אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

אלטשולר שחם בית השקעות

-1.15
/
אפריל
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11326
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
יתרת נכסים (במליונים)
1,729
צבירה נטו (במליונים)
109
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.74%

חשיפה למניות

51.39%

חשיפה לחו"ל

22.69%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.15
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.27
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.82
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.45
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.13
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
3 שנים ממוצעת
1.78
5 שנים ממוצעת
4.42
שנת 2019
14.89
שנת 2020
5.17
שנת 2021
10.22
שנת 2022
-11.52
שנת 2023
10.03
מדד שארפ
-0.01
שארפ כל הקופות
-0.23
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
89.7
סטיית תקן 36 חודשים
2.1
סטיית תקן 60 חודשים
2.27
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.663
11456.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.687
11882.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.069
1193.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.059
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.237
4105.88
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.336
247845.12
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.424
24617.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.003
53.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.106
88277.91
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.184
3178.95
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.116
2004.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.102
1767.33
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.047
809.7
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.232
4016.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.043
736.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.253
38952.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.293
5061.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.044
753.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.035
608.33
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.731
12632.49
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.886
101763.06
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.787
48190.16
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.202
3493.71
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.326
126648.97
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.006
108.37
אופציה מסוג Warrant
0
1.53
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.062
1079.58
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.357
6165.07
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.31
5351.86
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.201
-3470.95
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.002
27.18
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.727
29856.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
1.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.002
40.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.001
9.14
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.062
1079.58
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.357
6165.07
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.006
-105.95
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.137
2370.43
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.216
3729.31
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
33.26
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
80.28
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.985
-17037.09
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
10443.44
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.155
2678.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.755
13045.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.056
969.91
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.673
11629.77
הלוואות לא מובטחות
0.178
3077.73
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.033
576.24
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.604
10443.44
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
7.766
134258.97
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.389
24016.27
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.519
-8973.08
זכאים מס הכנסה
-0.007
-122.84
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.061
1053.95
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.568
9820.35
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
9.392
162370.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.217
3756.27
מק"מ
24.323
420512.1
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.576
44529.31
קרנות גידור
0.163
2825.39
קרנות גידור בחו"ל
0.344
5952.98
קרנות הון סיכון
2.295
7910.63
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.771
13336.95
קרנות השקעה אחרות
1.33
22993.16
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.295
39679.91
קרנות נדל"ן
0.185
3201
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.05
18152.49
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.45%
₪ 77,020
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.36%
₪ 6,226
מזומנים ושווי מזומנים
18.82%
₪ 325,450
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.25%
₪ 332,753
אג"ח ממשלתיות סחירות
45.43%
₪ 785,412
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.66%
₪ 115,059
קרנות נאמנות
2.58%
₪ 44,529
הלוואות
2.45%
₪ 42,422

46.74%

חשיפה למניות

51.39%

חשיפה לחו"ל

22.69%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
1.83
מרץ
2.66
אפריל
-1.15
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.67
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.44
פברואר
-0.83
מרץ
0.25
אפריל
1.57
מאי
0.40
יוני
1.96
יולי
2.43
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
-1.86
נובמבר
2.87
דצמבר
2.41
תשואה מצטברת
10.03
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.18
פברואר
-1.24
מרץ
1.00
אפריל
-2.61
מאי
-2.55
יוני
-4.33
יולי
4.32
אוגוסט
-1.73
ספטמבר
-4.25
אוקטובר
2.05
נובמבר
1.84
דצמבר
-2.10
תשואה מצטברת
-11.52
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
0.47
מרץ
1.57
אפריל
2.16
מאי
0.85
יוני
0.58
יולי
-0.06
אוגוסט
0.77
ספטמבר
-1.70
אוקטובר
2.66
נובמבר
0.05
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
10.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-1.94
מרץ
-8.79
אפריל
4.78
מאי
1.76
יוני
0.48
יולי
2.42
אוגוסט
2.44
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-0.12
נובמבר
3.32
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
5.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.77
פברואר
1.50
מרץ
0.80
אפריל
1.99
מאי
-1.48
יוני
1.92
יולי
1.44
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.13
נובמבר
1.14
דצמבר
0.71
תשואה מצטברת
14.89

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.44
פברואר
-0.83
מרץ
0.25
אפריל
1.57
מאי
0.40
יוני
1.96
יולי
2.43
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
-1.86
נובמבר
2.87
דצמבר
2.41
תשואה מצטברת
10.03
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.18
פברואר
-1.24
מרץ
1.00
אפריל
-2.61
מאי
-2.55
יוני
-4.33
יולי
4.32
אוגוסט
-1.73
ספטמבר
-4.25
אוקטובר
2.05
נובמבר
1.84
דצמבר
-2.10
תשואה מצטברת
-11.52
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
0.47
מרץ
1.57
אפריל
2.16
מאי
0.85
יוני
0.58
יולי
-0.06
אוגוסט
0.77
ספטמבר
-1.70
אוקטובר
2.66
נובמבר
0.05
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
10.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-1.94
מרץ
-8.79
אפריל
4.78
מאי
1.76
יוני
0.48
יולי
2.42
אוגוסט
2.44
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-0.12
נובמבר
3.32
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
5.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.77
פברואר
1.50
מרץ
0.80
אפריל
1.99
מאי
-1.48
יוני
1.92
יולי
1.44
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.13
נובמבר
1.14
דצמבר
0.71
תשואה מצטברת
14.89
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים