חברת הביטוח מנורה לוגו

מבטחים חופשה חגים והבראה

מנורה חברת ביטוח

-2.85
/
אוקטובר
תאריך הקמה
03/11/2005
מספר האוצר
1154
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
111
צבירה נטו (במליונים)
-6
דמי ניהול ממוצעים
1.84%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

33.04%

חשיפה למניות

34.98%

חשיפה לחו"ל

22.08%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-2.85
2.49
2.25
-3.21
2.52
1.81
-3.3
2.57
1.83
-3.32
2.44
1.74
-3.34
2.52
1.82
תשואה חודשית
-2.85
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.25
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.83
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.09
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
3 שנים ממוצעת
2.54
5 שנים ממוצעת
2.49
שנת 2019
10.04
שנת 2020
1.76
שנת 2021
9.43
שנת 2022
-8.25
מדד שארפ
-0.2
שארפ כל הקופות
-1.08
אלפא שנתית
-0.24
יחס נזילות
86.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.57
סטיית תקן 60 חודשים
1.91
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מבטחים חופשה חגים והבראה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.488
1650.86
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.998
2216.76
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.244
270.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.123
136.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.198
219.73
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.12
133.14
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.764
10831.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.897
12087.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.647
1827.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.329
364.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.155
172.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
1.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.082
91.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.051
56.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.024
26.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.945
1048.78
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.139
154.05
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.02
22.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.57
632.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
11.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.361
3728.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.293
12526.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.455
505.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.857
3169.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.605
1780.57
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.282
312.47
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.949
5489.76
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.264
2510.98
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.03
33.54
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
11.644
12916.11
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.726
805.28
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.176
194.98
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.058
-64.43
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.418
463.27
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.043
48
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.465
516.3
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.61
5114.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.93
3250.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.118
1239.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.418
463.27
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.043
48
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.02
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.611
-678
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.004
4.68
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
4.47
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-2.95
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.09
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.203
-224.72
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.44
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.963
1068.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.684
5195.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.944
1047.32
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.804
2000.65
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.119
1241.46
פח"ק/פר"י
4.775
5296.28
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
0
0
זכאים מס הכנסה
-0.057
-63.52
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.025
28.11
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.039
42.96
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.275
1413.78
מק"מ
2.348
2604.42
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.22
3.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.037
1150.1
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.199
221.19
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במבטחים חופשה חגים והבראה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.61%
₪ 30,628
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.72%
₪ 804
מזומנים ושווי מזומנים
7.21%
₪ 7,994
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.73%
₪ 28,543
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.11%
₪ 27,849
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
0.53%
₪ 586
קרנות נאמנות
4.26%
₪ 4,722
הלוואות
8.84%
₪ 9,801

33.04%

חשיפה למניות

34.98%

חשיפה לחו"ל

22.08%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (5)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-2.85
2.49
2.25
7.83
13.09

מובילה בתשואות

קופה פודה

-3.21
2.52
1.81
10.74
17.17
-3.3
2.57
1.83
11.45
17.37

קופה סקטוריאלית

-3.32
2.44
1.74
9
15.67

קופה סקטוריאלית

-3.34
2.52
1.82
9.56
15.89

תשואות העבר של מבטחים חופשה חגים והבראה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.03
פברואר
-1.72
מרץ
0.48
אפריל
1.32
מאי
0.90
יוני
1.56
יולי
2.28
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
-2.85
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.49
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.41
פברואר
-0.99
מרץ
-0.01
אפריל
-1.02
מאי
-2.48
יוני
-1.42
יולי
2.45
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-3.43
אוקטובר
1.56
נובמבר
0.99
דצמבר
-1.21
תשואה מצטברת
-8.25
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.97
פברואר
0.30
מרץ
1.23
אפריל
1.24
מאי
0.90
יוני
0.57
יולי
0.48
אוגוסט
1.12
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
1.61
נובמבר
0.14
דצמבר
1.00
תשואה מצטברת
9.43
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-1.54
מרץ
-8.86
אפריל
4.45
מאי
1.40
יוני
-0.82
יולי
1.90
אוגוסט
2.01
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.51
דצמבר
1.24
תשואה מצטברת
1.76
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
1.11
מרץ
0.74
אפריל
1.31
מאי
-0.57
יוני
1.50
יולי
0.60
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.05
אוקטובר
1.01
נובמבר
0.53
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
10.04

מחשבון תשואה של מבטחים חופשה חגים והבראה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך אחר מצוינת!
מבטחים חופשה חגים והבראה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מבטחים חופשה חגים והבראה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.03
פברואר
-1.72
מרץ
0.48
אפריל
1.32
מאי
0.90
יוני
1.56
יולי
2.28
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
-2.85
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.49
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.41
פברואר
-0.99
מרץ
-0.01
אפריל
-1.02
מאי
-2.48
יוני
-1.42
יולי
2.45
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-3.43
אוקטובר
1.56
נובמבר
0.99
דצמבר
-1.21
תשואה מצטברת
-8.25
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.97
פברואר
0.30
מרץ
1.23
אפריל
1.24
מאי
0.90
יוני
0.57
יולי
0.48
אוגוסט
1.12
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
1.61
נובמבר
0.14
דצמבר
1.00
תשואה מצטברת
9.43
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-1.54
מרץ
-8.86
אפריל
4.45
מאי
1.40
יוני
-0.82
יולי
1.90
אוגוסט
2.01
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.51
דצמבר
1.24
תשואה מצטברת
1.76
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
1.11
מרץ
0.74
אפריל
1.31
מאי
-0.57
יוני
1.50
יולי
0.60
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.05
אוקטובר
1.01
נובמבר
0.53
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
10.04
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מבטחים חופשה חגים והבראה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים