ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

ילין לפידות בית השקעות

-2.11
/
אוקטובר
תאריך הקמה
28/12/2005
מספר האוצר
1162
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
15,696
צבירה נטו (במליונים)
185
דמי ניהול ממוצעים
0.71%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.36%

חשיפה למניות

46.36%

חשיפה לחו"ל

25.97%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.11
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.5
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.96
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.23
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
5.36
5 שנים ממוצעת
5.1
שנת 2019
12.56
שנת 2020
4.82
שנת 2021
14.48
שנת 2022
-8.64
מדד שארפ
1.15
שארפ כל הקופות
1.23
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
86.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.92
סטיית תקן 60 חודשים
2.2
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.768
277448.38
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.085
13355.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.016
159480.2
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.692
108647.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.219
34445.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.018
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.272
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.151
180705.11
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.967
1250558.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.855
291151.61
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.192
30124.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.115
802806.41
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.505
79277.57
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.138
21656.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
114.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.434
225016.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.06
166335.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.001
169.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
31.69
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.595
93423.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.322
50523.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.116
175151.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.317
206661.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.706
1523505.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.352
55225.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.945
305328.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.7
423722.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.577
247470.53
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.327
679157.8
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.89
610567.99
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.013
2084.09
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.554
86999.13
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.243
38125.71
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.313
49205.29
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.038
-6023.17
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.813
127555.17
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.567
245895.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.313
49205.29
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.038
-6023.17
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.085
-13293.66
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.259
40575.57
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0.01
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.006
986.91
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.424
-66522.03
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.156
24456.15
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
2.408
377886.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
-0.256
-40111.53
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
2.259
354591.51
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.415
-65118.92
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.045
7073.06
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.025
3922.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.051
84578.15
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.435
68290.03
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.402
63134.26
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
7.7
1208561.38
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.058
-9034.13
זכאים מס הכנסה
-0.003
-480.48
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.019
3060.47
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.009
1257131.64
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.458
228915.01
מק"מ
17.085
2681557.63
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.511
80140.33
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.044
6942.37
קרנות הון סיכון
2
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.055
165622.63
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2
313848.76
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.69%
₪ 3,875,404
אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.25%
₪ 510,438
מזומנים ושווי מזומנים
17.17%
₪ 2,694,608
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.14%
₪ 1,905,265
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.37%
₪ 5,236,904
פיקדונות
1.63%
₪ 256,434
נכסים אחרים
4.68%
₪ 734,222
קרנות נאמנות
0.51%
₪ 80,140
הלוואות
2.56%
₪ 402,343

44.36%

חשיפה למניות

46.36%

חשיפה לחו"ל

25.97%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

תשואות העבר של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.56
מרץ
0.86
אפריל
1.76
מאי
1.42
יוני
2.04
יולי
2.64
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
-2.11
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.84
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.79
פברואר
-1.23
מרץ
0.90
אפריל
-1.25
מאי
-2.72
יוני
-2.11
יולי
3.24
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.11
אוקטובר
1.91
נובמבר
1.63
דצמבר
-1.92
תשואה מצטברת
-8.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.82
פברואר
0.53
מרץ
2.45
אפריל
2.02
מאי
1.01
יוני
0.95
יולי
0.49
אוגוסט
1.63
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
2.85
נובמבר
0.19
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
14.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.63
פברואר
-2.20
מרץ
-8.77
אפריל
5.66
מאי
1.18
יוני
-0.02
יולי
1.78
אוגוסט
3.32
ספטמבר
-1.69
אוקטובר
0.00
נובמבר
3.94
דצמבר
1.65
תשואה מצטברת
4.82
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.56
פברואר
1.20
מרץ
0.73
אפריל
1.64
מאי
-0.89
יוני
1.73
יולי
0.72
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.43
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.10
דצמבר
0.67
תשואה מצטברת
12.56

מחשבון תשואה של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.56
מרץ
0.86
אפריל
1.76
מאי
1.42
יוני
2.04
יולי
2.64
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
-2.11
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.84
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.79
פברואר
-1.23
מרץ
0.90
אפריל
-1.25
מאי
-2.72
יוני
-2.11
יולי
3.24
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.11
אוקטובר
1.91
נובמבר
1.63
דצמבר
-1.92
תשואה מצטברת
-8.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.82
פברואר
0.53
מרץ
2.45
אפריל
2.02
מאי
1.01
יוני
0.95
יולי
0.49
אוגוסט
1.63
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
2.85
נובמבר
0.19
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
14.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.63
פברואר
-2.20
מרץ
-8.77
אפריל
5.66
מאי
1.18
יוני
-0.02
יולי
1.78
אוגוסט
3.32
ספטמבר
-1.69
אוקטובר
0.00
נובמבר
3.94
דצמבר
1.65
תשואה מצטברת
4.82
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.56
פברואר
1.20
מרץ
0.73
אפריל
1.64
מאי
-0.89
יוני
1.73
יולי
0.72
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.43
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.10
דצמבר
0.67
תשואה מצטברת
12.56
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים