חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

מנורה חברת ביטוח

-1.71
/
אוקטובר
תאריך הקמה
12/09/2005
מספר האוצר
1147
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
734
צבירה נטו (במליונים)
-91
דמי ניהול ממוצעים
0.48%
דמי ניהול מהפקדה
0.07%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

3.12%

חשיפה למניות

27.59%

חשיפה לחו"ל

11.09%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.71
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.79
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.29
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.09
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.61
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.12
3 שנים ממוצעת
1.08
5 שנים ממוצעת
1.48
שנת 2019
7.53
שנת 2020
0.66
שנת 2021
5.23
שנת 2022
-5.81
מדד שארפ
-0.67
שארפ כל הקופות
-0.65
אלפא שנתית
-0.48
יחס נזילות
74
סטיית תקן 36 חודשים
0.98
סטיית תקן 60 חודשים
1.33
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.375
10096.26
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.341
17184.34
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.267
1961.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.142
1046.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.008
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.021
156.74
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.178
1306.87
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.483
106317.5
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.163
118646.02
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.444
17937.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.329
2418.52
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
9.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.047
344.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.029
215.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.014
100.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.235
1727.9
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0.129
950.44
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.156
1146
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.023
169.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.834
6125.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.012
86.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.925
14130.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.464
47452.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.261
1913.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.797
13192.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.9
6609.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.036
261.13
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.558
4092.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.259
1902.5
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.537
3942.56
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.758
5564.39
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.082
600.08
אופציה מסוג Warrant
0
0.07
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.011
80.83
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-29.84
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.288
-2112.4
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.016
-115.47
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.466
3421.6
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.277
2036.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.677
12312.16
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.126
928.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.288
-2112.4
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.016
-115.47
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.175
1281.36
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
1.136
8338.03
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.347
2549.19
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
3.37
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-2.22
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.014
-101.64
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.511
197.71
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
2.95
21652.71
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.179
38017.79
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.195
8775.68
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.485
3559.16
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.445
17946.78
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.012
90.49
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
1.06
7779.1
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.027
197.71
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.618
4533.13
פח"ק/פר"י
1.181
8669.85
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.04
-294.12
זכאים מס הכנסה
-0.009
-69.55
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.261
1916.06
זכויות במקרקעין מניבים
0.075
548.01
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.003
19.05
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.328
2405.83
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.205
1503.16
מק"מ
3.482
25563.86
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.001
5.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.225
3.225
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.065
480.13
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.47
3448.21
קרנות הון סיכון
10.424
12567.2
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.972
14478.26
קרנות השקעה אחרות
0.61
4476.17
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.424
76517.75
קרנות נדל"ן
0.302
2219.77
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.356
31973.1
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.82%
₪ 130,783
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.02%
₪ 7,499
מזומנים ושווי מזומנים
2.33%
₪ 17,112
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
2.97%
₪ 21,813
אג"ח ממשלתיות סחירות
37.08%
₪ 272,190
פיקדונות
1.07%
₪ 7,870
נכסים אחרים
21.63%
₪ 158,752
קרנות נאמנות
3.29%
₪ 24,157
הלוואות
12.79%
₪ 93,903

3.12%

חשיפה למניות

27.59%

חשיפה לחו"ל

11.09%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.53
5.23
5.89
18.53

מובילה בתשואות

קופה לא פעילה

-0.31
2.37
2.16
0.94
3.81

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.33
1.74
-0.91
2.28
2.39
4.2
10.37

קופה פודה

-1.26
2.30
1.95
1.38
7.8

קופה פודה

-1.49
2.99
1.8
2.05
3.36

קופה פודה

-1.71
1.50
1.79
3.29
7.61

קופה פודה

-2.05
-0.20
0.19
-1.37
5.2

קופה פודה

-2.3
0.58
0.2
0.73
7.85

קופה פודה

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.29
פברואר
-1.59
מרץ
0.42
אפריל
0.72
מאי
1.22
יוני
0.77
יולי
0.60
אוגוסט
0.54
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
-1.71
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.50
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.16
פברואר
-1.04
מרץ
-0.23
אפריל
-0.59
מאי
-1.77
יוני
-0.08
יולי
1.24
אוגוסט
-1.47
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.69
דצמבר
-0.40
תשואה מצטברת
-5.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-0.36
מרץ
0.82
אפריל
0.50
מאי
0.74
יוני
0.34
יולי
0.51
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.42
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.40
מרץ
-6.87
אפריל
3.10
מאי
1.28
יוני
-0.65
יולי
1.16
אוגוסט
1.44
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
0.06
נובמבר
2.00
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
0.66
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.87
מרץ
0.68
אפריל
0.79
מאי
-0.07
יוני
1.03
יולי
0.66
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
0.68
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.22
דצמבר
0.35
תשואה מצטברת
7.53

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.29
פברואר
-1.59
מרץ
0.42
אפריל
0.72
מאי
1.22
יוני
0.77
יולי
0.60
אוגוסט
0.54
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
-1.71
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.50
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.16
פברואר
-1.04
מרץ
-0.23
אפריל
-0.59
מאי
-1.77
יוני
-0.08
יולי
1.24
אוגוסט
-1.47
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.69
דצמבר
-0.40
תשואה מצטברת
-5.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-0.36
מרץ
0.82
אפריל
0.50
מאי
0.74
יוני
0.34
יולי
0.51
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.42
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.40
מרץ
-6.87
אפריל
3.10
מאי
1.28
יוני
-0.65
יולי
1.16
אוגוסט
1.44
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
0.06
נובמבר
2.00
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
0.66
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.87
מרץ
0.68
אפריל
0.79
מאי
-0.07
יוני
1.03
יולי
0.66
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
0.68
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.22
דצמבר
0.35
תשואה מצטברת
7.53
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים