לוגו מיטב דש

מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מיטב בית השקעות

-2.42
/
אוקטובר
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11386
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
יתרת נכסים (במליונים)
194
צבירה נטו (במליונים)
16
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.36%

חשיפה למניות

48.94%

חשיפה לחו"ל

23.74%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.42
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.1
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.9
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.34
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
4.13
5 שנים ממוצעת
3.77
שנת 2019
11.92
שנת 2020
4.02
שנת 2021
12.56
שנת 2022
-9.16
מדד שארפ
0.45
שארפ כל הקופות
0.02
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
82
סטיית תקן 36 חודשים
1.92
סטיית תקן 60 חודשים
2.29
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.312
4487.88
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.519
2948.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.227
2382.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.299
580.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.165
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.034
2007.69
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.985
11620.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.87
15280.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.98
9669
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.994
3872.04
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.069
133.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.374
725.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.354
687.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.12
233.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.194
377.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.26
2445.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.148
286.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.759
3415.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.354
20102.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.358
695.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.627
3159.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.198
2326.67
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.236
459.12
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.486
944.5
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.772
15089.28
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.963
3811.02
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.018
34.27
מניות לא סחירות
0.121
234.78
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.727
13061.21
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.87
1689.63
אופציה מסוג Warrant
0
0.13
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-11.46
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.019
37.23
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.195
-377.91
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.017
33.42
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-6.19
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.47
2854.59
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.196
17853.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.276
535.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.466
904.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.164
318.55
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.019
37.23
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.195
-377.91
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.046
89.69
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-6.19
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.521
-1012.36
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.153
296.99
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.098
-189.45
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
1.46
אופציות מסוג Warrants
0.003
5.23
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.009
18.44
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.62
-1203.42
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.14
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.507
984.06
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.768
3433.06
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.97
1883.38
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.075
144.88
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.05
97.29
הלוואות לא מובטחות
0.717
1392.57
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.686
1331.77
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.109
210.7
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.054
105.4
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.304
589.58
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.02
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.437
2789.42
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.015
-29.45
זכאים מס הכנסה
-0.003
-5.67
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.01
19.9
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.879
5589.36
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.706
1370.52
מק"מ
1.452
2819.43
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.394
0.394
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.044
2.044
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.038
2015.41
קרנות גידור
0.174
337.17
קרנות גידור בחו"ל
0.139
269.04
קרנות הון סיכון
7.034
403.42
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.573
4996.37
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.034
13656.47
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.018
35.89
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.15%
₪ 46,880
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.37%
₪ 4,601
מזומנים ושווי מזומנים
5.71%
₪ 11,087
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.75%
₪ 53,882
אג"ח ממשלתיות סחירות
22.28%
₪ 43,261
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.35%
₪ 18,148
קרנות נאמנות
3.48%
₪ 6,749
הלוואות
4.91%
₪ 9,539

40.36%

חשיפה למניות

48.94%

חשיפה לחו"ל

23.74%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.58
פברואר
-1.63
מרץ
0.35
אפריל
1.59
מאי
1.02
יוני
1.71
יולי
2.51
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-2.42
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.92
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.22
פברואר
-0.64
מרץ
0.55
אפריל
-1.58
מאי
-2.95
יוני
-2.33
יולי
3.40
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-3.95
אוקטובר
2.23
נובמבר
1.27
דצמבר
-2.04
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.86
פברואר
0.82
מרץ
1.39
אפריל
1.97
מאי
0.92
יוני
0.75
יולי
0.45
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
2.72
נובמבר
0.08
דצמבר
1.27
תשואה מצטברת
12.56
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
-2.45
מרץ
-9.79
אפריל
5.32
מאי
1.55
יוני
-0.78
יולי
2.77
אוגוסט
2.85
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
0.39
נובמבר
4.27
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
4.02
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.56
פברואר
1.18
מרץ
0.59
אפריל
1.58
מאי
-1.13
יוני
1.78
יולי
0.73
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.51
אוקטובר
1.20
נובמבר
1.02
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
11.92

מחשבון תשואה של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.58
פברואר
-1.63
מרץ
0.35
אפריל
1.59
מאי
1.02
יוני
1.71
יולי
2.51
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-2.42
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.92
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.22
פברואר
-0.64
מרץ
0.55
אפריל
-1.58
מאי
-2.95
יוני
-2.33
יולי
3.40
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-3.95
אוקטובר
2.23
נובמבר
1.27
דצמבר
-2.04
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.86
פברואר
0.82
מרץ
1.39
אפריל
1.97
מאי
0.92
יוני
0.75
יולי
0.45
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
2.72
נובמבר
0.08
דצמבר
1.27
תשואה מצטברת
12.56
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
-2.45
מרץ
-9.79
אפריל
5.32
מאי
1.55
יוני
-0.78
יולי
2.77
אוגוסט
2.85
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
0.39
נובמבר
4.27
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
4.02
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.56
פברואר
1.18
מרץ
0.59
אפריל
1.58
מאי
-1.13
יוני
1.78
יולי
0.73
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.51
אוקטובר
1.20
נובמבר
1.02
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
11.92
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים