אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

אלטשולר שחם בית השקעות

-1.12
/
אוקטובר
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11325
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
יתרת נכסים (במליונים)
834
צבירה נטו (במליונים)
95
דמי ניהול ממוצעים
0%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

20.7%

חשיפה למניות

54.44%

חשיפה לחו"ל

14.37%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.12
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.07
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.69
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.02
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
3 שנים ממוצעת
1.86
5 שנים ממוצעת
3.37
שנת 2019
12.11
שנת 2020
5.21
שנת 2021
7.07
שנת 2022
-7.63
מדד שארפ
-0.09
שארפ כל הקופות
-0.34
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
89.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.33
סטיית תקן 60 חודשים
1.66
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 60 חודשים למסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.858
7152.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.454
3785.75
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.064
530.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.088
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
25.917
216126.52
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.35
2915.12
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.034
41980.25
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.396
3302.34
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.423
3530.79
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.051
422.77
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.271
2257.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.257
2142.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.949
16254.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.1
834.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.008
64.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.341
2845.8
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.715
22643.48
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.136
9473.48
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.065
545.6
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.63
46951.11
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.01
85.37
אופציה מסוג Warrant
0
1.11
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.17
1415.82
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.12
-999.81
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.18
9836.58
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.17
1415.82
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.12
-999.81
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.517
-4312.38
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.353
2940.63
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
29.05
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.515
-12635.73
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
8526.69
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.218
1819.18
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.165
9715.58
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.076
636.98
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.484
12376.76
הלוואות לא מובטחות
0.193
1606.63
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.032
265.15
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
1.022
8526.69
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.772
23119.39
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.018
25170.37
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-1.42
-11844.19
זכאים מס הכנסה
-0.001
-12.17
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.052
430.44
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
1.477
12318.93
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
13.498
112559.13
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.657
5481.25
מק"מ
22.021
183638.05
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.881
7346.93
קרנות גידור
0.169
1407.25
קרנות גידור בחו"ל
0.338
2817.14
קרנות הון סיכון
2.221
3863.39
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.192
1599.06
קרנות השקעה אחרות
1.192
9941.65
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.221
18518.09
קרנות נדל"ן
0.115
956.37
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.657
13821.86
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.84%
₪ 31,989
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.68%
₪ 5,666
מזומנים ושווי מזומנים
20.03%
₪ 167,067
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.31%
₪ 94,352
אג"ח ממשלתיות סחירות
53.32%
₪ 444,660
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.74%
₪ 47,886
קרנות נאמנות
0.88%
₪ 7,347
הלוואות
4.19%
₪ 34,947

20.7%

חשיפה למניות

54.44%

חשיפה לחו"ל

14.37%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-0.69
מרץ
0.60
אפריל
0.98
מאי
0.48
יוני
1.04
יולי
1.37
אוגוסט
0.03
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-1.12
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.52
פברואר
-1.15
מרץ
0.64
אפריל
-1.36
מאי
-1.85
יוני
-2.62
יולי
2.78
אוגוסט
-1.25
ספטמבר
-2.61
אוקטובר
1.27
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.21
תשואה מצטברת
-7.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
-0.01
מרץ
1.11
אפריל
1.13
מאי
0.73
יוני
0.32
יולי
0.28
אוגוסט
0.75
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.21
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
7.07
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
-0.52
מרץ
-7.18
אפריל
4.33
מאי
1.93
יוני
0.45
יולי
1.77
אוגוסט
1.64
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
0.09
נובמבר
2.42
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
5.21
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.74
פברואר
1.23
מרץ
0.73
אפריל
1.48
מאי
-0.84
יוני
1.25
יולי
1.65
אוגוסט
0.21
ספטמבר
0.98
אוקטובר
0.86
נובמבר
0.73
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
12.11

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-0.69
מרץ
0.60
אפריל
0.98
מאי
0.48
יוני
1.04
יולי
1.37
אוגוסט
0.03
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-1.12
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.52
פברואר
-1.15
מרץ
0.64
אפריל
-1.36
מאי
-1.85
יוני
-2.62
יולי
2.78
אוגוסט
-1.25
ספטמבר
-2.61
אוקטובר
1.27
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.21
תשואה מצטברת
-7.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
-0.01
מרץ
1.11
אפריל
1.13
מאי
0.73
יוני
0.32
יולי
0.28
אוגוסט
0.75
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.21
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
7.07
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
-0.52
מרץ
-7.18
אפריל
4.33
מאי
1.93
יוני
0.45
יולי
1.77
אוגוסט
1.64
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
0.09
נובמבר
2.42
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
5.21
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.74
פברואר
1.23
מרץ
0.73
אפריל
1.48
מאי
-0.84
יוני
1.25
יולי
1.65
אוגוסט
0.21
ספטמבר
0.98
אוקטובר
0.86
נובמבר
0.73
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
12.11
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים