חברת הביטוח הראל לוגו

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

הראל חברת ביטוח

2.17
/
מרץ
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11376
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
יתרת נכסים (במליונים)
414
צבירה נטו (במליונים)
29
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.64%

חשיפה למניות

54.12%

חשיפה לחו"ל

23.25%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.17
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.34
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.9
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.81
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.98
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
3 שנים ממוצעת
4.1
5 שנים ממוצעת
5.22
שנת 2019
11.53
שנת 2020
4.06
שנת 2021
13.17
שנת 2022
-8.44
שנת 2023
7.74
מדד שארפ
-0.08
שארפ כל הקופות
-0.42
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
77
סטיית תקן 36 חודשים
1.77
סטיית תקן 60 חודשים
2.15
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.099
8693.91
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.185
765.79
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.541
2239.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.485
2007.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.051
211.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.104
431.48
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.098
50112.87
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.466
14358.62
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.499
2065.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.097
402.17
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.186
772.06
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.015
-63.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.015
63.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.05
206.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.061
254.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.052
215.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.373
1546.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.011
44.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.591
2449.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.018
24928.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.059
243.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.164
4820.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.423
5894.5
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.685
2837
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.949
32926.49
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.56
14747.28
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.37
1531.65
מניות לא סחירות
0.933
3863.51
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.222
9203.97
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.11
8739.67
אופציה מסוג Warrant
0
0.56
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
23.79
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.317
1314.38
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.187
42196.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.733
7177
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.284
5319.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.109
451.3
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.006
23.79
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.098
-407.89
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.168
4837.38
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
3.8
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-1.43
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
6.37
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
1.26
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.275
1138.74
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.344
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.018
4216.71
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.362
22209.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.625
6730.66
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.026
16675.73
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.013
55.22
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.006
25.03
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
7.8
פח"ק/פר"י
1.699
7038.64
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.112
-463.85
זכאים מס הכנסה
-0.007
-29.25
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.185
766.83
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.653
2705.41
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.31
1284.85
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.419
10021.83
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.092
8663.77
מק"מ
0.474
1962.06
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.013
55
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.941
1.941
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.399
5793.03
קרנות גידור
0.06
248.04
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
9.079
207.65
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.312
1291.36
קרנות השקעה אחרות
0.763
3158.47
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.079
37606.78
קרנות נדל"ן
0.072
299.18
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.519
10432.8
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.97%
₪ 62,014
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.67%
₪ 2,784
מזומנים ושווי מזומנים
6.52%
₪ 27,017
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.60%
₪ 126,767
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.63%
₪ 68,901
פיקדונות
0.01%
₪ 25
נכסים אחרים
13.85%
₪ 57,369
קרנות נאמנות
3.35%
₪ 13,888
הלוואות
13.39%
₪ 55,453

44.64%

חשיפה למניות

54.12%

חשיפה לחו"ל

23.25%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.03
פברואר
1.95
מרץ
2.17
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.19
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.26
פברואר
-1.35
מרץ
-0.06
אפריל
1.44
מאי
0.85
יוני
1.58
יולי
2.05
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.70
נובמבר
2.93
דצמבר
2.07
תשואה מצטברת
7.74
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.84
פברואר
-0.77
מרץ
0.72
אפריל
-1.32
מאי
-2.48
יוני
-2.15
יולי
2.91
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-3.84
אוקטובר
1.89
נובמבר
1.43
דצמבר
-1.69
תשואה מצטברת
-8.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.66
מרץ
1.73
אפריל
1.49
מאי
1.57
יוני
0.48
יולי
0.12
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
2.31
נובמבר
0.18
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
13.17
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-2.01
מרץ
-9.17
אפריל
5.23
מאי
1.35
יוני
-0.61
יולי
2.09
אוגוסט
2.69
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.52
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.79
פברואר
1.02
מרץ
0.80
אפריל
1.47
מאי
-1.25
יוני
2.05
יולי
0.64
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.86
אוקטובר
1.37
נובמבר
0.84
דצמבר
0.76
תשואה מצטברת
11.53

מחשבון תשואה של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.26
פברואר
-1.35
מרץ
-0.06
אפריל
1.44
מאי
0.85
יוני
1.58
יולי
2.05
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.70
נובמבר
2.93
דצמבר
2.07
תשואה מצטברת
7.74
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.84
פברואר
-0.77
מרץ
0.72
אפריל
-1.32
מאי
-2.48
יוני
-2.15
יולי
2.91
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-3.84
אוקטובר
1.89
נובמבר
1.43
דצמבר
-1.69
תשואה מצטברת
-8.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.66
מרץ
1.73
אפריל
1.49
מאי
1.57
יוני
0.48
יולי
0.12
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
2.31
נובמבר
0.18
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
13.17
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-2.01
מרץ
-9.17
אפריל
5.23
מאי
1.35
יוני
-0.61
יולי
2.09
אוגוסט
2.69
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.52
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.79
פברואר
1.02
מרץ
0.80
אפריל
1.47
מאי
-1.25
יוני
2.05
יולי
0.64
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.86
אוקטובר
1.37
נובמבר
0.84
דצמבר
0.76
תשואה מצטברת
11.53
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים