בית השקעות אנליסט לוגו

אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

אנליסט בית השקעות

3.79
/
מרץ
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11367
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
יתרת נכסים (במליונים)
583
צבירה נטו (במליונים)
195
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

95.88%

חשיפה למניות

75.4%

חשיפה לחו"ל

32.91%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
3.79
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.99
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
2.14
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.69
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.77
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
89.29
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.07
3 שנים ממוצעת
9.61
5 שנים ממוצעת
13.61
שנת 2019
29.96
שנת 2020
14.40
שנת 2021
27.80
שנת 2022
-18.52
שנת 2023
22.75
מדד שארפ
1.12
שארפ כל הקופות
1.03
אלפא שנתית
4.44
יחס נזילות
96.5
סטיית תקן 36 חודשים
3.75
סטיית תקן 60 חודשים
4.39
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.734
10107.8
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
48.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.004
24.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.219
7108.28
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
9.309
54266.06
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
6.389
37239.87
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.018
107.48
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.753
4391.17
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.422
2460.29
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
29.837
173922.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
5.122
29857.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.014
82.25
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.124
-722.2
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
3.28
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.999
5821.83
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.082
478.53
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.9
5245.18
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.198
6983.16
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
0
-2.52
זכאים מס הכנסה
-0.005
-30.54
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.076
444.27
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
13.702
79872.67
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.666
15540.31
מק"מ
25.675
149666.09
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.01%
₪ 49
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%
₪ 25
מזומנים ושווי מזומנים
18.47%
₪ 107,641
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
53.08%
₪ 309,439
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.41%
₪ 159,774
פיקדונות
0.08%
₪ 479
נכסים אחרים
0.95%
₪ 5,511
קרנות נאמנות
0.00%
₪ 0
הלוואות
0.00%
₪ 0

95.88%

חשיפה למניות

75.4%

חשיפה לחו"ל

32.91%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בכל רמת סיכון

תשואה 60 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בכל רמת סיכון

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.91
פברואר
4.75
מרץ
3.79
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
9.71
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
4.59
פברואר
-1.80
מרץ
1.65
אפריל
2.90
מאי
2.20
יוני
4.03
יולי
4.72
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-3.35
אוקטובר
-3.26
נובמבר
6.32
דצמבר
4.03
תשואה מצטברת
22.75
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-3.94
פברואר
-1.84
מרץ
1.72
אפריל
-3.03
מאי
-5.01
יוני
-5.51
יולי
6.81
אוגוסט
-2.06
ספטמבר
-7.80
אוקטובר
3.59
נובמבר
2.84
דצמבר
-5.01
תשואה מצטברת
-18.52
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.84
פברואר
1.86
מרץ
3.67
אפריל
4.67
מאי
1.01
יוני
1.46
יולי
1.06
אוגוסט
2.84
ספטמבר
-2.08
אוקטובר
5.03
נובמבר
0.83
דצמבר
3.81
תשואה מצטברת
27.80
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
-7.42
מרץ
-14.66
אפריל
11.82
מאי
3.41
יוני
0.61
יולי
5.36
אוגוסט
7.25
ספטמבר
-3.92
אוקטובר
-0.32
נובמבר
8.94
דצמבר
3.15
תשואה מצטברת
14.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
5.33
פברואר
3.24
מרץ
1.28
אפריל
4.06
מאי
-2.68
יוני
3.96
יולי
1.76
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
2.77
אוקטובר
3.13
נובמבר
2.81
דצמבר
1.20
תשואה מצטברת
29.96

מחשבון תשואה של אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בכל רמת סיכון

תשואה 60 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בכל רמת סיכון

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
4.59
פברואר
-1.80
מרץ
1.65
אפריל
2.90
מאי
2.20
יוני
4.03
יולי
4.72
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-3.35
אוקטובר
-3.26
נובמבר
6.32
דצמבר
4.03
תשואה מצטברת
22.75
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-3.94
פברואר
-1.84
מרץ
1.72
אפריל
-3.03
מאי
-5.01
יוני
-5.51
יולי
6.81
אוגוסט
-2.06
ספטמבר
-7.80
אוקטובר
3.59
נובמבר
2.84
דצמבר
-5.01
תשואה מצטברת
-18.52
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.84
פברואר
1.86
מרץ
3.67
אפריל
4.67
מאי
1.01
יוני
1.46
יולי
1.06
אוגוסט
2.84
ספטמבר
-2.08
אוקטובר
5.03
נובמבר
0.83
דצמבר
3.81
תשואה מצטברת
27.80
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
-7.42
מרץ
-14.66
אפריל
11.82
מאי
3.41
יוני
0.61
יולי
5.36
אוגוסט
7.25
ספטמבר
-3.92
אוקטובר
-0.32
נובמבר
8.94
דצמבר
3.15
תשואה מצטברת
14.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
5.33
פברואר
3.24
מרץ
1.28
אפריל
4.06
מאי
-2.68
יוני
3.96
יולי
1.76
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
2.77
אוקטובר
3.13
נובמבר
2.81
דצמבר
1.20
תשואה מצטברת
29.96