חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים יותר מסלול ד

מנורה חברת ביטוח

-1.58
/
אוקטובר
תאריך הקמה
28/06/1972
מספר האוצר
119
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
863
צבירה נטו (במליונים)
-57
דמי ניהול ממוצעים
0.62%
דמי ניהול מהפקדה
0.72%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.85%

חשיפה למניות

44.58%

חשיפה לחו"ל

23.6%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.58
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.2
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.08
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.08
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
3 שנים ממוצעת
3.87
5 שנים ממוצעת
3.2
שנת 2019
9.46
שנת 2020
1.88
שנת 2021
9.59
שנת 2022
-6.08
מדד שארפ
-0.16
שארפ כל הקופות
-0.18
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
69.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.3
סטיית תקן 60 חודשים
1.73
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים יותר מסלול ד

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.161
10014.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.826
15756.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.23
1985.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.12
1038.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.1
862.28
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.088
760.96
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.175
61905.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.007
69084.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.211
10444.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.284
2447.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.134
1156.4
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.023
197.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.041
357.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.026
223.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.012
104.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.566
4884.94
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.249
2149.31
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.02
168.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.615
5302.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
86.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.699
14657.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.708
49248.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.23
1986.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.461
12602.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.795
6859.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.204
1760.24
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.232
27883.89
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.515
13067.14
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.389
11980.65
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
8.253
71207.58
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.48
4143.19
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.124
1065.78
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.041
-349.62
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
2.026
17482
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.031
264.89
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.401
3462.85
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.271
28224.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.481
12778.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.734
6336.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
2.026
17482
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.031
264.89
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.171
1478.49
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.596
-13767.13
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.946
8160.53
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
22.97
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-15.15
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.45
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.144
-1244.53
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.432
594.03
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.45
12507.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.918
42429.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.296
11180.98
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.153
9946.01
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.763
23834.31
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.007
60.34
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.01
84.67
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.069
594.03
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.734
6330.2
פח"ק/פר"י
1.404
12113.28
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.054
-468.91
זכאים מס הכנסה
-0.02
-176.64
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.359
3096.36
זכויות במקרקעין מניבים
0.04
342.39
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.012
101.51
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.426
3675.68
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.761
6562.18
מק"מ
1.725
14885.17
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.004
34.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.777
2.777
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.736
6347.15
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.306
2638.22
קרנות הון סיכון
11.847
15362.23
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.852
15977.55
קרנות השקעה אחרות
2.126
18345.22
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.847
102213.27
קרנות נדל"ן
0.144
1243.12
קרנות נדל"ן בחו"ל
6.67
57549.67
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים יותר מסלול ד

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.51%
₪ 133,811
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.79%
₪ 6,794
מזומנים ושווי מזומנים
3.32%
₪ 28,681
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.10%
₪ 173,430
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.49%
₪ 159,529
פיקדונות
0.02%
₪ 145
נכסים אחרים
26.17%
₪ 225,814
קרנות נאמנות
3.52%
₪ 30,338
הלוואות
12.08%
₪ 104,220

24.85%

חשיפה למניות

44.58%

חשיפה לחו"ל

23.6%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (25)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
20.83
18.05

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0

קופה לא פעילה

-0.64
2.59
2.65
7.77
14.46

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.97
4.48
5.47
16.91
28.67

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.76
4.25
5.16
12.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.58
3.80
4.2
12.08
17.08

קופה פודה

-1.81
4.84
4.4
6.51
12.33

קופה פודה

-1.82
6.72

קופה סקטוריאלית

-2.04
2.69
2.3
24.87
34.61

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של מנורה מבטחים יותר מסלול ד

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.68
פברואר
-1.19
מרץ
0.32
אפריל
1.26
מאי
1.02
יוני
1.29
יולי
1.69
אוגוסט
0.15
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-1.58
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.80
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.31
פברואר
-0.81
מרץ
0.29
אפריל
-0.92
מאי
-1.96
יוני
-0.83
יולי
1.87
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-2.76
אוקטובר
1.26
נובמבר
1.01
דצמבר
-0.62
תשואה מצטברת
-6.08
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.87
פברואר
0.21
מרץ
1.22
אפריל
1.28
מאי
0.91
יוני
0.57
יולי
0.51
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.35
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.26
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
9.59
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-1.43
מרץ
-8.56
אפריל
4.06
מאי
1.24
יוני
-0.76
יולי
1.89
אוגוסט
1.98
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.52
דצמבר
1.34
תשואה מצטברת
1.88
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.07
פברואר
1.03
מרץ
0.69
אפריל
1.23
מאי
-0.44
יוני
1.40
יולי
0.56
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
0.95
אוקטובר
0.93
נובמבר
0.50
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
9.46

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים יותר מסלול ד

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מנורה מבטחים יותר מסלול ד יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים יותר מסלול ד

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.68
פברואר
-1.19
מרץ
0.32
אפריל
1.26
מאי
1.02
יוני
1.29
יולי
1.69
אוגוסט
0.15
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-1.58
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.80
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.31
פברואר
-0.81
מרץ
0.29
אפריל
-0.92
מאי
-1.96
יוני
-0.83
יולי
1.87
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-2.76
אוקטובר
1.26
נובמבר
1.01
דצמבר
-0.62
תשואה מצטברת
-6.08
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.87
פברואר
0.21
מרץ
1.22
אפריל
1.28
מאי
0.91
יוני
0.57
יולי
0.51
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.35
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.26
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
9.59
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-1.43
מרץ
-8.56
אפריל
4.06
מאי
1.24
יוני
-0.76
יולי
1.89
אוגוסט
1.98
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.52
דצמבר
1.34
תשואה מצטברת
1.88
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.07
פברואר
1.03
מרץ
0.69
אפריל
1.23
מאי
-0.44
יוני
1.40
יולי
0.56
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
0.95
אוקטובר
0.93
נובמבר
0.50
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
9.46
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים יותר מסלול ד

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים