חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

קבוצת הפניקס

-2.05
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/12/2006
מספר האוצר
1190
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
872
צבירה נטו (במליונים)
-118
דמי ניהול ממוצעים
0.62%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

17.65%

חשיפה למניות

34.63%

חשיפה לחו"ל

18.33%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.05
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.15
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.56
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.21
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
3 שנים ממוצעת
2.78
5 שנים ממוצעת
2.87
שנת 2019
9.92
שנת 2020
3.22
שנת 2021
8.75
שנת 2022
-6.59
מדד שארפ
-0.47
שארפ כל הקופות
-0.43
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
79.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.23
סטיית תקן 60 חודשים
1.6
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.098
9573.22
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.793
24361.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.232
2019.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.171
1494.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.029
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.042
370.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
370.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.111
9690.57
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.137
1195.12
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.078
61732.07
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.208
62861.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.171
10209.06
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.061
17974.69
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.109
950.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.052
452.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.552
13532.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.248
10882.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.271
2366.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.182
1589.74
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.235
2049.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.996
8684.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.012
105.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.231
36903.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
19.449
169616.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.176
1533.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.218
36788.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.632
40395.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.537
4680.81
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.838
16032.02
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.953
8308.22
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.003
24.74
מניות לא סחירות
0.085
739.48
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.712
23652.59
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.638
5563.59
אופציה מסוג Warrant
0.002
16.6
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.032
281.65
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.078
-679.63
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
5.04
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-5.85
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.169
-1471.21
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.142
1235.54
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.012
17544.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.445
3880.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.108
938.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.005
43.02
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.007
-57.76
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.169
-1471.21
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-29.59
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.353
-3077.55
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.591
5152.86
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.168
1469.09
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.45
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
16.39
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.385
-3358.85
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.39
3399.79
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.236
10780.69
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.014
119.26
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.284
2476.72
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.525
13299.26
הלוואות לא מובטחות
0.003
29.05
הלוואות לעמיתים
3.783
32994.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.353
3074.76
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
110.8
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
9.25
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.147
1278.17
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.279
37319.63
פח"ק/פר"י
1.631
14223.54
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.345
20452.85
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.117
-1019.41
זכאים מס הכנסה
-0.005
-47.29
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.084
732.39
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.001
5.74
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.942
8212.3
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.639
14292.08
מק"מ
1.988
17338.43
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
3.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.344
1.344
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.498
0.498
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.055
481.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.505
4407.97
קרנות גידור
0.166
1443.62
קרנות גידור בחו"ל
0.082
718.84
קרנות הון סיכון
5.467
1934.33
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.034
9021.9
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.467
47677.02
קרנות נדל"ן
0.456
3980.61
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.139
1215.77
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
44.56%
₪ 388,630
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.65%
₪ 14,358
מזומנים ושווי מזומנים
10.83%
₪ 94,477
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.42%
₪ 82,116
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.58%
₪ 153,336
פיקדונות
-0.71%
₪ -6,208
נכסים אחרים
6.54%
₪ 57,001
קרנות נאמנות
2.40%
₪ 20,960
הלוואות
7.73%
₪ 67,452

17.65%

חשיפה למניות

34.63%

חשיפה לחו"ל

18.33%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (14)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.65

קופה לא פעילה

-0.8
3.66
3.26
5.65
8.21

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.05
1.87
1.63
5.78
18.59

קופה פודה

-1.21
3.43
3.35
6.27
-1.21
4.53
4.49
14.48

קופה פופולארית

-1.32
2.58
2.23
2.67
9.2

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.5
3.48
2.4
7.03
8.84
-1.58
4.03
3.8
11.79
20.67

קופה פודה

-1.69
5.07
3.69
4.11
9.49
-1.88
1.87
2.06
7.24
16

קופה פודה

-1.89
2.62
2.13
8.34
17.3
-2.05
2.37
2.15
8.56
15.21

קופה פודה

-2.34
0.61
0.56
2.59

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.74
פברואר
-1.45
מרץ
0.20
אפריל
1.13
מאי
1.10
יוני
0.94
יולי
1.55
אוגוסט
0.32
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.37
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.19
פברואר
-0.87
מרץ
-0.12
אפריל
-0.72
מאי
-2.04
יוני
-0.85
יולי
1.80
אוגוסט
-1.09
ספטמבר
-2.24
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.77
דצמבר
-0.97
תשואה מצטברת
-6.59
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.97
פברואר
0.39
מרץ
1.37
אפריל
1.21
מאי
1.21
יוני
0.45
יולי
0.08
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.23
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
8.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.99
מרץ
-7.36
אפריל
4.17
מאי
0.64
יוני
-0.95
יולי
1.87
אוגוסט
2.14
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
0.27
נובמבר
3.06
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
3.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.98
פברואר
1.01
מרץ
0.70
אפריל
1.10
מאי
-0.58
יוני
1.38
יולי
0.79
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
1.11
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.34
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
9.92

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.74
פברואר
-1.45
מרץ
0.20
אפריל
1.13
מאי
1.10
יוני
0.94
יולי
1.55
אוגוסט
0.32
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.37
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.19
פברואר
-0.87
מרץ
-0.12
אפריל
-0.72
מאי
-2.04
יוני
-0.85
יולי
1.80
אוגוסט
-1.09
ספטמבר
-2.24
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.77
דצמבר
-0.97
תשואה מצטברת
-6.59
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.97
פברואר
0.39
מרץ
1.37
אפריל
1.21
מאי
1.21
יוני
0.45
יולי
0.08
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.23
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
8.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.99
מרץ
-7.36
אפריל
4.17
מאי
0.64
יוני
-0.95
יולי
1.87
אוגוסט
2.14
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
0.27
נובמבר
3.06
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
3.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.98
פברואר
1.01
מרץ
0.70
אפריל
1.10
מאי
-0.58
יוני
1.38
יולי
0.79
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
1.11
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.34
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
9.92
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים