לוגו מיטב דש

מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מיטב בית השקעות

2.18
/
מרץ
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
11386
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
יתרת נכסים (במליונים)
220
צבירה נטו (במליונים)
13
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.06%

חשיפה למניות

48.85%

חשיפה לחו"ל

25.56%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.18
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.93
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.09
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.42
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.58
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
4.59
5 שנים ממוצעת
5.64
שנת 2019
11.92
שנת 2020
4.02
שנת 2021
12.56
שנת 2022
-9.16
שנת 2023
10.63
מדד שארפ
0.51
שארפ כל הקופות
0.3
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
83
סטיית תקן 36 חודשים
1.94
סטיית תקן 60 חודשים
2.3
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.032
4474.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.337
2943.35
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.619
1363.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.272
599.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.602
1326.19
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.193
2626.22
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.405
16302.16
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.326
22734.58
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.378
7436.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.934
2056.59
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.114
251.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.358
787.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.422
929.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.1
220.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.087
191.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.034
2277.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.333
732.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.332
2932.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.653
19050.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.262
576.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.13
2487.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.783
1723.77
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.18
396.27
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.271
597.22
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.581
18892.1
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.914
6414.51
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.08
176.93
מניות לא סחירות
0.175
385.5
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.295
11656.72
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.95
2092.63
אופציה מסוג Warrant
0
0.15
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-13.88
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.008
17.32
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.128
281.13
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-2.11
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.996
2192.11
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
12.179
26813.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.241
530.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.435
957.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.575
1266.91
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
17.32
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.128
281.13
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.046
101.25
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-2.11
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.066
-145.01
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.027
60
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.011
-23.58
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.005
12.1
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
7.89
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.109
239.74
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.325
716.16
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.096
211.37
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.922
4230.72
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.002
2206.29
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.14
308.67
הלוואות לא מובטחות
0.635
1397.52
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.726
1597.3
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.044
97.32
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.198
435.81
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.142
313.21
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.03
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.078
2373.71
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.013
-28.63
זכאים מס הכנסה
-0.012
-25.85
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.167
368.14
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.733
3814.75
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.875
1926.22
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.613
0.613
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.395
2.395
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.086
190.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.746
1642.98
קרנות גידור
0.167
366.7
קרנות גידור בחו"ל
0.201
443.6
קרנות הון סיכון
7.177
317.96
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.06
131.88
קרנות השקעה אחרות
2.061
4537.45
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.177
15800.84
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.021
45.74
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.18%
₪ 42,233
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.10%
₪ 4,628
מזומנים ושווי מזומנים
3.95%
₪ 8,704
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.67%
₪ 69,728
אג"ח ממשלתיות סחירות
23.24%
₪ 51,156
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
11.03%
₪ 24,279
קרנות נאמנות
3.84%
₪ 8,456
הלוואות
4.99%
₪ 10,981

44.06%

חשיפה למניות

48.85%

חשיפה לחו"ל

25.56%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
1.77
מרץ
2.18
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.29
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.58
פברואר
-1.63
מרץ
0.35
אפריל
1.59
מאי
1.02
יוני
1.71
יולי
2.51
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-2.42
נובמבר
3.70
דצמבר
2.65
תשואה מצטברת
10.63
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.22
פברואר
-0.64
מרץ
0.55
אפריל
-1.58
מאי
-2.95
יוני
-2.33
יולי
3.40
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-3.95
אוקטובר
2.23
נובמבר
1.27
דצמבר
-2.04
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.86
פברואר
0.82
מרץ
1.39
אפריל
1.97
מאי
0.92
יוני
0.75
יולי
0.45
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
2.72
נובמבר
0.08
דצמבר
1.27
תשואה מצטברת
12.56
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
-2.45
מרץ
-9.79
אפריל
5.32
מאי
1.55
יוני
-0.78
יולי
2.77
אוגוסט
2.85
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
0.39
נובמבר
4.27
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
4.02
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.56
פברואר
1.18
מרץ
0.59
אפריל
1.58
מאי
-1.13
יוני
1.78
יולי
0.73
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.51
אוקטובר
1.20
נובמבר
1.02
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
11.92

מחשבון תשואה של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.58
פברואר
-1.63
מרץ
0.35
אפריל
1.59
מאי
1.02
יוני
1.71
יולי
2.51
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-2.42
נובמבר
3.70
דצמבר
2.65
תשואה מצטברת
10.63
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.22
פברואר
-0.64
מרץ
0.55
אפריל
-1.58
מאי
-2.95
יוני
-2.33
יולי
3.40
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-3.95
אוקטובר
2.23
נובמבר
1.27
דצמבר
-2.04
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.86
פברואר
0.82
מרץ
1.39
אפריל
1.97
מאי
0.92
יוני
0.75
יולי
0.45
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
2.72
נובמבר
0.08
דצמבר
1.27
תשואה מצטברת
12.56
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
-2.45
מרץ
-9.79
אפריל
5.32
מאי
1.55
יוני
-0.78
יולי
2.77
אוגוסט
2.85
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
0.39
נובמבר
4.27
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
4.02
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.56
פברואר
1.18
מרץ
0.59
אפריל
1.58
מאי
-1.13
יוני
1.78
יולי
0.73
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.51
אוקטובר
1.20
נובמבר
1.02
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
11.92
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים