חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

קבוצת הפניקס

1.43
/
מרץ
תאריך הקמה
01/12/2006
מספר האוצר
1190
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
875
צבירה נטו (במליונים)
-128
דמי ניהול ממוצעים
0.63%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

18.6%

חשיפה למניות

30.97%

חשיפה לחו"ל

18.41%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.43
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.56
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.76
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.81
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.3
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
3 שנים ממוצעת
2.85
5 שנים ממוצעת
4.11
שנת 2019
9.92
שנת 2020
3.22
שנת 2021
8.75
שנת 2022
-6.59
שנת 2023
6.93
מדד שארפ
-0.79
שארפ כל הקופות
-0.72
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
78.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.23
סטיית תקן 60 חודשים
1.6
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.766
6700.77
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.861
16279.65
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.201
1754.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.112
980.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.028
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.041
358.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
358.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.182
10343.83
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.138
1208.42
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.024
78946.01
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.614
66609.11
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.594
5200.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.914
16743.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.236
2062.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.616
14138.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.302
11387.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.305
2664.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.152
1328.29
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.127
1112.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.155
10103.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
86.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.867
33830.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
20.852
182433.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.152
1326.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.073
35630.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.424
38702.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.494
4319.95
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.687
14758.53
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.932
8149.97
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.021
184.31
מניות לא סחירות
0.067
584.05
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.366
20703.03
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.579
5061.23
אופציה מסוג Warrant
0.001
9.65
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.049
427.53
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.072
-632.5
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
8.05
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-5.17
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
3.322
29067.49
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-3.138
-27450.71
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
-1.01
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.063
549.84
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.702
23641.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.459
4018.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.181
1579.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.009
78.4
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.003
-24.13
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
3.322
29067.49
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-73.63
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-3.138
-27450.71
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.191
1674.87
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.518
4527.59
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.17
1491.2
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
27.52
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.31
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.034
296.34
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.449
3924.99
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.378
12052.97
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.011
100.38
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.264
2311.2
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.557
13617.6
הלוואות לא מובטחות
0.028
241.87
הלוואות לעמיתים
3.729
32627.32
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.335
2928.2
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
93.79
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
8.61
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.136
1190.01
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.663
40794.18
פח"ק/פר"י
1.014
8873.03
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.113
9738.34
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.141
-1236.49
זכאים מס הכנסה
-0.012
-105.47
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.312
2726.67
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.001
5.26
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.523
13323.18
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.289
11273.65
מק"מ
0.225
1969.41
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
3.48
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.342
1.342
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.344
0.344
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.052
453.25
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.512
4476.32
קרנות גידור
0.257
2247.39
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
5.099
1749.11
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.075
9401.88
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.099
44608.85
קרנות נדל"ן
0.494
4318.6
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.13
1136.53
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
43.80%
₪ 383,171
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.71%
₪ 14,952
מזומנים ושווי מזומנים
9.60%
₪ 84,008
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.08%
₪ 114,392
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.59%
₪ 153,933
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
4.08%
₪ 35,738
קרנות נאמנות
2.25%
₪ 19,689
הלוואות
7.89%
₪ 68,995

18.6%

חשיפה למניות

30.97%

חשיפה לחו"ל

18.41%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (13)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.84
2.89
10.24
12.53
26.6
1.82
3.38
11.3
12.85
1.76
3.37
11.44
14.76
1.52
2.83
10.29
10.33
24.94
1.43
2.94
9.56
8.81
22.3
1.31
2.40
8.04
6.61
21.22
1.28
2.18
8.03
5.01
1.23
1.99
8.38
8.2
17.78
1.16
2.13
8.06
7.13
12.66
1.07
3.15
11.06
7.03
17.38
0.83
1.17
5.61
5.93
20.86
0.72
2.28
9.32
8.3
16.37
0

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.38
פברואר
1.10
מרץ
1.43
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.94
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.74
פברואר
-1.45
מרץ
0.20
אפריל
1.13
מאי
1.10
יוני
0.94
יולי
1.55
אוגוסט
0.32
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.05
נובמבר
2.76
דצמבר
1.65
תשואה מצטברת
6.93
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.19
פברואר
-0.87
מרץ
-0.12
אפריל
-0.72
מאי
-2.04
יוני
-0.85
יולי
1.80
אוגוסט
-1.09
ספטמבר
-2.24
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.77
דצמבר
-0.97
תשואה מצטברת
-6.59
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.97
פברואר
0.39
מרץ
1.37
אפריל
1.21
מאי
1.21
יוני
0.45
יולי
0.08
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.23
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
8.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.99
מרץ
-7.36
אפריל
4.17
מאי
0.64
יוני
-0.95
יולי
1.87
אוגוסט
2.14
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
0.27
נובמבר
3.06
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
3.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.98
פברואר
1.01
מרץ
0.70
אפריל
1.10
מאי
-0.58
יוני
1.38
יולי
0.79
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
1.11
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.34
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
9.92

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.74
פברואר
-1.45
מרץ
0.20
אפריל
1.13
מאי
1.10
יוני
0.94
יולי
1.55
אוגוסט
0.32
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.05
נובמבר
2.76
דצמבר
1.65
תשואה מצטברת
6.93
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.19
פברואר
-0.87
מרץ
-0.12
אפריל
-0.72
מאי
-2.04
יוני
-0.85
יולי
1.80
אוגוסט
-1.09
ספטמבר
-2.24
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.77
דצמבר
-0.97
תשואה מצטברת
-6.59
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.97
פברואר
0.39
מרץ
1.37
אפריל
1.21
מאי
1.21
יוני
0.45
יולי
0.08
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.23
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
8.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.99
מרץ
-7.36
אפריל
4.17
מאי
0.64
יוני
-0.95
יולי
1.87
אוגוסט
2.14
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
0.27
נובמבר
3.06
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
3.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.98
פברואר
1.01
מרץ
0.70
אפריל
1.10
מאי
-0.58
יוני
1.38
יולי
0.79
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
1.11
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.34
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
9.92
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים