לוגו מיטב דש

מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

מיטב בית השקעות

1.02
/
פברואר
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11385
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
יתרת נכסים (במליונים)
484
צבירה נטו (במליונים)
44
דמי ניהול ממוצעים
0%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.12%

חשיפה למניות

34.34%

חשיפה לחו"ל

17.63%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.02
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.23
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.74
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.61
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.61
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
3.11
5 שנים ממוצעת
3.99
שנת 2019
8.99
שנת 2020
3.17
שנת 2021
8.90
שנת 2022
-7.10
שנת 2023
8.08
מדד שארפ
-0.41
שארפ כל הקופות
-0.61
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
83
סטיית תקן 36 חודשים
1.45
סטיית תקן 60 חודשים
1.58
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.009
9712.91
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.15
10395.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.723
3497.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.334
1616.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.135
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.781
3778.14
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.88
9091.32
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.307
49838.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.298
73969.32
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.945
23909.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.13
5464.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.138
664.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.395
1908.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.479
2313.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.112
540.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.124
597.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.49
7204.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.417
2015.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.47
7105.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.373
50158.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.287
1387.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.395
6745.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.086
5253.2
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.1
481.19
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.146
708.12
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.675
22607.21
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.567
7577.76
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.022
105.54
מניות לא סחירות
0.086
416.74
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.802
13548.32
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.513
2482.02
אופציה מסוג Warrant
0
0.15
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.001
2.49
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-19.45
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.012
60.3
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.125
604.68
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.99
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.336
6460.07
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.098
29485.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.033
159.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.196
949.04
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.313
1513.34
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.012
60.3
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.125
604.68
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.039
190.83
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.99
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.58
2805.35
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.244
1180.21
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
12.68
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
8.96
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.261
1262.68
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.598
2889.78
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.117
565.53
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.239
10828.58
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.965
4665.29
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.161
776.92
הלוואות לא מובטחות
0.789
3817.3
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.714
3454.08
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.023
110.06
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.041
200.05
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.221
1068.09
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.172
832.94
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.09
פח"ק/פר"י
0.288
1394.56
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.506
2448.19
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.018
-87.63
זכאים מס הכנסה
-0.006
-29.46
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.015
71.76
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.252
10886.7
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.305
6309.04
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.542
0.542
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.384
2.384
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.42
2031.5
קרנות גידור
0.092
444.51
קרנות גידור בחו"ל
0.165
796.37
קרנות הון סיכון
6.485
325.68
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.028
136.04
קרנות השקעה אחרות
2.222
10743.45
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.485
31355.76
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.01
46.88
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.06%
₪ 111,483
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.78%
₪ 13,452
מזומנים ושווי מזומנים
4.43%
₪ 21,413
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.83%
₪ 81,383
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.56%
₪ 162,273
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
10.24%
₪ 49,511
קרנות נאמנות
3.35%
₪ 16,184
הלוואות
5.76%
₪ 27,830

23.12%

חשיפה למניות

34.34%

חשיפה לחו"ל

17.63%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
1.02
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.29
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.96
פברואר
-1.70
מרץ
0.62
אפריל
1.08
מאי
0.97
יוני
1.12
יולי
1.57
אוגוסט
0.01
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-1.86
נובמבר
3.20
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
8.08
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.72
פברואר
-0.70
מרץ
0.48
אפריל
-1.16
מאי
-2.52
יוני
-1.54
יולי
2.48
אוגוסט
-0.83
ספטמבר
-2.78
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.04
דצמבר
-1.39
תשואה מצטברת
-7.10
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.62
פברואר
0.41
מרץ
1.02
אפריל
1.31
מאי
0.73
יוני
0.56
יולי
0.43
אוגוסט
1.14
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
1.80
נובמבר
0.16
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
8.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.68
מרץ
-6.42
אפריל
3.51
מאי
1.15
יוני
-0.68
יולי
1.70
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
0.22
נובמבר
2.48
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
3.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.59
פברואר
0.79
מרץ
0.70
אפריל
0.96
מאי
-0.38
יוני
1.15
יולי
0.83
אוגוסט
0.34
ספטמבר
0.85
אוקטובר
0.79
נובמבר
0.53
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
8.99

מחשבון תשואה של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.96
פברואר
-1.70
מרץ
0.62
אפריל
1.08
מאי
0.97
יוני
1.12
יולי
1.57
אוגוסט
0.01
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-1.86
נובמבר
3.20
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
8.08
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.72
פברואר
-0.70
מרץ
0.48
אפריל
-1.16
מאי
-2.52
יוני
-1.54
יולי
2.48
אוגוסט
-0.83
ספטמבר
-2.78
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.04
דצמבר
-1.39
תשואה מצטברת
-7.10
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.62
פברואר
0.41
מרץ
1.02
אפריל
1.31
מאי
0.73
יוני
0.56
יולי
0.43
אוגוסט
1.14
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
1.80
נובמבר
0.16
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
8.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.68
מרץ
-6.42
אפריל
3.51
מאי
1.15
יוני
-0.68
יולי
1.70
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
0.22
נובמבר
2.48
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
3.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.59
פברואר
0.79
מרץ
0.70
אפריל
0.96
מאי
-0.38
יוני
1.15
יולי
0.83
אוגוסט
0.34
ספטמבר
0.85
אוקטובר
0.79
נובמבר
0.53
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
8.99
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים