לוגו לירות Favicon קטן

קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

-0.4
/
אוקטובר
תאריך הקמה
23/05/2006
מספר האוצר
1182
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
326
צבירה נטו (במליונים)
78
דמי ניהול ממוצעים
0.45%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.26%

חשיפה למניות

55.58%

חשיפה לחו"ל

34.74%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.4
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.88
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.56
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.68
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.41
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
6.17
5 שנים ממוצעת
5.62
שנת 2019
10.43
שנת 2020
7.65
שנת 2021
11.63
שנת 2022
-4.69
מדד שארפ
0.93
שארפ כל הקופות
1.01
אלפא שנתית
2.28
יחס נזילות
69.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.46
סטיית תקן 60 חודשים
1.81
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 12 חודשים למסלול כללי
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.075
245.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.024
79.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.076
247.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.756
12254.32
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.776
2530.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.501
14686.55
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.142
464.69
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.137
446.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
8.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.061
199.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.42
1371.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.262
4116.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.08
260.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.103
3598.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.983
3205.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.502
1636.39
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.341
10902.08
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.388
4527.26
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
2.379
7762.69
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.668
11968.31
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.267
871.21
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.04
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
4.749
15494.42
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
14.916
48665.53
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.233
760.56
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.755
2463.12
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.971
-6431.04
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.067
220
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
1.64
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.692
-2257.3
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.299
975.93
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.657
2145.04
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.331
4340.99
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.163
532.52
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
4.621
15075.81
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.01
-33.9
זכאים מס הכנסה
-0.001
-4.73
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
10.977
35812.75
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.001
4.12
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
10.347
33759.89
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.057
185.73
מק"מ
4.659
15200.61
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.523
0.523
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.678
5474.03
קרנות גידור
0.74
2415.29
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
14.146
10314.7
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.213
696.22
קרנות השקעה אחרות
3.435
11208.48
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
14.146
46153.42
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בקרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.90%
₪ 29,037
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.22%
₪ 703
מזומנים ושווי מזומנים
10.40%
₪ 33,946
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.52%
₪ 89,779
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.69%
₪ 44,672
פיקדונות
4.62%
₪ 15,076
נכסים אחרים
30.00%
₪ 97,878
קרנות נאמנות
2.20%
₪ 7,182
הלוואות
2.45%
₪ 7,994

39.26%

חשיפה למניות

55.58%

חשיפה לחו"ל

34.74%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

תשואות העבר של קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול כללי

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.13
פברואר
0.07
מרץ
-0.32
אפריל
1.36
מאי
0.98
יוני
1.40
יולי
2.00
אוגוסט
0.24
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-0.40
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.35
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-0.33
מרץ
0.09
אפריל
-0.41
מאי
-1.75
יוני
-1.40
יולי
2.16
אוגוסט
-1.64
ספטמבר
-2.82
אוקטובר
2.61
נובמבר
1.46
דצמבר
-0.95
תשואה מצטברת
-4.69
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.41
מרץ
1.61
אפריל
1.34
מאי
0.98
יוני
1.68
יולי
0.20
אוגוסט
1.00
ספטמבר
-0.59
אוקטובר
2.40
נובמבר
-0.25
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
11.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-2.10
מרץ
-7.03
אפריל
5.26
מאי
1.76
יוני
-0.71
יולי
2.26
אוגוסט
2.48
ספטמבר
-0.37
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.67
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
7.65
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.70
פברואר
1.33
מרץ
0.43
אפריל
1.42
מאי
-1.07
יוני
1.55
יולי
0.23
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.94
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
10.43

מחשבון תשואה של קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול כללי

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.13
פברואר
0.07
מרץ
-0.32
אפריל
1.36
מאי
0.98
יוני
1.40
יולי
2.00
אוגוסט
0.24
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-0.40
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.35
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-0.33
מרץ
0.09
אפריל
-0.41
מאי
-1.75
יוני
-1.40
יולי
2.16
אוגוסט
-1.64
ספטמבר
-2.82
אוקטובר
2.61
נובמבר
1.46
דצמבר
-0.95
תשואה מצטברת
-4.69
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.41
מרץ
1.61
אפריל
1.34
מאי
0.98
יוני
1.68
יולי
0.20
אוגוסט
1.00
ספטמבר
-0.59
אוקטובר
2.40
נובמבר
-0.25
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
11.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-2.10
מרץ
-7.03
אפריל
5.26
מאי
1.76
יוני
-0.71
יולי
2.26
אוגוסט
2.48
ספטמבר
-0.37
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.67
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
7.65
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.70
פברואר
1.33
מרץ
0.43
אפריל
1.42
מאי
-1.07
יוני
1.55
יולי
0.23
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.94
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
10.43
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים