חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

מנורה חברת ביטוח

-2.04
/
אוקטובר
תאריך הקמה
12/09/2005
מספר האוצר
1145
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
עד 10% מניות
יתרת נכסים (במליונים)
78
צבירה נטו (במליונים)
-4
דמי ניהול ממוצעים
0.56%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

8.61%

חשיפה למניות

21.28%

חשיפה לחו"ל

11.29%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-1.22
2.43
2.36
-2.04
0.64
0.81
תשואה חודשית
-2.04
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.81
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.07
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.71
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.02
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.2
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.08
3 שנים ממוצעת
0.24
5 שנים ממוצעת
1.02
שנת 2019
7.45
שנת 2020
1.19
שנת 2021
5.07
שנת 2022
-7.40
מדד שארפ
-0.76
שארפ כל הקופות
-0.95
אלפא שנתית
-0.96
יחס נזילות
87.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.13
סטיית תקן 60 חודשים
1.4
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.99
1558.48
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
3.132
2452.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.395
308.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.06
46.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.227
178.02
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.189
148.28
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.406
12062.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
17.192
13461.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.599
2035.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.486
380.92
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.23
179.96
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
1.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.094
73.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.063
49.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.027
21.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.971
760.22
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.427
334.48
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.01
7.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.455
356.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.005
3.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.865
3026.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.984
10167.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.524
410.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.323
2601.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.809
1416.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.071
55.44
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.122
878.22
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.526
411.55
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.09
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.181
2491
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.167
130.51
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.047
36.84
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.015
-11.95
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.251
196.53
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.012
9.28
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.688
538.91
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.263
988.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
3.369
2638.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.255
199.56
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.251
196.53
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.012
9.28
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.264
206.36
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.706
-552.53
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
0.71
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-0.47
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.01
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.054
-42.35
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.214
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.886
693.38
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.933
2296.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.441
345.6
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.827
647.4
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.872
682.89
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.93
728.12
פח"ק/פר"י
1.224
958.28
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.047
-36.74
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.873
683.9
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.007
5.28
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.676
1312.01
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.51
2748.13
מק"מ
3.704
2900.51
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.001
1.08
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
4.761
4.761
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.284
222.36
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0.014
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.03
23.86
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.014
11.31
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
33.18%
₪ 25,982
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.53%
₪ 416
מזומנים ושווי מזומנים
7.34%
₪ 5,747
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.64%
₪ 5,198
אג"ח ממשלתיות סחירות
39.58%
₪ 30,990
פיקדונות
0.87%
₪ 683
נכסים אחרים
1.51%
₪ 1,184
קרנות נאמנות
5.05%
₪ 3,952
הלוואות
5.30%
₪ 4,150

8.61%

חשיפה למניות

21.28%

חשיפה לחו"ל

11.29%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 10% מניות (2)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.22
2.43
2.36
6.22
12.65

מובילה בתשואות

קופה פודה

-2.04
0.64
0.81
0.71
5.2

קופה פודה

תשואות העבר של מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.71
פברואר
-2.05
מרץ
0.75
אפריל
0.59
מאי
0.98
יוני
0.79
יולי
0.98
אוגוסט
0.14
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.04
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.41
פברואר
-1.23
מרץ
-0.35
אפריל
-0.85
מאי
-1.97
יוני
-0.57
יולי
1.63
אוגוסט
-1.50
ספטמבר
-2.37
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.67
דצמבר
-0.50
תשואה מצטברת
-7.40
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.57
פברואר
-0.30
מרץ
0.78
אפריל
0.44
מאי
0.72
יוני
0.38
יולי
0.50
אוגוסט
0.83
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.44
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
5.07
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-0.39
מרץ
-6.74
אפריל
3.30
מאי
1.32
יוני
-0.70
יולי
1.18
אוגוסט
1.47
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
0.08
נובמבר
2.05
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
1.19
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.47
פברואר
0.87
מרץ
0.71
אפריל
0.83
מאי
-0.06
יוני
1.03
יולי
0.61
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
0.67
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.14
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
7.45

מחשבון תשואה של מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.71
פברואר
-2.05
מרץ
0.75
אפריל
0.59
מאי
0.98
יוני
0.79
יולי
0.98
אוגוסט
0.14
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.04
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.41
פברואר
-1.23
מרץ
-0.35
אפריל
-0.85
מאי
-1.97
יוני
-0.57
יולי
1.63
אוגוסט
-1.50
ספטמבר
-2.37
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.67
דצמבר
-0.50
תשואה מצטברת
-7.40
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.57
פברואר
-0.30
מרץ
0.78
אפריל
0.44
מאי
0.72
יוני
0.38
יולי
0.50
אוגוסט
0.83
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.44
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
5.07
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-0.39
מרץ
-6.74
אפריל
3.30
מאי
1.32
יוני
-0.70
יולי
1.18
אוגוסט
1.47
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
0.08
נובמבר
2.05
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
1.19
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.47
פברואר
0.87
מרץ
0.71
אפריל
0.83
מאי
-0.06
יוני
1.03
יולי
0.61
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
0.67
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.14
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
7.45
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים