ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

ילין לפידות בית השקעות

0.7
/
פברואר
תאריך הקמה
23/11/2016
מספר האוצר
11392
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
242
צבירה נטו (במליונים)
46
דמי ניהול ממוצעים
0.7%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

18.42%

חשיפה למניות

30.88%

חשיפה לחו"ל

19.32%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.7
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.9
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.71
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.46
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.82
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
3.06
5 שנים ממוצעת
3.86
שנת 2019
8.83
שנת 2020
3.29
שנת 2021
8.20
שנת 2022
-6.56
שנת 2023
8.06
מדד שארפ
-0.3
שארפ כל הקופות
-0.56
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
88.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.18
סטיית תקן 60 חודשים
1.56
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.663
4024.22
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.034
82.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.053
2546.86
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.685
1656.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.14
337.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.707
1711.67
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.83
35879.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.789
33360.56
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.795
14021.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.259
626.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.05
121.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
2.008
4859.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.554
3759.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.003
7.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.295
713.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.289
699.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.258
623.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.937
2267.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.835
4438.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.932
33705.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.423
1023.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.238
7834.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.868
9358.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.477
1154.93
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.452
3512.61
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.189
2877.55
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.007
17.14
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.128
310.51
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.074
180.11
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.93
2249.82
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.804
1945.81
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.019
2465.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.93
2249.82
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-12.64
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-22.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.009
21.04
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
4.61
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.195
472.64
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.13
315.66
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.634
-1533.74
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.02
48.51
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.253
588.18
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.398
963.93
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.49
1185.63
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.701
4114.73
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.056
-135.3
זכאים מס הכנסה
-0.001
-2.81
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.054
130.78
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.908
16712.56
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.429
3456.12
מק"מ
11.845
28658.02
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.015
37.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.118
284.37
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.01
24.28
קרנות הון סיכון
1.27
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.346
836.47
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.27
3073.51
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
32.17%
₪ 77,828
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.72%
₪ 6,576
מזומנים ושווי מזומנים
10.04%
₪ 24,283
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.29%
₪ 12,794
אג"ח ממשלתיות סחירות
46.97%
₪ 113,631
פיקדונות
-0.63%
₪ -1,534
נכסים אחרים
3.19%
₪ 7,721
קרנות נאמנות
0.13%
₪ 321
הלוואות
0.13%
₪ 316

18.42%

חשיפה למניות

30.88%

חשיפה לחו"ל

19.32%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (16)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.12
1.53
9.66
12.15
1.05
1.51
8.87
7.36
17.68
1.05
1.34
8.55
1.04
1.30
9.3
6.62
16.97
0.99
1.59
11.17
8.87
17.8
0.88
1.22
7.97
6.28
18.43
0.87
0.94
7.45
5.25
15.94
0.73
0.99
8.15
9.5
23.14
0.7
0.93
8.9
9.46
20.82
0.68
1.19
7.66
4.33
12.96
0.66
0.82
7.41
3.49
12.48
0.31
0.48
7.32
7.36
16.96
0.21
0.44
6.06
5.54
18.95
0
-1.86
-1.11
4.55
5.06
12.78

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
0.70
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.93
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.66
פברואר
-1.48
מרץ
0.97
אפריל
1.12
מאי
1.31
יוני
1.03
יולי
1.29
אוגוסט
0.21
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-1.32
נובמבר
2.30
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
8.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-1.00
מרץ
0.24
אפריל
-0.83
מאי
-1.88
יוני
-0.63
יולי
1.67
אוגוסט
-1.24
ספטמבר
-2.23
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.72
דצמבר
-0.95
תשואה מצטברת
-6.56
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.02
מרץ
1.34
אפריל
0.94
מאי
0.79
יוני
0.66
יולי
0.44
אוגוסט
0.97
ספטמבר
-0.43
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.48
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
8.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.55
פברואר
-0.81
מרץ
-7.36
אפריל
4.42
מאי
1.01
יוני
-0.19
יולי
1.60
אוגוסט
2.35
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-0.08
נובמבר
2.66
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
3.29
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.66
פברואר
0.91
מרץ
0.70
אפריל
1.05
מאי
-0.41
יוני
1.19
יולי
0.71
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
0.95
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.58
דצמבר
0.39
תשואה מצטברת
8.83

מחשבון תשואה של ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.66
פברואר
-1.48
מרץ
0.97
אפריל
1.12
מאי
1.31
יוני
1.03
יולי
1.29
אוגוסט
0.21
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-1.32
נובמבר
2.30
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
8.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-1.00
מרץ
0.24
אפריל
-0.83
מאי
-1.88
יוני
-0.63
יולי
1.67
אוגוסט
-1.24
ספטמבר
-2.23
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.72
דצמבר
-0.95
תשואה מצטברת
-6.56
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.02
מרץ
1.34
אפריל
0.94
מאי
0.79
יוני
0.66
יולי
0.44
אוגוסט
0.97
ספטמבר
-0.43
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.48
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
8.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.55
פברואר
-0.81
מרץ
-7.36
אפריל
4.42
מאי
1.01
יוני
-0.19
יולי
1.60
אוגוסט
2.35
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-0.08
נובמבר
2.66
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
3.29
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.66
פברואר
0.91
מרץ
0.70
אפריל
1.05
מאי
-0.41
יוני
1.19
יולי
0.71
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
0.95
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.58
דצמבר
0.39
תשואה מצטברת
8.83
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים