ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

ילין לפידות בית השקעות

-1.55
/
אפריל
תאריך הקמה
28/12/2005
מספר האוצר
1162
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
19,867
צבירה נטו (במליונים)
3,954
דמי ניהול ממוצעים
0.7%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.99%

חשיפה למניות

48.16%

חשיפה לחו"ל

24.6%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.55
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.55
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.92
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.16
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.29
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
3 שנים ממוצעת
4.51
5 שנים ממוצעת
6.07
שנת 2019
12.56
שנת 2020
4.82
שנת 2021
14.48
שנת 2022
-8.64
שנת 2023
12.35
מדד שארפ
1.08
שארפ כל הקופות
1.19
אלפא שנתית
1.92
יחס נזילות
88.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.94
סטיית תקן 60 חודשים
2.23
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.584
314650.56
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.093
18421.65
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.898
178432.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.551
109372.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.162
32138.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.011
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.214
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.342
266547.62
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.724
1931816.57
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.554
1898009.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.624
1117319.2
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.423
84038.96
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.132
26197.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
32.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.106
219773.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.036
205769.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.001
187.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
31.59
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.448
88938.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.256
50934.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.98
194661.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.987
196104.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.581
1704764.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.278
55285.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.756
348808.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.335
463947.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.481
294171.36
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.399
873959.53
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.038
802303.65
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.012
2404.02
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.45
89384.85
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.296
58880.79
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.008
-1642.87
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
1.645
326862.3
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.644
127980.73
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.71
339782.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-1642.87
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
1.645
326862.3
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.029
-5819.33
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.107
21271.82
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0.01
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.011
2236.48
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.008
1674.12
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.265
-52622.23
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.128
25354.05
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.658
329336.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.507
100670
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-1.7
-337745.48
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.037
7258.2
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.015
2977.73
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.041
85371.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.348
69160.68
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.313
62134.85
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5.449
1082615.92
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.057
-11247.36
זכאים מס הכנסה
-0.003
-635.18
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.027
5354.51
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.064
1006110.91
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.862
171202.59
מק"מ
19.64
3901824.86
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.517
102746.37
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.06
11906.91
קרנות הון סיכון
1.581
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.881
175019.19
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.581
314103.43
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.16%
₪ 4,204,634
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.85%
₪ 566,497
מזומנים ושווי מזומנים
11.38%
₪ 2,259,929
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.05%
₪ 2,791,659
אג"ח ממשלתיות סחירות
45.88%
₪ 9,115,518
פיקדונות
-1.16%
₪ -229,817
נכסים אחרים
3.53%
₪ 700,950
קרנות נאמנות
0.52%
₪ 102,746
הלוואות
1.79%
₪ 354,690

45.99%

חשיפה למניות

48.16%

חשיפה לחו"ל

24.6%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (50)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.76
5.22
13.22
7.53
10.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
35.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0.05
0.79
5.86
7.79
15.64
-0.76
3.69
9.48
14.57
34.89
-1.05
4.32
11.62
13.91
27.75
-1.11
3.54
12.36
15.86
32.72
-1.12
3.55
9.65
4.78
23.88
-1.13
3.88
10.91
15.59
56.78
-1.18
4.53
12.41
17.13
32.02

תשואות העבר של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
1.92
מרץ
2.24
אפריל
-1.55
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.92
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.56
מרץ
0.86
אפריל
1.76
מאי
1.42
יוני
2.04
יולי
2.64
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
-2.11
נובמבר
3.31
דצמבר
2.75
תשואה מצטברת
12.35
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.79
פברואר
-1.23
מרץ
0.90
אפריל
-1.25
מאי
-2.72
יוני
-2.11
יולי
3.24
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.11
אוקטובר
1.91
נובמבר
1.63
דצמבר
-1.92
תשואה מצטברת
-8.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.82
פברואר
0.53
מרץ
2.45
אפריל
2.02
מאי
1.01
יוני
0.95
יולי
0.49
אוגוסט
1.63
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
2.85
נובמבר
0.19
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
14.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.63
פברואר
-2.20
מרץ
-8.77
אפריל
5.66
מאי
1.18
יוני
-0.02
יולי
1.78
אוגוסט
3.32
ספטמבר
-1.69
אוקטובר
0.00
נובמבר
3.94
דצמבר
1.65
תשואה מצטברת
4.82
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.56
פברואר
1.20
מרץ
0.73
אפריל
1.64
מאי
-0.89
יוני
1.73
יולי
0.72
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.43
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.10
דצמבר
0.67
תשואה מצטברת
12.56

מחשבון תשואה של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.56
מרץ
0.86
אפריל
1.76
מאי
1.42
יוני
2.04
יולי
2.64
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
-2.11
נובמבר
3.31
דצמבר
2.75
תשואה מצטברת
12.35
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.79
פברואר
-1.23
מרץ
0.90
אפריל
-1.25
מאי
-2.72
יוני
-2.11
יולי
3.24
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.11
אוקטובר
1.91
נובמבר
1.63
דצמבר
-1.92
תשואה מצטברת
-8.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.82
פברואר
0.53
מרץ
2.45
אפריל
2.02
מאי
1.01
יוני
0.95
יולי
0.49
אוגוסט
1.63
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
2.85
נובמבר
0.19
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
14.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.63
פברואר
-2.20
מרץ
-8.77
אפריל
5.66
מאי
1.18
יוני
-0.02
יולי
1.78
אוגוסט
3.32
ספטמבר
-1.69
אוקטובר
0.00
נובמבר
3.94
דצמבר
1.65
תשואה מצטברת
4.82
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.56
פברואר
1.20
מרץ
0.73
אפריל
1.64
מאי
-0.89
יוני
1.73
יולי
0.72
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.43
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.10
דצמבר
0.67
תשואה מצטברת
12.56
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים