לוגו לירות Favicon קטן

קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

2.79
/
מרץ
תאריך הקמה
23/05/2006
מספר האוצר
1182
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
380
צבירה נטו (במליונים)
88
דמי ניהול ממוצעים
0.44%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.6%

חשיפה למניות

60.93%

חשיפה לחו"ל

40.66%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.79
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.82
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.93
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
37.85
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
3 שנים ממוצעת
5.37
5 שנים ממוצעת
6.63
שנת 2019
10.43
שנת 2020
7.65
שנת 2021
11.63
שנת 2022
-4.69
שנת 2023
9.03
מדד שארפ
0.32
שארפ כל הקופות
0.41
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
72.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.39
סטיית תקן 60 חודשים
1.77
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.059
225.58
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.019
73.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.063
239.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.827
18330.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.055
7804.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
6.296
23911.9
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.127
483.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.12
455.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.102
388.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.052
195.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.598
2270.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.008
7627.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.064
244.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.376
5226.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.429
5425.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.74
2809.21
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.673
13948.47
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.509
5731.11
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
2.356
8949.69
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.563
17331.07
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.145
551.76
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.04
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
6.534
24816.76
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
16.497
62654.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.613
2326.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.589
2237.92
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.012
-44.84
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.053
201.6
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
3.4
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.203
770.35
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.264
1001.96
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.478
1815.11
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.557
5913.73
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.137
519.25
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
2
7594.23
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.006
-21.55
זכאים מס הכנסה
-0.001
-2.89
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
9.401
35704.39
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.025
96.73
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.138
11917.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.677
2570.19
מק"מ
3.367
12787.33
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.655
1.655
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.692
2629.57
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.804
6852.28
קרנות גידור
0.632
2398.93
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
11.791
9416.73
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.172
654.23
קרנות השקעה אחרות
3.077
11686.23
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.791
44782.98
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בקרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.37%
₪ 46,979
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.18%
₪ 696
מזומנים ושווי מזומנים
3.81%
₪ 14,487
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.74%
₪ 116,745
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.54%
₪ 62,834
פיקדונות
2.00%
₪ 7,594
נכסים אחרים
27.76%
₪ 105,441
קרנות נאמנות
4.15%
₪ 15,769
הלוואות
2.44%
₪ 9,250

42.6%

חשיפה למניות

60.93%

חשיפה לחו"ל

40.66%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
1.27
מרץ
2.79
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.48
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.13
פברואר
0.07
מרץ
-0.32
אפריל
1.36
מאי
0.98
יוני
1.40
יולי
2.00
אוגוסט
0.24
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-0.40
נובמבר
0.97
דצמבר
1.54
תשואה מצטברת
9.03
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-0.33
מרץ
0.09
אפריל
-0.41
מאי
-1.75
יוני
-1.40
יולי
2.16
אוגוסט
-1.64
ספטמבר
-2.82
אוקטובר
2.61
נובמבר
1.46
דצמבר
-0.95
תשואה מצטברת
-4.69
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.41
מרץ
1.61
אפריל
1.34
מאי
0.98
יוני
1.68
יולי
0.20
אוגוסט
1.00
ספטמבר
-0.59
אוקטובר
2.40
נובמבר
-0.25
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
11.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-2.10
מרץ
-7.03
אפריל
5.26
מאי
1.76
יוני
-0.71
יולי
2.26
אוגוסט
2.48
ספטמבר
-0.37
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.67
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
7.65
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.70
פברואר
1.33
מרץ
0.43
אפריל
1.42
מאי
-1.07
יוני
1.55
יולי
0.23
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.94
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
10.43

מחשבון תשואה של קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.13
פברואר
0.07
מרץ
-0.32
אפריל
1.36
מאי
0.98
יוני
1.40
יולי
2.00
אוגוסט
0.24
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-0.40
נובמבר
0.97
דצמבר
1.54
תשואה מצטברת
9.03
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-0.33
מרץ
0.09
אפריל
-0.41
מאי
-1.75
יוני
-1.40
יולי
2.16
אוגוסט
-1.64
ספטמבר
-2.82
אוקטובר
2.61
נובמבר
1.46
דצמבר
-0.95
תשואה מצטברת
-4.69
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.41
מרץ
1.61
אפריל
1.34
מאי
0.98
יוני
1.68
יולי
0.20
אוגוסט
1.00
ספטמבר
-0.59
אוקטובר
2.40
נובמבר
-0.25
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
11.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-2.10
מרץ
-7.03
אפריל
5.26
מאי
1.76
יוני
-0.71
יולי
2.26
אוגוסט
2.48
ספטמבר
-0.37
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.67
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
7.65
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.70
פברואר
1.33
מרץ
0.43
אפריל
1.42
מאי
-1.07
יוני
1.55
יולי
0.23
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.94
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
10.43
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים