל
1.61
מאי
0.74
יוני
1.98
יולי
2.74
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-2.66
נובמבר
3.06
דצמבר
2.07
תשואה מצטברת
8.96
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.77
מרץ
0.54
אפריל
-1.46
מאי
-2.61
יוני
-2.11
יולי
3.09
אוגוסט
-1.33
ספטמבר
-4.33
אוקטובר
2.08
נובמבר
1.44
דצמבר
-1.52
תשואה מצטברת
-8.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
0.76
מרץ
1.60
אפריל
1.88
מאי
1.17
יוני
0.63
יולי
0.42
אוגוסט
1.31
ספטמבר
-0.59
אוקטובר
2.25
נובמבר
0.03
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
13.03
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-2.51
מרץ
-10.83
אפריל
5.76
מאי
1.67
יוני
-0.83
יולי
2.57
אוגוסט
2.55
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
0.40
נובמבר
4.81
דצמבר
1.88
תשואה מצטברת
3.11
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
1.21
מרץ
0.73
אפריל
1.52
מאי
-0.75
יוני
1.74
יולי
0.58
אוגוסט
-0.60
ספטמבר
1.23
אוקטובר
1.17
נובמבר
0.72
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
11.30

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.32
פברואר
-1.82
מרץ
0.26
אפריל
1.61
מאי
0.74
יוני
1.98
יולי
2.74
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-2.66
נובמבר
3.06
דצמבר
2.07
תשואה מצטברת
8.96
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.77
מרץ
0.54
אפריל
-1.46
מאי
-2.61
יוני
-2.11
יולי
3.09
אוגוסט
-1.33
ספטמבר
-4.33
אוקטובר
2.08
נובמבר
1.44
דצמבר
-1.52
תשואה מצטברת
-8.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
0.76
מרץ
1.60
אפריל
1.88
מאי
1.17
יוני
0.63
יולי
0.42
אוגוסט
1.31
ספטמבר
-0.59
אוקטובר
2.25
נובמבר
0.03
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
13.03
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-2.51
מרץ
-10.83
אפריל
5.76
מאי
1.67
יוני
-0.83
יולי
2.57
אוגוסט
2.55
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
0.40
נובמבר
4.81
דצמבר
1.88
תשואה מצטברת
3.11
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
1.21
מרץ
0.73
אפריל
1.52
מאי
-0.75
יוני
1.74
יולי
0.58
אוגוסט
-0.60
ספטמבר
1.23
אוקטובר
1.17
נובמבר
0.72
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
11.30
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים