אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

אלטשולר שחם בית השקעות

1.57
/
מרץ
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11325
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
יתרת נכסים (במליונים)
919
צבירה נטו (במליונים)
80
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.17%

חשיפה למניות

32.91%

חשיפה לחו"ל

16.56%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.57
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.26
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.66
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.61
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.49
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
3 שנים ממוצעת
2.16
5 שנים ממוצעת
4.14
שנת 2019
12.11
שנת 2020
5.21
שנת 2021
7.07
שנת 2022
-7.63
שנת 2023
7.37
מדד שארפ
-0.65
שארפ כל הקופות
-0.83
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
90.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.34
סטיית תקן 60 חודשים
1.64
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.172
10762.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.129
10372.82
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.057
525.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.08
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.393
3611.24
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
23.966
220147.95
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.491
32068.43
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.005
46.71
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.257
20733.1
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.321
2944.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.198
1819.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.225
2069.95
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.045
413.63
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.259
2378.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.174
1600
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.071
652.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.779
34710.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.481
4422.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.056
514.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.058
529.96
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.345
3165.36
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.18
29212.81
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.477
13566.67
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.141
1293.51
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.296
30276.88
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.003
28.33
אופציה מסוג Warrant
0
0.69
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.08
730.6
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.199
1829.09
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.036
326.64
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.032
-298.35
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.709
6509.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.08
730.6
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.199
1829.09
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-6.92
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.05
459.28
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.145
1331.24
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
7.54
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
20.15
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.218
2002.05
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
8080.38
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.205
1881.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.111
10209.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.078
718.57
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.931
8548.19
הלוואות לא מובטחות
0.167
1538.28
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.028
258.97
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.88
8080.38
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
4.24
38950.24
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.085
778.05
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.734
-6742.86
זכאים מס הכנסה
-0.005
-47.4
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.052
473.81
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.756
6947.44
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
11.076
101742.24
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.975
8957.72
מק"מ
24.271
222944.43
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.193
10962.46
קרנות גידור
0.116
1069.23
קרנות גידור בחו"ל
0.269
2467.87
קרנות הון סיכון
2.188
1948.08
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.364
3343.52
קרנות השקעה אחרות
1.385
12723.99
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.188
20102.26
קרנות נדל"ן
0.182
1672.83
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.969
8905.58
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.49%
₪ 68,788
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.57%
₪ 5,236
מזומנים ושווי מזומנים
16.44%
₪ 151,043
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.50%
₪ 87,242
אג"ח ממשלתיות סחירות
54.38%
₪ 499,552
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.02%
₪ 64,519
קרנות נאמנות
1.19%
₪ 10,962
הלוואות
3.40%
₪ 31,235

24.17%

חשיפה למניות

32.91%

חשיפה לחו"ל

16.56%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.20
פברואר
0.66
מרץ
1.57
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.44
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-0.69
מרץ
0.60
אפריל
0.98
מאי
0.48
יוני
1.04
יולי
1.37
אוגוסט
0.03
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-1.12
נובמבר
2.13
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
7.37
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.52
פברואר
-1.15
מרץ
0.64
אפריל
-1.36
מאי
-1.85
יוני
-2.62
יולי
2.78
אוגוסט
-1.25
ספטמבר
-2.61
אוקטובר
1.27
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.21
תשואה מצטברת
-7.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
-0.01
מרץ
1.11
אפריל
1.13
מאי
0.73
יוני
0.32
יולי
0.28
אוגוסט
0.75
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.21
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
7.07
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
-0.52
מרץ
-7.18
אפריל
4.33
מאי
1.93
יוני
0.45
יולי
1.77
אוגוסט
1.64
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
0.09
נובמבר
2.42
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
5.21
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.74
פברואר
1.23
מרץ
0.73
אפריל
1.48
מאי
-0.84
יוני
1.25
יולי
1.65
אוגוסט
0.21
ספטמבר
0.98
אוקטובר
0.86
נובמבר
0.73
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
12.11

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-0.69
מרץ
0.60
אפריל
0.98
מאי
0.48
יוני
1.04
יולי
1.37
אוגוסט
0.03
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-1.12
נובמבר
2.13
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
7.37
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.52
פברואר
-1.15
מרץ
0.64
אפריל
-1.36
מאי
-1.85
יוני
-2.62
יולי
2.78
אוגוסט
-1.25
ספטמבר
-2.61
אוקטובר
1.27
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.21
תשואה מצטברת
-7.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
-0.01
מרץ
1.11
אפריל
1.13
מאי
0.73
יוני
0.32
יולי
0.28
אוגוסט
0.75
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.21
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
7.07
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
-0.52
מרץ
-7.18
אפריל
4.33
מאי
1.93
יוני
0.45
יולי
1.77
אוגוסט
1.64
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
0.09
נובמבר
2.42
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
5.21
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.74
פברואר
1.23
מרץ
0.73
אפריל
1.48
מאי
-0.84
יוני
1.25
יולי
1.65
אוגוסט
0.21
ספטמבר
0.98
אוקטובר
0.86
נובמבר
0.73
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
12.11
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים