לוגו מיטב דש

מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

מיטב בית השקעות

-1.86
/
אוקטובר
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11385
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
יתרת נכסים (במליונים)
441
צבירה נטו (במליונים)
48
דמי ניהול ממוצעים
0%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.01%

חשיפה למניות

36.96%

חשיפה לחו"ל

14.28%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.86
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.14
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.38
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.88
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
3 שנים ממוצעת
2.4
5 שנים ממוצעת
2.81
שנת 2019
8.99
שנת 2020
3.17
שנת 2021
8.90
שנת 2022
-7.10
מדד שארפ
-0.23
שארפ כל הקופות
-0.52
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
82.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.38
סטיית תקן 60 חודשים
1.54
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 36 חודשים למסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.428
10704.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.559
6872.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.465
6460.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.354
1562.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.195
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.18
5201.29
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.793
43180.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.873
52351.35
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
7.513
33126.55
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.303
10155.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.069
305.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.377
1660.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.357
1572.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.121
534.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.23
1015.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.494
6585.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.173
763.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.773
7818.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.725
47286.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.361
1591.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.64
7231.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.208
5326.4
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.129
568.66
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.265
1169.9
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.239
18690.34
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.071
4720.52
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.01
42.45
מניות לא סחירות
0.062
274.62
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.741
16495.57
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.475
2092.85
אופציה מסוג Warrant
0
0.16
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-14.19
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.031
138.34
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.106
-468.07
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
41.39
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-12.63
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.547
6822.33
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.015
22113.35
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.049
216.81
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.254
1120.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.089
394.54
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.031
138.34
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.106
-468.07
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.08
352.38
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-12.63
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.491
-2166.91
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.076
336.19
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.058
-255.5
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
1.98
אופציות מסוג Warrants
0.001
6.48
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
22.84
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.386
-1700.11
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.166
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.601
2649.85
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.097
9244.49
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.15
5071.54
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.088
390.12
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.059
261.98
הלוואות לא מובטחות
0.85
3749.88
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.813
3586.17
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.059
260.97
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.055
241.29
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.306
1349.72
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.09
פח"ק/פר"י
0.315
1390.49
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.797
3515.44
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.088
-385.86
זכאים מס הכנסה
-0.001
-4.22
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.009
37.8
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.639
16043.95
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.524
2309.46
מק"מ
2.191
9659.54
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.348
0.348
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.986
1.986
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.566
2496.23
קרנות גידור
0.101
445.15
קרנות גידור בחו"ל
0.149
657.02
קרנות הון סיכון
6.815
464.74
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.66
11727.68
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.815
30050.43
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.009
41.35
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.96%
₪ 110,030
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.64%
₪ 11,661
מזומנים ושווי מזומנים
5.53%
₪ 24,404
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.22%
₪ 67,120
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.67%
₪ 148,473
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.24%
₪ 40,750
קרנות נאמנות
2.90%
₪ 12,787
הלוואות
5.83%
₪ 25,688

22.01%

חשיפה למניות

36.96%

חשיפה לחו"ל

14.28%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.96
פברואר
-1.70
מרץ
0.62
אפריל
1.08
מאי
0.97
יוני
1.12
יולי
1.57
אוגוסט
0.01
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-1.86
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.51
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.72
פברואר
-0.70
מרץ
0.48
אפריל
-1.16
מאי
-2.52
יוני
-1.54
יולי
2.48
אוגוסט
-0.83
ספטמבר
-2.78
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.04
דצמבר
-1.39
תשואה מצטברת
-7.10
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.62
פברואר
0.41
מרץ
1.02
אפריל
1.31
מאי
0.73
יוני
0.56
יולי
0.43
אוגוסט
1.14
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
1.80
נובמבר
0.16
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
8.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.68
מרץ
-6.42
אפריל
3.51
מאי
1.15
יוני
-0.68
יולי
1.70
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
0.22
נובמבר
2.48
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
3.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.59
פברואר
0.79
מרץ
0.70
אפריל
0.96
מאי
-0.38
יוני
1.15
יולי
0.83
אוגוסט
0.34
ספטמבר
0.85
אוקטובר
0.79
נובמבר
0.53
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
8.99

מחשבון תשואה של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל חיסכון לכל ילד המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.96
פברואר
-1.70
מרץ
0.62
אפריל
1.08
מאי
0.97
יוני
1.12
יולי
1.57
אוגוסט
0.01
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-1.86
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.51
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.72
פברואר
-0.70
מרץ
0.48
אפריל
-1.16
מאי
-2.52
יוני
-1.54
יולי
2.48
אוגוסט
-0.83
ספטמבר
-2.78
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.04
דצמבר
-1.39
תשואה מצטברת
-7.10
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.62
פברואר
0.41
מרץ
1.02
אפריל
1.31
מאי
0.73
יוני
0.56
יולי
0.43
אוגוסט
1.14
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
1.80
נובמבר
0.16
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
8.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.68
מרץ
-6.42
אפריל
3.51
מאי
1.15
יוני
-0.68
יולי
1.70
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
0.22
נובמבר
2.48
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
3.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.59
פברואר
0.79
מרץ
0.70
אפריל
0.96
מאי
-0.38
יוני
1.15
יולי
0.83
אוגוסט
0.34
ספטמבר
0.85
אוקטובר
0.79
נובמבר
0.53
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
8.99
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים