חברת הביטוח הראל לוגו

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

הראל חברת ביטוח

-2.7
/
אוקטובר
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11376
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
יתרת נכסים (במליונים)
368
צבירה נטו (במליונים)
33
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.68%

חשיפה למניות

51.9%

חשיפה לחו"ל

23.01%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.7
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.26
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.95
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.11
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
4.14
5 שנים ממוצעת
3.73
שנת 2019
11.53
שנת 2020
4.06
שנת 2021
13.17
שנת 2022
-8.44
מדד שארפ
0.27
שארפ כל הקופות
-0.2
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
75.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.82
סטיית תקן 60 חודשים
2.16
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.538
9352.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.187
687.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.51
1877.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.503
1851.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.048
177.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.083
307.56
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.894
43824.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.335
8605.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.615
2264.83
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.119
439.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.121
445.32
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
6.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.033
121.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.068
248.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.139
510.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.001
5.19
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.171
629.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.42
1546.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.013
46.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.437
1611.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.093
22451.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.096
352.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.073
3951.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.515
5581.26
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.62
2285.21
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.8
28738.84
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.131
11535.36
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.345
1271.45
מניות לא סחירות
0.997
3673.6
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.205
8122.8
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.741
6416.13
אופציה מסוג Warrant
0
0.46
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.058
214.46
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-2.68
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.007
-25.67
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.659
35589.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.701
6268.19
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.735
2706.98
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.097
358.28
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.007
-25.67
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.253
-4615.4
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.402
5164.22
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
4.33
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-14.09
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
4.21
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.67
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.863
-3181.23
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.406
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.988
3641.13
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.775
21279.24
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.874
6905.06
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
3.915
14423.44
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.013
49.28
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.265
975.3
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.006
22.5
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.082
301.63
פח"ק/פר"י
2.04
7517.05
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.029
-106.18
זכאים מס הכנסה
-0.003
-10.58
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.208
766.49
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.762
10176.66
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.374
12430.67
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.325
4882.39
מק"מ
1.331
4903.23
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.012
45.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.101
2.101
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.579
5816.57
קרנות גידור
0.064
235.34
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
8.743
160.84
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.328
1207.46
קרנות השקעה אחרות
0.905
3335.59
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.743
32212.45
קרנות נדל"ן
0.069
253.91
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.153
11618.39
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.07%
₪ 55,532
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.84%
₪ 3,093
מזומנים ושווי מזומנים
6.82%
₪ 25,132
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.79%
₪ 106,089
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.29%
₪ 60,037
פיקדונות
0.27%
₪ 998
נכסים אחרים
14.25%
₪ 52,494
קרנות נאמנות
3.69%
₪ 13,602
הלוואות
13.97%
₪ 51,478

41.68%

חשיפה למניות

51.9%

חשיפה לחו"ל

23.01%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.26
פברואר
-1.35
מרץ
-0.06
אפריל
1.44
מאי
0.85
יוני
1.58
יולי
2.05
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.70
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.55
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.84
פברואר
-0.77
מרץ
0.72
אפריל
-1.32
מאי
-2.48
יוני
-2.15
יולי
2.91
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-3.84
אוקטובר
1.89
נובמבר
1.43
דצמבר
-1.69
תשואה מצטברת
-8.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.66
מרץ
1.73
אפריל
1.49
מאי
1.57
יוני
0.48
יולי
0.12
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
2.31
נובמבר
0.18
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
13.17
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-2.01
מרץ
-9.17
אפריל
5.23
מאי
1.35
יוני
-0.61
יולי
2.09
אוגוסט
2.69
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.52
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.79
פברואר
1.02
מרץ
0.80
אפריל
1.47
מאי
-1.25
יוני
2.05
יולי
0.64
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.86
אוקטובר
1.37
נובמבר
0.84
דצמבר
0.76
תשואה מצטברת
11.53

מחשבון תשואה של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.26
פברואר
-1.35
מרץ
-0.06
אפריל
1.44
מאי
0.85
יוני
1.58
יולי
2.05
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.70
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.55
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.84
פברואר
-0.77
מרץ
0.72
אפריל
-1.32
מאי
-2.48
יוני
-2.15
יולי
2.91
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-3.84
אוקטובר
1.89
נובמבר
1.43
דצמבר
-1.69
תשואה מצטברת
-8.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.66
מרץ
1.73
אפריל
1.49
מאי
1.57
יוני
0.48
יולי
0.12
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
2.31
נובמבר
0.18
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
13.17
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-2.01
מרץ
-9.17
אפריל
5.23
מאי
1.35
יוני
-0.61
יולי
2.09
אוגוסט
2.69
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.52
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.79
פברואר
1.02
מרץ
0.80
אפריל
1.47
מאי
-1.25
יוני
2.05
יולי
0.64
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.86
אוקטובר
1.37
נובמבר
0.84
דצמבר
0.76
תשואה מצטברת
11.53
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים