חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

מנורה חברת ביטוח

0.33
/
פברואר
תאריך הקמה
12/09/2005
מספר האוצר
1147
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
725
צבירה נטו (במליונים)
-92
דמי ניהול ממוצעים
0.48%
דמי ניהול מהפקדה
0.09%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

2.99%

חשיפה למניות

25.86%

חשיפה לחו"ל

14.75%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.33
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.14
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.52
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.1
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.79
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
3 שנים ממוצעת
1.16
5 שנים ממוצעת
1.89
שנת 2019
7.53
שנת 2020
0.66
שנת 2021
5.23
שנת 2022
-5.81
שנת 2023
4.52
מדד שארפ
-1.01
שארפ כל הקופות
-1.02
אלפא שנתית
-0.84
יחס נזילות
75
סטיית תקן 36 חודשים
0.98
סטיית תקן 60 חודשים
1.33
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.375
9976.41
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.826
13245.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.274
1985.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.141
1023.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.19
1375.29
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.146
1060.73
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.14
102573.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
18.141
131596.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.138
15510.6
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.365
2647.47
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.153
1109.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
6.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.045
327.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.03
218.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.014
101.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.797
5780.64
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.184
1335.4
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.023
166.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.606
4394.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
66.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.028
14712.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.244
52548.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.257
1864.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.912
13868.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.971
7041.71
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.032
229.9
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.5
3624.46
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.269
1952.43
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.488
3541.71
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.761
5523.14
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.092
666.45
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.004
27.32
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-17.62
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.494
3586.91
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.302
2187.92
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.191
1387.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.704
12357.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.128
926.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.494
3586.91
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.111
803.91
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.035
255.41
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.291
2112.08
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
3.03
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-1.77
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.41
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.2
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.012
89.39
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.484
590.81
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
2.183
15837.34
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.094
44203.73
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.119
8113.81
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.475
3442.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.505
18168.64
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.01
71.44
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
1.074
7790.21
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.081
590.81
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.052
379.12
פח"ק/פר"י
1.737
12600.42
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.038
-274.69
זכאים מס הכנסה
-0.007
-50.9
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.29
2101.02
זכויות במקרקעין מניבים
0.07
504.89
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.158
1145.39
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.05
7615.36
מק"מ
2.244
16279.87
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.001
4.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.006
3.006
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.056
404.42
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.388
2811.45
קרנות הון סיכון
10.07
11452.93
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.92
13927.32
קרנות השקעה אחרות
0.942
6831.19
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.07
73048.53
קרנות נדל"ן
0.082
594.65
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.936
28550.57
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.53%
₪ 134,396
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.78%
₪ 5,660
מזומנים ושווי מזומנים
3.00%
₪ 21,740
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
2.77%
₪ 20,095
אג"ח ממשלתיות סחירות
37.18%
₪ 269,669
פיקדונות
1.08%
₪ 7,862
נכסים אחרים
20.66%
₪ 149,886
קרנות נאמנות
3.06%
₪ 22,218
הלוואות
12.94%
₪ 93,870

2.99%

חשיפה למניות

25.86%

חשיפה לחו"ל

14.75%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (28)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.39
0.70
7.5
5.4
15.19
1.16
1.27
8.66
6.93
12.88
1.03
1.29
9.13
7.03
17.4
0.87
0.89
9.68
5.08
11.36
0.84
1.34
9.09
6.76
10.64
0.78
0.88
5.84
9.49
20.33
0.78
1.00
6.5
2.98
5.93
0.76
1.38
0.64
0.80
7.17
3.4
12.41
0.63
0.67
6.33
5.37
10.57
0.61
0.82
7.8
4.02
12.02
0.57
0.85
7.68
4.88
12.66
0.42
0.57
4.67
6.65
15.26
0.33
0.27
5.14
3.52
9.79
0.32
0.36
5.53
2.23
9.05
0.3
0.33
6.03
4.66
14.32

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.06
פברואר
0.33
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.27
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.29
פברואר
-1.59
מרץ
0.42
אפריל
0.72
מאי
1.22
יוני
0.77
יולי
0.60
אוגוסט
0.54
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
-1.71
נובמבר
1.91
דצמבר
1.05
תשואה מצטברת
4.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.16
פברואר
-1.04
מרץ
-0.23
אפריל
-0.59
מאי
-1.77
יוני
-0.08
יולי
1.24
אוגוסט
-1.47
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.69
דצמבר
-0.40
תשואה מצטברת
-5.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-0.36
מרץ
0.82
אפריל
0.50
מאי
0.74
יוני
0.34
יולי
0.51
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.42
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.40
מרץ
-6.87
אפריל
3.10
מאי
1.28
יוני
-0.65
יולי
1.16
אוגוסט
1.44
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
0.06
נובמבר
2.00
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
0.66
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.87
מרץ
0.68
אפריל
0.79
מאי
-0.07
יוני
1.03
יולי
0.66
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
0.68
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.22
דצמבר
0.35
תשואה מצטברת
7.53

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.29
פברואר
-1.59
מרץ
0.42
אפריל
0.72
מאי
1.22
יוני
0.77
יולי
0.60
אוגוסט
0.54
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
-1.71
נובמבר
1.91
דצמבר
1.05
תשואה מצטברת
4.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.16
פברואר
-1.04
מרץ
-0.23
אפריל
-0.59
מאי
-1.77
יוני
-0.08
יולי
1.24
אוגוסט
-1.47
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.69
דצמבר
-0.40
תשואה מצטברת
-5.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-0.36
מרץ
0.82
אפריל
0.50
מאי
0.74
יוני
0.34
יולי
0.51
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.42
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.40
מרץ
-6.87
אפריל
3.10
מאי
1.28
יוני
-0.65
יולי
1.16
אוגוסט
1.44
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
0.06
נובמבר
2.00
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
0.66
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.87
מרץ
0.68
אפריל
0.79
מאי
-0.07
יוני
1.03
יולי
0.66
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
0.68
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.22
דצמבר
0.35
תשואה מצטברת
7.53
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים