חברת הביטוח הראל לוגו

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

הראל חברת ביטוח

-1.8
/
אוקטובר
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11375
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
יתרת נכסים (במליונים)
991
צבירה נטו (במליונים)
111
דמי ניהול ממוצעים
0%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

10.82%

חשיפה למניות

23.63%

חשיפה לחו"ל

11.01%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.8
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.72
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.14
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.16
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.11
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.01
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
3 שנים ממוצעת
1.37
5 שנים ממוצעת
1.93
שנת 2019
7.04
שנת 2020
2.30
שנת 2021
6.10
שנת 2022
-5.88
מדד שארפ
-0.33
שארפ כל הקופות
-0.51
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
76.5
סטיית תקן 36 חודשים
0.93
סטיית תקן 60 חודשים
1.16
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.719
26949.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.16
1587
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.542
5369.37
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.534
5294.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.157
1558.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.167
1660.15
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.311
151761.65
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.077
80059.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.693
6864.69
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.127
1257.21
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.243
2403.72
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
19.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.045
442.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.092
909.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.278
2756.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.003
27.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.316
3130.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.486
4812.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.011
107.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.452
24306.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.227
121196.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.192
1904.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.222
31936.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.708
26843.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.141
1398.79
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.779
17634.86
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.714
7078.35
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.079
780.19
מניות לא סחירות
0.796
7889.75
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.489
4846.28
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.397
3937.09
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.013
132.31
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-1.64
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-15.85
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.218
21982.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
3.714
36816.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.168
1661.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.022
221.29
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.002
-15.85
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.503
-4986.05
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.08
10709.93
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
2.67
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-8.66
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
2.58
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.206
-2043.2
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
2.563
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.285
12735.27
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
9.142
90617.8
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.601
15873.57
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
6.547
64892.34
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.026
259.44
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.518
5134.88
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.007
70.03
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.019
185.09
פח"ק/פר"י
2.479
24570.31
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.07
-690.7
זכאים מס הכנסה
-0.01
-101.84
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.055
542.52
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
1.129
11186.83
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.668
16532.55
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.487
4826.84
מק"מ
1.461
14480.15
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.003
27.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.233
2.233
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.362
3592.56
קרנות גידור
0.039
386.8
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
4.686
173.05
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.219
2166.84
קרנות השקעה אחרות
0.115
1144.08
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.686
46449.47
קרנות נדל"ן
0.096
953.2
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.437
14240.11
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
29.46%
₪ 292,028
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.13%
₪ 11,215
מזומנים ושווי מזומנים
4.65%
₪ 46,115
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.92%
₪ 78,535
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.67%
₪ 254,423
פיקדונות
0.53%
₪ 5,205
נכסים אחרים
6.88%
₪ 68,150
קרנות נאמנות
2.60%
₪ 25,755
הלוואות
21.16%
₪ 209,779

10.82%

חשיפה למניות

23.63%

חשיפה לחו"ל

11.01%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.39
פברואר
-1.37
מרץ
0.44
אפריל
0.93
מאי
1.08
יוני
0.66
יולי
0.83
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
-1.80
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.80
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.27
פברואר
-1.03
מרץ
-0.10
אפריל
-0.55
מאי
-1.70
יוני
-0.19
יולי
1.14
אוגוסט
-1.10
ספטמבר
-1.67
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.54
דצמבר
-0.62
תשואה מצטברת
-5.88
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.65
פברואר
-0.23
מרץ
0.82
אפריל
0.59
מאי
0.82
יוני
0.52
יולי
0.37
אוגוסט
1.00
ספטמבר
-0.12
אוקטובר
0.63
נובמבר
0.65
דצמבר
0.24
תשואה מצטברת
6.10
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-0.28
מרץ
-5.32
אפריל
3.10
מאי
0.95
יוני
-0.66
יולי
1.10
אוגוסט
1.36
ספטמבר
-0.55
אוקטובר
0.08
נובמבר
1.71
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
2.30
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
0.70
מרץ
0.79
אפריל
0.71
מאי
-0.11
יוני
1.00
יולי
0.57
אוגוסט
0.13
ספטמבר
0.36
אוקטובר
0.68
נובמבר
0.28
דצמבר
0.24
תשואה מצטברת
7.04

מחשבון תשואה של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.39
פברואר
-1.37
מרץ
0.44
אפריל
0.93
מאי
1.08
יוני
0.66
יולי
0.83
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
-1.80
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.80
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.27
פברואר
-1.03
מרץ
-0.10
אפריל
-0.55
מאי
-1.70
יוני
-0.19
יולי
1.14
אוגוסט
-1.10
ספטמבר
-1.67
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.54
דצמבר
-0.62
תשואה מצטברת
-5.88
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.65
פברואר
-0.23
מרץ
0.82
אפריל
0.59
מאי
0.82
יוני
0.52
יולי
0.37
אוגוסט
1.00
ספטמבר
-0.12
אוקטובר
0.63
נובמבר
0.65
דצמבר
0.24
תשואה מצטברת
6.10
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-0.28
מרץ
-5.32
אפריל
3.10
מאי
0.95
יוני
-0.66
יולי
1.10
אוגוסט
1.36
ספטמבר
-0.55
אוקטובר
0.08
נובמבר
1.71
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
2.30
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
0.70
מרץ
0.79
אפריל
0.71
מאי
-0.11
יוני
1.00
יולי
0.57
אוגוסט
0.13
ספטמבר
0.36
אוקטובר
0.68
נובמבר
0.28
דצמבר
0.24
תשואה מצטברת
7.04
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים