חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר אג"ח

כלל חברת ביטוח

-2.05
/
אוקטובר
תאריך הקמה
14/11/1994
מספר האוצר
117
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
521
צבירה נטו (במליונים)
-112
דמי ניהול ממוצעים
0.55%
דמי ניהול מהפקדה
0.04%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.26%

חשיפה למניות

26.84%

חשיפה לחו"ל

10.48%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.05
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.19
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.01
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
-1.37
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.04
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.2
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.08
3 שנים ממוצעת
-0.46
5 שנים ממוצעת
1.02
שנת 2019
7.33
שנת 2020
1.49
שנת 2021
3.36
שנת 2022
-5.68
מדד שארפ
-0.71
שארפ כל הקופות
-0.69
אלפא שנתית
-0.36
יחס נזילות
80.4
סטיית תקן 36 חודשים
0.89
סטיית תקן 60 חודשים
1.06
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר אג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.815
14676.41
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.964
10238.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.192
1002.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.148
769.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.285
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.488
2544.86
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.054
281.45
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.436
64839.82
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.642
39842.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.139
5939.43
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
6.826
35591.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.387
7230.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
1.16
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
36.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
47.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.122
633.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.576
3004.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.049
257.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.226
1177.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
3.33
17361.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.007
35.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.713
19358.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
21.491
112053.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.119
620.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.756
14369.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.741
19507.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0.36
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.899
-4687.95
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.078
-405.38
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.362
7102.2
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.679
3538.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.017
-86.07
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.078
-405.38
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.405
-2112.31
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.239
1244.09
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
8.05
אופציות מסוג Warrants
0.002
10.76
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.015
80.6
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.046
-237.73
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.051
5478.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.481
12933.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.035
181.89
הלוואות לא מובטחות
0.004
21.83
הלוואות לעמיתים
1.813
9450.51
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.289
22363.92
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.285
1487.92
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.193
-1004.25
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.007
37.45
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
11.39
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.772
4024.29
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.714
8935.4
פח"ק/פר"י
0.812
4233.98
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.757
3949.1
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.049
-253.43
זכאים מס הכנסה
-0.003
-13.04
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.003
14.04
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.081
421.75
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.389
12453.84
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.059
309.44
מק"מ
0.94
4903.36
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.74
2.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.124
645.82
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.189
984.06
קרנות גידור בחו"ל
0.687
3584.04
קרנות הון סיכון
3.147
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.849
4428.97
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.147
16411
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.679
8754.46
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר אג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
41.48%
₪ 216,257
אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.01%
₪ 20,915
מזומנים ושווי מזומנים
6.68%
₪ 34,823
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.26%
₪ 1,336
אג"ח ממשלתיות סחירות
29.04%
₪ 151,398
פיקדונות
0.09%
₪ 484
נכסים אחרים
5.14%
₪ 26,802
קרנות נאמנות
2.86%
₪ 14,931
הלוואות
10.44%
₪ 54,454

0.26%

חשיפה למניות

26.84%

חשיפה לחו"ל

10.48%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.53
5.23
5.89
18.53

מובילה בתשואות

קופה לא פעילה

-0.31
2.37
2.16
0.94
3.81

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.33
1.74
-0.91
2.28
2.39
4.2
10.37

קופה פודה

-1.26
2.30
1.95
1.38
7.8

קופה פודה

-1.49
2.99
1.8
2.05
3.36

קופה פודה

-1.71
1.50
1.79
3.29
7.61

קופה פודה

-2.05
-0.20
0.19
-1.37
5.2

קופה פודה

-2.3
0.58
0.2
0.73
7.85

קופה פודה

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
-1.86
מרץ
0.71
אפריל
0.72
מאי
1.08
יוני
0.29
יולי
0.43
אוגוסט
0.49
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
-0.20
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-1.02
מרץ
-0.20
אפריל
-0.69
מאי
-1.57
יוני
0.25
יולי
1.05
אוגוסט
-1.33
ספטמבר
-1.59
אוקטובר
0.06
נובמבר
0.65
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-5.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-0.48
מרץ
0.57
אפריל
0.33
מאי
0.78
יוני
0.23
יולי
0.17
אוגוסט
0.65
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.28
נובמבר
0.21
דצמבר
0.00
תשואה מצטברת
3.36
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
0.52
מרץ
-4.82
אפריל
2.64
מאי
1.22
יוני
-0.24
יולי
0.63
אוגוסט
0.85
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
-0.16
נובמבר
0.95
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
1.49
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
0.66
מרץ
0.86
אפריל
0.47
מאי
0.27
יוני
0.79
יולי
1.00
אוגוסט
0.72
ספטמבר
0.39
אוקטובר
0.54
נובמבר
-0.05
דצמבר
0.29
תשואה מצטברת
7.33

מחשבון תשואה של כלל תמר אג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר אג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
-1.86
מרץ
0.71
אפריל
0.72
מאי
1.08
יוני
0.29
יולי
0.43
אוגוסט
0.49
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
-0.20
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-1.02
מרץ
-0.20
אפריל
-0.69
מאי
-1.57
יוני
0.25
יולי
1.05
אוגוסט
-1.33
ספטמבר
-1.59
אוקטובר
0.06
נובמבר
0.65
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-5.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-0.48
מרץ
0.57
אפריל
0.33
מאי
0.78
יוני
0.23
יולי
0.17
אוגוסט
0.65
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.28
נובמבר
0.21
דצמבר
0.00
תשואה מצטברת
3.36
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
0.52
מרץ
-4.82
אפריל
2.64
מאי
1.22
יוני
-0.24
יולי
0.63
אוגוסט
0.85
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
-0.16
נובמבר
0.95
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
1.49
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
0.66
מרץ
0.86
אפריל
0.47
מאי
0.27
יוני
0.79
יולי
1.00
אוגוסט
0.72
ספטמבר
0.39
אוקטובר
0.54
נובמבר
-0.05
דצמבר
0.29
תשואה מצטברת
7.33
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר אג"ח

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים