חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר אג"ח

כלל חברת ביטוח

0.85
/
מרץ
תאריך הקמה
14/11/1994
מספר האוצר
117
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
509
צבירה נטו (במליונים)
-111
דמי ניהול ממוצעים
0.57%
דמי ניהול מהפקדה
0.05%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.65%

חשיפה למניות

17.23%

חשיפה לחו"ל

8.25%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.85
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.84
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.62
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.07
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.46
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
3 שנים ממוצעת
0.87
5 שנים ממוצעת
1.82
שנת 2019
7.33
שנת 2020
1.49
שנת 2021
3.36
שנת 2022
-5.68
שנת 2023
4.54
מדד שארפ
-0.93
שארפ כל הקופות
-0.96
אלפא שנתית
-0.12
יחס נזילות
79.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.04
סטיית תקן 60 חודשים
1.13
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר אג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.905
9701.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.907
9714.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.352
1794.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.16
813.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.22
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.609
3101.48
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.167
848.76
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.557
79244.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.508
48430.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.242
6326.59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.913
4650.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
34.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
47.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.513
2613.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.847
4315.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.047
239.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.244
1240.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
3.586
18264.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
30.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.706
13782.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
21.557
109805.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.082
417.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.53
12885.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.063
20694.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.291
1484.78
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.109
555.38
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
37.65
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.026
134.05
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.439
2237.01
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.627
3191.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
30.11
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.026
134.05
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.098
-498.32
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.224
1140.03
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.035
-180.53
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.01
48.75
אופציות מסוג Warrants
0.002
11.25
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.024
122.71
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.008
41.72
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.423
7247.78
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.468
12572.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.055
278.7
הלוואות לא מובטחות
0.002
12.56
הלוואות לעמיתים
1.852
9435.06
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.442
22628.19
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.022
110.43
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01
51.5
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
9.48
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.867
4416.81
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.55
23178.77
פח"ק/פר"י
0.963
4905.95
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.233
1186.69
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.048
-244.3
זכאים מס הכנסה
-0.032
-164.85
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.003
16.02
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.084
426.6
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.721
8764.78
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.012
62.97
מק"מ
0.283
1443.23
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.705
2.705
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.6
3055.97
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.202
1029.31
קרנות גידור בחו"ל
0.728
3706.87
קרנות הון סיכון
3.74
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.063
5412.37
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.74
19050.53
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.651
8410.52
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר אג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
39.12%
₪ 199,254
אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.23%
₪ 21,551
מזומנים ושווי מזומנים
7.48%
₪ 38,099
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.65%
₪ 3,314
אג"ח ממשלתיות סחירות
26.76%
₪ 136,294
פיקדונות
0.02%
₪ 110
נכסים אחרים
7.33%
₪ 37,322
קרנות נאמנות
3.31%
₪ 16,835
הלוואות
11.11%
₪ 56,592

0.65%

חשיפה למניות

17.23%

חשיפה לחו"ל

8.25%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.11
2.50
1.08
1.89
7.47
3.76
12.61
1.02
0.98
5.46
5.34
12.01
0.85
1.26
5.84
2.62
9.46
0.85
1.68
7.5
4.11
11.91
0.84
1.90
7.9
5.03
9.92
0.72
0.89
4.89
2.46
5.05
0.46
0.73
5.18
3.15
9.55
0.24
0.30

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
0.34
מרץ
0.85
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.26
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
-1.86
מרץ
0.71
אפריל
0.72
מאי
1.08
יוני
0.29
יולי
0.43
אוגוסט
0.49
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.05
נובמבר
2.97
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.54
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-1.02
מרץ
-0.20
אפריל
-0.69
מאי
-1.57
יוני
0.25
יולי
1.05
אוגוסט
-1.33
ספטמבר
-1.59
אוקטובר
0.06
נובמבר
0.65
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-5.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-0.48
מרץ
0.57
אפריל
0.33
מאי
0.78
יוני
0.23
יולי
0.17
אוגוסט
0.65
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.28
נובמבר
0.21
דצמבר
0.00
תשואה מצטברת
3.36
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
0.52
מרץ
-4.82
אפריל
2.64
מאי
1.22
יוני
-0.24
יולי
0.63
אוגוסט
0.85
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
-0.16
נובמבר
0.95
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
1.49
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
0.66
מרץ
0.86
אפריל
0.47
מאי
0.27
יוני
0.79
יולי
1.00
אוגוסט
0.72
ספטמבר
0.39
אוקטובר
0.54
נובמבר
-0.05
דצמבר
0.29
תשואה מצטברת
7.33

מחשבון תשואה של כלל תמר אג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר אג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
-1.86
מרץ
0.71
אפריל
0.72
מאי
1.08
יוני
0.29
יולי
0.43
אוגוסט
0.49
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.05
נובמבר
2.97
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.54
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-1.02
מרץ
-0.20
אפריל
-0.69
מאי
-1.57
יוני
0.25
יולי
1.05
אוגוסט
-1.33
ספטמבר
-1.59
אוקטובר
0.06
נובמבר
0.65
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-5.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-0.48
מרץ
0.57
אפריל
0.33
מאי
0.78
יוני
0.23
יולי
0.17
אוגוסט
0.65
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.28
נובמבר
0.21
דצמבר
0.00
תשואה מצטברת
3.36
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
0.52
מרץ
-4.82
אפריל
2.64
מאי
1.22
יוני
-0.24
יולי
0.63
אוגוסט
0.85
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
-0.16
נובמבר
0.95
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
1.49
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
0.66
מרץ
0.86
אפריל
0.47
מאי
0.27
יוני
0.79
יולי
1.00
אוגוסט
0.72
ספטמבר
0.39
אוקטובר
0.54
נובמבר
-0.05
דצמבר
0.29
תשואה מצטברת
7.33
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר אג"ח

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים