אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה

אלטשולר שחם בית השקעות

-1.24
/
אפריל
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11328
התמחות ראשית
הלכתי
התמחות משנית
הלכה יהודית
יתרת נכסים (במליונים)
783
צבירה נטו (במליונים)
78
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.79%

חשיפה למניות

50.62%

חשיפה לחו"ל

22.81%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.24
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.04
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.8
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.61
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.13
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.05
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
1.51
5 שנים ממוצעת
4.07
שנת 2019
14.15
שנת 2020
5.06
שנת 2021
9.04
שנת 2022
-11.76
שנת 2023
10.82
מדד שארפ
-0.19
שארפ כל הקופות
-0.36
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
94.8
סטיית תקן 36 חודשים
2.1
סטיית תקן 60 חודשים
2.23
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.268
2096.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.297
2323.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.178
1391.46
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.014
117612.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.488
3819.79
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.134
40218.82
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.089
696.44
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.039
309.15
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.998
7815.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.013
104.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.035
275.06
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.734
21414.86
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.435
11242.48
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.152
1186.93
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.904
54087.18
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0.28
אופציה מסוג Warrant
0
0.63
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.077
599.56
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.322
2521.89
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.291
2281.08
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.194
-1517.35
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.815
22051.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.077
599.56
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.322
2521.89
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.006
-45.59
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.181
1414.12
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.193
1513.73
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.145
1134.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.063
-489.85
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
33.24
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.947
-7420.69
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
2084.82
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.098
769.26
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.452
3537.08
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.266
2084.82
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.328
10401.5
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.1
-786.24
זכאים מס הכנסה
-0.005
-37.13
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.129
1011.48
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
13.983
109537.34
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.44
11281.27
מק"מ
40.436
316763.56
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.163
16943.97
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.21
1642.34
קרנות הון סיכון
0.98
2149.12
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.663
5197.53
קרנות השקעה אחרות
0.011
84.25
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.98
7674.39
קרנות נדל"ן
0.125
980.58
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.583
4568.19
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
1.61%
₪ 12,603
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%
₪ 0
מזומנים ושווי מזומנים
16.77%
₪ 131,367
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.68%
₪ 114,972
אג"ח ממשלתיות סחירות
61.25%
₪ 479,806
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
2.72%
₪ 21,287
קרנות נאמנות
2.16%
₪ 16,944
הלוואות
0.82%
₪ 6,391

46.79%

חשיפה למניות

50.62%

חשיפה לחו"ל

22.81%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול הלכה יהודית (8)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.24
3.09
10.04
4.61
22.05
-1.28
7.59
19.91
23.8
55.43
-1.46
2.56
8.92
6.71
18.11
-1.5
2.88
9.25
7.72
19.43
-1.53
2.70
9.68
8.45
21.26
-1.94
1.77
8.31
7.6
21.76
-2.11
2.17
8.62
9.32
21.39
-2.78
5.24
11.77
12.09
19.45

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול הלכה יהודית

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
1.73
מרץ
2.41
אפריל
-1.24
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.09
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.35
פברואר
-0.75
מרץ
0.54
אפריל
1.65
מאי
0.47
יוני
1.78
יולי
2.49
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-1.43
אוקטובר
-1.59
נובמבר
2.94
דצמבר
2.36
תשואה מצטברת
10.82
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.37
פברואר
-1.32
מרץ
0.87
אפריל
-2.79
מאי
-2.43
יוני
-4.49
יולי
4.38
אוגוסט
-1.75
ספטמבר
-4.18
אוקטובר
2.03
נובמבר
2.06
דצמבר
-2.04
תשואה מצטברת
-11.76
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.40
מרץ
1.34
אפריל
2.09
מאי
0.66
יוני
0.62
יולי
-0.04
אוגוסט
0.69
ספטמבר
-1.80
אוקטובר
2.60
נובמבר
-0.15
דצמבר
1.18
תשואה מצטברת
9.04
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-2.23
מרץ
-8.19
אפריל
4.92
מאי
1.90
יוני
0.59
יולי
2.37
אוגוסט
2.33
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
-0.34
נובמבר
3.10
דצמבר
1.69
תשואה מצטברת
5.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.57
פברואר
1.46
מרץ
0.73
אפריל
2.05
מאי
-1.66
יוני
1.78
יולי
1.38
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
1.28
אוקטובר
1.18
נובמבר
1.20
דצמבר
0.91
תשואה מצטברת
14.15

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול הלכה יהודית

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.35
פברואר
-0.75
מרץ
0.54
אפריל
1.65
מאי
0.47
יוני
1.78
יולי
2.49
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-1.43
אוקטובר
-1.59
נובמבר
2.94
דצמבר
2.36
תשואה מצטברת
10.82
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.37
פברואר
-1.32
מרץ
0.87
אפריל
-2.79
מאי
-2.43
יוני
-4.49
יולי
4.38
אוגוסט
-1.75
ספטמבר
-4.18
אוקטובר
2.03
נובמבר
2.06
דצמבר
-2.04
תשואה מצטברת
-11.76
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.40
מרץ
1.34
אפריל
2.09
מאי
0.66
יוני
0.62
יולי
-0.04
אוגוסט
0.69
ספטמבר
-1.80
אוקטובר
2.60
נובמבר
-0.15
דצמבר
1.18
תשואה מצטברת
9.04
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-2.23
מרץ
-8.19
אפריל
4.92
מאי
1.90
יוני
0.59
יולי
2.37
אוגוסט
2.33
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
-0.34
נובמבר
3.10
דצמבר
1.69
תשואה מצטברת
5.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.57
פברואר
1.46
מרץ
0.73
אפריל
2.05
מאי
-1.66
יוני
1.78
יולי
1.38
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
1.28
אוקטובר
1.18
נובמבר
1.20
דצמבר
0.91
תשואה מצטברת
14.15
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים