ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

ילין לפידות בית השקעות

1.93
/
פברואר
תאריך הקמה
23/11/2016
מספר האוצר
11390
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
2,099
צבירה נטו (במליונים)
808
דמי ניהול ממוצעים
0.69%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.02%

חשיפה למניות

46.59%

חשיפה לחו"ל

23.82%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.93
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.34
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.12
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.6
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
35.36
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
3 שנים ממוצעת
5.55
5 שנים ממוצעת
6.24
שנת 2019
12.26
שנת 2020
4.96
שנת 2021
13.65
שנת 2022
-9.37
שנת 2023
12.89
מדד שארפ
0.95
שארפ כל הקופות
1
אלפא שנתית
1.56
יחס נזילות
89.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.98
סטיית תקן 60 חודשים
2.27
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.007
21136.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.03
620.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.568
11919.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.403
8449.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.075
1568.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.462
9695.34
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.885
165499.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.176
150625.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.335
111976.74
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.14
2947.4
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.035
736.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.301
27304.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.08
22659.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.005
95.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
2.54
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.155
3247.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.119
2505.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.136
2848.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.52
10913.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.889
18656.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.863
228009.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.223
4672.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.287
47999.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.852
59864.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.454
30526.18
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.44
72204.03
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.235
67907.7
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.006
130.06
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.241
5068.74
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.138
2887.17
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
1.865
39144.78
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.453
9503.52
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.903
18954.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
1.865
39144.78
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.019
-393.27
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.156
-3276.32
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.008
160.16
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
87.02
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.649
13616.17
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.1
2089.08
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.375
7862.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.961
20177
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-1.592
-33425.48
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.012
256.06
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.092
2864.07
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.324
6799.51
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.255
5346.25
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
8.382
175946.19
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.055
-1159.53
זכאים מס הכנסה
-0.006
-130.06
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.09
1887.61
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
15.283
320789.61
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.264
26534.75
מק"מ
15.917
334093.27
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.03
636.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.194
4081.16
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.008
163.51
קרנות הון סיכון
0.831
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.232
4861.01
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.831
17436.66
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.57%
₪ 473,819
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.97%
₪ 41,426
מזומנים ושווי מזומנים
24.93%
₪ 523,271
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.29%
₪ 237,070
אג"ח ממשלתיות סחירות
36.77%
₪ 771,891
פיקדונות
-0.63%
₪ -13,248
נכסים אחרים
2.39%
₪ 50,097
קרנות נאמנות
0.22%
₪ 4,718
הלוואות
0.47%
₪ 9,951

46.02%

חשיפה למניות

46.59%

חשיפה לחו"ל

23.82%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.5
3.19
15.56
15.68
32.49
2.37
2.36
10.42
11.5
29.5
2.22
2.56
14.77
18.04
37.45
2.22
2.56
11.21
12.28
31.23
2.22
2.83
13.9
2.22
2.29
10.72
12.58
26.75
2.2
2.62
11.47
16.31
55.84
2.1
2.69
11.97
15.17
30.7
2.08
2.19
11.14
13.75
29.5
1.99
2.51
13.56
1.93
2.38
14.34
17.6
35.36
1.92
2.16
1.83
2.01
13.66
1.8
2.14
11.75
14.3
31.75
1.79
2.08
10.35
6.44
23.74
1.5
1.82
10.13

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.44
פברואר
1.93
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.38
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.74
פברואר
-1.62
מרץ
1.06
אפריל
1.80
מאי
1.42
יוני
2.03
יולי
2.62
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.68
אוקטובר
-1.75
נובמבר
3.28
דצמבר
2.76
תשואה מצטברת
12.89
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.10
פברואר
-1.36
מרץ
0.90
אפריל
-1.55
מאי
-2.58
יוני
-2.26
יולי
3.39
אוגוסט
-1.56
ספטמבר
-4.09
אוקטובר
1.96
נובמבר
1.76
דצמבר
-2.03
תשואה מצטברת
-9.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.45
מרץ
2.30
אפריל
2.03
מאי
0.87
יוני
1.10
יולי
0.60
אוגוסט
1.46
ספטמבר
-1.24
אוקטובר
2.79
נובמבר
0.12
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
13.65
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
-2.34
מרץ
-8.99
אפריל
6.00
מאי
1.13
יוני
0.11
יולי
2.06
אוגוסט
3.31
ספטמבר
-1.73
אוקטובר
-0.16
נובמבר
4.06
דצמבר
1.40
תשואה מצטברת
4.96
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.50
פברואר
1.10
מרץ
0.78
אפריל
1.48
מאי
-1.05
יוני
1.86
יולי
0.80
אוגוסט
-0.37
ספטמבר
1.33
אוקטובר
1.43
נובמבר
1.22
דצמבר
0.59
תשואה מצטברת
12.26

מחשבון תשואה של ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.74
פברואר
-1.62
מרץ
1.06
אפריל
1.80
מאי
1.42
יוני
2.03
יולי
2.62
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.68
אוקטובר
-1.75
נובמבר
3.28
דצמבר
2.76
תשואה מצטברת
12.89
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.10
פברואר
-1.36
מרץ
0.90
אפריל
-1.55
מאי
-2.58
יוני
-2.26
יולי
3.39
אוגוסט
-1.56
ספטמבר
-4.09
אוקטובר
1.96
נובמבר
1.76
דצמבר
-2.03
תשואה מצטברת
-9.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.45
מרץ
2.30
אפריל
2.03
מאי
0.87
יוני
1.10
יולי
0.60
אוגוסט
1.46
ספטמבר
-1.24
אוקטובר
2.79
נובמבר
0.12
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
13.65
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
-2.34
מרץ
-8.99
אפריל
6.00
מאי
1.13
יוני
0.11
יולי
2.06
אוגוסט
3.31
ספטמבר
-1.73
אוקטובר
-0.16
נובמבר
4.06
דצמבר
1.40
תשואה מצטברת
4.96
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.50
פברואר
1.10
מרץ
0.78
אפריל
1.48
מאי
-1.05
יוני
1.86
יולי
0.80
אוגוסט
-0.37
ספטמבר
1.33
אוקטובר
1.43
נובמבר
1.22
דצמבר
0.59
תשואה מצטברת
12.26
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים